Oprava na Modřanské zkomplikuje provoz na křižovatce s Branickou


Technická správa komunikací (TSK) bude od 15. března do 30. dubna 2022 opravovat povrch místní komunikace I. třídy Modřanská v křižovatce Modřanská a Branická a v jejím okolí. Týkat se budou úseku v délce 200 metrů ve směru z centra a 350 metrů ve směru do centra města.

Práce budou probíhat v šesti etapách, přičemž největší omezení čeká uživatele komunikace hned v I. etapě, tj. v době od 15. března do 19. března 2022, kdy nebude možné levé odbočení směr z centra do Branické ulice, otočení zpět bude možné až přes ulici Pikovická.

Místní komunikace I. třídy spadají v povolovací pravomoci pod Hl. m. Prahu. Zhotovitelem akce je firma PORR a.s.

Postup prací:
V průběhu jednotlivých etap dojde postupně k odfrézování starého povrchu do hloubky 10 cm, vyrovnání obrub, vyrovnání znaků inženýrských sítí a po položení nové asfaltové vrstvy i vyzvednutí kanalizačních poklopů. Dodavatelská firma také předláždí v uvedeném úseku autobusové zastávky a na závěr upraví vodorovné dopravní značení tak, aby navazovalo na již opravenou část Modřanské ulici z předchozích let.

Dopravní omezení:
  • Uzavírka bude realizována po etapách tak, aby byla zachována průjezdnost této křižovatky.
  • TSK odhaduje, že vlivem stavby dojde ke střední míře komplikací. V dopravní špičce je třeba počítat se zdržením 10–30 minut.
  • Řidiči by měli být při průjezdu stavbou opatrní a ohleduplní a měli by bedlivě sledovat dopravní značení.
Časový harmonogram
1. etapa - 15.3. - 19.3. zábor levých jízdních pruhů v obou směrech jízdy, zákaz levého odbočení z ul. Modřanská do ul. Branická.
Objízdné trasy:
  • Za uzavřené levé odbočení z ul. Modřanská směrem od Podolí na Braník: Modřanská - Údolní - Pikovická - Modřanská - Ke Krči - Branická
  • Za uzavřené levé odbočení z ul. Modřanská směrem od Podolí na Lhotka: Modřanská – Československého exilu - Lhotecká
  • Za uzavřené levé odbočení z ul. Modřanská směrem od ul. Olbrachtova na Braník: Na Strži - Branická
2. etapa - 20.3. - 5.4. - zábor pravých jízdních pruhů v obou směrech jízdy, levé odbočení do ul. Branická již umožněno

3. etapa - 6.4. - 9.4. - prostor křižovatky, přechodné světelné signalizační zařízení (SSZ - semafor) v ul. Branická, levé odbočení do ul. Branická již umožněno

4. etapa - 10.4. - 14.4. - prostor křižovatky, přechodné SSZ v ul. Branická, levé odbočení do ul. Branická již umožněno

5. etapa - 15.4. - 20.4. - prostor křižovatky, přechodné SSZ v ul. Branická, levé odbočení do ul. Branická již umožněno

6. etapa - 21.4. - 28.4. - prostor křižovatky, přechodné SSZ v ul. Branická, levé odbočení do ul. Branická již umožněno
Na závěr celé akce pak bude doplněno (opraveno) vodorovné dopravní značení a ověřena funkčnost stálého SSZ.

Souvislá údržba Modřanská x Branická, Praha 4


Aktualizováno: 09.03.2022 – Vít Drbal
Vytisknout