Omezené fungování Úřadu městské části Praha 4


Úřední hodiny - omezeny.jpg

Na základě rozhodnutí Vlády ČR přistoupil
Úřad městské části Praha 4 s platností od pondělí 16. března 2020
k dočasnému omezení kontaktu s veřejností.
Toto omezení podle novelizovaných usnesení vlády prodlužuje.




Omezený průchod budovou úřadu


V souvislosti s rozhodnutím Primátora hlavního města Prahy o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území hl. m. Prahy za nouzového stavu ze dne 17. března 2020 č. 2/2020/COV19 je omezen průchod budovou úřadu městské části Praha 4 v ulici Antala Staška 2059/80b.

Mimo úřední hodiny je uzavřen průchod budovou
ve směru z ulice Antala Staška k výtahům a do dvorního traktu.
Obchozí trasa je vyznačena šipkami. V úřední době je průchod zachován.



Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany,
aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu
a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail).



U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory
na těchto telefonních číslech:


261 192
+ linka


odbory tabulka

 • Žádáme všechny návštěvníky Úřadu městské části Praha 4, aby používali po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru.

 • Vláda České republiky svým usnesením č. 247 ze středy 18. března 2020 zakázala od čtvrtka 19. března 2020 od 00:00 hod. pohyb a pobyt na veřejnosti bez ochranných pomůcek dýchacích cest. Toto usnesení se pochopitelně týká i prostor Úřadu MČ Praha 4. Samotné usnesení najdete v našem článku ZDE .

 • V úředních dnech - v pondělí od 9 do 12 hodin a ve středu od 14 do 17 hodin - budou otevřena v budově úřadu v ulici Antala Staška 2059/80b následující pracoviště:

  • Odbor správních agend (vyřizování pasů a občanských průkazů a matrika)
  • Informační centrum – poskytuje prakticky výhradně služby přepážek Czech POINT.
  • Pokladna
  • Podatelna
  • Recepce

 • Všechny ostatní odbory vyřizují žádosti po předchozí telefonické dohodě (viz výše).

 • Úřad MČ Praha 4 upozorňuje, že do odvolání není možné nahlížení do spisů na všech odborech.

 • Odbor stavební upozorňuje, že se do odvolání ruší všechny oznámené kontrolní prohlídky, ústní jednání a ohledání na místě.

 • Výkon státní správy na odboru sociálním - Výkon státní správy na odboru sociálním je v době trvání nouzového stavu vykonáván v plném rozsahu při respektování stanovených opatření – omezení přímého kontaktu s veřejností, zvýšené hygienické bezpečnosti (osobní, prostorové i dotykových ploch) a chránění dýchacích cest jejich zahalením.
   
 • I na dále jsou omezena všechna detašovaná pracoviště Úřadu městské části Praha 4 (Jílovská - uzavřeno pro nemoc, oddělení přestupků Michelská, IC Hlavní - jen služby Czech POINT a IC nám. Hrdinů - jen služby Czech POINT).

 • Přes hlavní budovu úřadu v ulici Antala Staška 2059/80b je hlavní přístup do sousední polikliniky a zejména lékárny, kde nejde omezit pohyb nemocných lidí. To samozřejmě zvyšuje i nebezpečí možného přenosu nového koronaviru.
 • Informace pro podnikatele - Místní příslušnost pro vyřizování všech záležitostí týkající se živnostenské agendy byla již v minulosti zrušena, tudíž podnikatel má možnost svá podání učinit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. V současné situaci podáváme telefonické informace, vyřizujeme elektronická podání, podání zaslané poštou a podáním přes podatelnu.
 • Svatební obřady jsou do odvolání zrušeny.
 • 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 se nekoná - Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, které se mělo konat ve středu 18. března 2020, je zrušeno.

 • Informace pro živnostníky a malé podnikatele - Městská část Praha 4 reaguje na aktuální omezení a vládní nařízení v souvislosti s řešením virové nákazy, která má významný dopad i na živnostníky a menší podnikatele působící v naší městské části. Rada městské části nebude za platby splatné počínaje dnem 1. března 2020 do odvolání vymáhat sankce za pozdní úhradu splátek nájmů a bude jednat o dalších opatřeních na podporu živnostníků a malých podnikatelů.

 • Informujeme občany, že v souvislosti s omezením chodu úřadu bude "zelená linka životního prostředí a čistoty" v provozu v pondělí od 9.00 do 12.00 a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu můžete své podněty zasílat prostřednictvím e-mailu: zelena.linka@praha4.cz .


O případných dalších změnách ve fungování úřadu vás budeme informovat!






POZOR: Také Magistrát hl. m. Prahy upravuje od 16. 3. 2020 provoz. Aktualizované podrobnosti najdete na odkazu ZDE .



Celý postupný souhrn informací ohledně koronaviru Covid-19 najdete na odkazu ZDE .

Zveřejněno: 11.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout