Poradna pro seniory

Linky pomoci
ELPIDA plus, o.p.s. – Linka seniorů
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
tel.: bezplatná linka 800 200 007
e-mail: linkasenioru@elpida.cz
web: www.elpida.cz

Podpora a odborné vedení v tíživé životní situaci, možno domluvit osobní kontakt.

Život 90 – telefonická krizová pomoc Senior telefon
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
tel.: 800 157 157
e-mail: seniortelefon@zivot90.cz
web: www.zivot90.cz

Bezplatná krizová a poradenská linka pomoci seniorům a osobám pečujícím o seniory poskytovaná nonstop.

Život 90 - tísňová péče AREÍON
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1

Žadatelé z Prahy 4 o tuto službu si podávají žádost na Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4-Krč, tel.: 800 100 128.
Diakonie ČCE – SOS Centrum
Varšavská 37, 120 00 Praha 2
tel.: 222 514 040, 222 521 912, 777 734 173, 728 047 416
e-mail: sos@diakonie.cz , linka.duvery@diakoniecce.cz
web: www.soscentrum.cz

Denní krizová pomoc pro klienty v obtížné životní situaci, internetová linka důvěry, bez objednání, bezplatná.

Centrum sociálních služeb Praha – Pražská linka důvěry
Chelčického 39, 130 00 Praha 3
tel.: 222 580 697
e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz
chatové poradenství: www.chat-pomoc.cz

Pomoc je poskytována pouze prostřednictvím telefonu, respektive emailu a chatu. Telefonický kontakt za účelem rozhovoru o akutních problémech neodkladného nebo naléhavého charakteru 24 hodin denně. Akutní konzultace s psychiatrem nebo psychologem 24 hodin denně, krátkodobá podpůrná psychoterapie, krátkodobý pobyt na lůžkovém oddělení k překlenutí krizového období

LINKA proti bolesti – Fakultní nemocnice Motol
tel.: 224 435 587
Léčba chronické bolesti trvající déle než 3 měsíce (bolesti zad, bolesti při nádorovém onemocnění).
Česká alzheimerovská společnost – Gerontologické centrum
Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8 Kobylisy
tel.: 286 883 676, 283 880 346
e-mail: cals@gerontocentrum.cz
web: www.alzheimer.cz
HELP – linka – možnost objednání na konzultaci.
Knihovna – k zapůjčení publikace a videokazety, které mohou napomoci zlepšení pečování.

 

Poradny pro seniory

Bezplatná právní poradna pro seniory - Úřad MČ Praha 4
Táborská 500, Praha 4-Nusle
Každá sudá středa v měsíci od 15 – 17 hodin v 1. patře

Rada seniorů ČR – Poradna pro seniory
nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
tel.: 234 462 073-7
e-mail: poradna.praha@rscr.cz
internet: www.rscr.cz
Sociální pracovníci žadatele osobně navštíví, poradí a pomohou mu jeho problém řešit.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
tel.: 221 462 432, 221 462 462
e.mail: smidova@sons.cz, pravni@sons.cz
internet: www.sons.cz
V poradně je poskytováno sociální poradenství, právní poradenství a pro zrakově postižené půjčovna kompenzačních pomůcek.

Občanská poradna Praha 1
Jakubská 3, 110 00 Praha 1
tel.: 222 310 110
e-mail: op.praha1@seznam.cz
internet: www.obcanske-poradny.cz
Je poskytováno odborné sociální poradenství v oblasti bydlení, sociálního zabezpečení, mezilidských vztahů, rodinného práva, majetkových vztahů.
Pražská organizace vozíčkářů
Benediktská 6, 100 00 Praha 1
tel.: 224 827 210, 224 826 078, 736 485 859
e-mail: pov@pov.cz
internet: www.pov.cz
V poradně je poskytováno bezplatné poradenství.
Za důstojné stáří, o.s. – poradna
Senovážné náměstí 16, 110 00 Praha 1
tel.: 222 248 006
e-mail: pc1@oszds.cz
internet: www.oszds.cz
Poradenství seniorům a jejich rodinám.
Živá paměť, o.p.s.  – Poradna pro oběti nacismu
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 872 750, 224 872 100, 774 643 545
e-mail: info@zivapamet.cz
internet: www.zivapamet.cz
Poskytováno odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace.

 

Tísňová péče pro seniory
SENIOR INSPECT – Moderní způsob aktivní prevence předčasnéh stárnutí. Asistenční systém pro předseniory, seniory a rodinu.
Clever Tech, s.r.o.
tel.: +420 774 403 248
e-mail: info@clevertech.cz
internet: www.seniorinspect.cz
Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
Odbor školství (oddělení rodinné politiky)
tel: 261 192 571, 261 192 415
email: barbora.vesela@praha4.cz a jarmila.sukova@praha4.cz

 

Poradny pro zdravotně postižené a seniory
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. - Poradna pro uživatele sociálních služeb
Partyzánská 1, 170 00 Praha 7
tel.: 266 753 427, 739 771 700
e-mail: praha7@poradnaprouzivatele.cz
internet: www.poradnaprouzivatele.cz

Sociálně právní poradenství zaměřené na uživatele sociálních služeb!

Život 90, o.s.
Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
tel.: 222 333 555(recepce)
e-mail: sekretariat@zivot90.cz
www.zivot90.cz

Je poskytováno odborné sociální poradenství, právní a psychologické poradenství

Klub stomiků Praha – FIT ILCO Praha, o.s.
tel.:  728 870 963
e-mail: fitilco@seznam.cz
www.stomici-praha.wz.cz

Dobrovolné sdružení nositelů atonie (vývod střev), jeho posláním je pomáhat postiženým jak v získávání ztraceného osobního sebevědomí, tak při získávání stomických pomůcek

Členové si vzájemně radí a předávají si zkušenosti, pořádají rekondiční pobyty pro členy a jejich rodinné příslušníky.

Česká společnost duševního zdraví – psychosociální poradenství
Zvonařova 6, 130 00 Praha 3
tel.: 224 965 314, 774 448 333
e-mail: csdz@seznam.cz
www.csdz.cz

Poskytované služby: sociální poradenství, psychiatrická poradna, přednášky, kurzy komunikace, klubové aktivity, počítačové kurzy a internet

Pomoc seniorům a jejich rodinám - Senior park, a.s.
5.května 2, 140 00 Praha 4
tel.: 241 404 097, 605 590 001
e-mail: info@senior-park.cz , info@senior-club.cz
www.senior-park.cz

Výstavba sítě penzionů pro seniory a jejich pronájem (mimopražské lokalita)

Poskytované služby: zdravotní a ošetřovatelské úkony, převozy autem, pečovatelská služba

Domov pro zrakově postižené Palata
Na Hřebenkách 5, 150 00 Praha  5
tel.: 257 311 930, 257 311 931, 257 311 563, 257 311 261, 731 461 274
e-mail: servis@palata.cz
www.palata.cz

Poskytovány pobytové služby pro seniory

Centrum zrakových vad – Středisko komplexní péče o pacienty se zrakovým postižením
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel.: 224 432 772
e-mail: jitka.rehorova@fnmotol.cz
www.fnmotol.cz

Přijímají osoby se zdravotním postižením bez omezení věku, poskytují komplexní péči i profesní poradenství

ALEN – sdružení žen po ablaci prsu
Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2
tel.: 221 900 127, 224 916 216, 271 743 261, 732 273 834
e-mail: alenpraha@seznam.cz

Aktivity: cvičení, plavání, rekondiční pobyty, vycházky, výlety do přírody, klubová činnost, zdravotnické přednášky, předávání zkušeností

Česká komora tlumočníků znakového jazyka
Za Černým mostem 152 21  198 00 Praha 9
tel.: 284 080 296
e-mail: cktzj@cktzj.com

Poskytované služby: tlumočení znakového jazyka, tlumočnické a poradenské služby

Česká unie neslyšících – ústředí
Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1
tel.: 222 328 900, 777 648 051
e-mail: deafunie@mbox.vol.cz
www.cun.cz

Poskytováno poradenství, obhajoba neslyšících, klubová, společenská a sportovní činnost, ozdravné pobytové akce