Očkování klientů Ústavu sociálních služeb v Praze 4 pokračuje


Většina klientů Ústavu sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4) ve věku 80+ má zájem nechat se naočkovat vakcínou proti nemoci CIVID-19. Podobný zájem zjistil ústav také u svých zaměstnanců. První očkovací dávku má již z kontaktovaných seniorů ve věku více než 80 let asi 60 procent, nejvíce jim při tom pomáhala rodina. Dalších 30 procent zájemců o očkování již má registraci a čeká na přidělený termín.

Z více než 800 klientů starších 80 let se zaměstnancům ÚSS4 podařilo spojit s více než 90 procenty. Ostatní se se nepodařilo zastihnout, protože mají nefunkční telefon, telefonní číslo neexistuje, nebo byli umístěni do jiného zařízení sociálních služeb, popřípadě hospitalizováni. Zájem o očkování projevilo přibližně 80 procent kontaktovaných seniorů, ostatní nemají zájem, anebo nejsou rozhodnuti a dále své očkování řeší s rodinou či lékařem.

Vakcínu odmítají bez udání důvodu pouze jednotliví senioři a zaměstnanci ÚSS4 a k odmítnutí je vedou převážně zdravotní důvody. Nejčastěji se jedná o prodělaný příznakový COVID-19 v posledních 90 dnech, nebo jiné zdravotní důvody.

Očkování - ilustrační foto
Ilustrační grafika: PixBay

Aktualizováno: 01.02.2021 – Vít Drbal
Vytisknout