Praha 4 chce rozšířit možnosti rekreačního využití Chodoveckého potoka


Městská část Praha 4 se pustila do posouzení možností rekreačního využití Chodoveckého potoka. Spolupráci nabídla studentům a pedagogům z Katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzitě v Praze. Ti mají území zhodnotit do února příštího roku. Na podzim bude hotová koncepční studie.

Městská část Praha 4 se pustila do posouzení možností rekreačního využití Chodoveckého potoka. Spolupráci nabídla studentům a pedagogům z Katedry zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzitě v Praze. Ti mají území zhodnotit do února příštího roku. Na podzim bude hotová koncepční studie.

„Chodovecký potok je potenciálně velmi příjemná rekreační a vycházková lokalita plynule navazující na Trojmezí. Nachází se na rozhraní tří městských částí. V Praze 4 se dotýká především sídliště Spořilov,“ popisuje lokalitu Patrik Opa (ODS), radní pro územní rozvoj. „Rádi bychom proto okolí potoka zrekultivovali,“ dodal.

Praha 4 na tom chce spolupracovat s městskými částmi Praha 10 a Praha 11 i s Lesy hlavního města Prahy.

„Před zhruba osmi lety došlo z důvodu neutěšeného stavu ke kompletní revitalizaci toku Chodoveckého potoka. Všechny tři retenční nádrže byly odbahněny a vyčištěny. Spodní nádrž byla na levém břehu rozšířena a zpřístupněna veřejnosti. Zbytečně velké betonové bezpečnostní přelivy a jiné prvky byly upraveny a obloženy kamenem,“ uvedl Tomáš Hrdinka (ANO 2011), radní pro životní prostředí. Součástí revitalizace byly i úpravy přilehlé zeleně v údolí potoka.

Odborníci z České zemědělské univerzity území podél Chodoveckého potoka krajinářsky zhodnotí, posoudí jeho rekreační potenciál a nabídnou možnosti řešení, které nenaruší funkci místa jako biocentra. „Zajímat nás budou například možnosti přístupnosti území pro pěší, běžce i cyklisty a případné doplnění lokality různými prvky k odpočinku i k aktivnímu trávení volného času,“ upřesnil radní Patrik Opa.

Přispět svými podněty a názory budou moci také obyvatelé okolních čtvrtí. "V průběhu jara příštího roku se k tomuto tématu uskuteční on-line anketa a také zorganizujeme komentovanou procházku s odborníky, kteří na studii pracují,“ dodal Petr Kučera (TOP 09), předseda Komise místní Agendy 21.

Chodovecký potok je levostranný přítok Botiče v oblasti Chodovce a Záběhlic. Je dlouhý 1,4 kilometru a jeho povodí zahrnuje plochu 1,2 kilometru čtverečních. Pramení na sídlišti Chodovec z meliorační trubky pod Senohrabskou ulicí. Odtud teče několik desítek metrů východním směrem do jedné z jeho retenčních nádrží a podél jihovýchodního okraje sídliště přes dvě další retenční nádrže. Pod nimi se tok obrací k severu. U parku Záběhlického zámku je zahloubený do úzkého betonového koryta, které v ulici Za Potokem mizí do tunelu a voda vytéká na povrch až v ústí do Botiče pod jezem u Záběhlického zámku. Na své cestě nepřijímá žádný významnější přítok. Jeho správcem jsou Lesy hlavního města Prahy.


Zveřejněno: 23.11.2020 – Vít Drbal
Vytisknout