Obchodníci mohou využít prodeje před provozovnou zdarma, stačí ho jen oznámit


Zábory před provozovnami
Ilustrační foto

Drobní podnikatelé a živnostníci, jejichž provozovny zůstávají v souladu s aktuálními vládními nařízeními pro boj s COVID-19 prozatím uzavřeny, mohou umístit před svými provozovnami za určitých jasně specifikovaných podmínek, avšak bez zbytečné administrativní zátěže, prodejní zařízení.

Umožnuje jim to Usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 16/1 ze dne 16. 4. 2020 a Rozhodnutí č. j.: MHMP 556180/2020.

Stánek nebo stolek mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše e-mailem a není ani nutné čekat na vyřízení žádosti úřady. Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky. U stávajících se upravují smlouvy, u nových jsou otevřené žádosti o zřízení.

To znamená, že silniční správní úřad nebude vyřizovat žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace (chodníku). Od podnikatelů, kteří před svoji provozovnu umístí prodejní zařízení, pouze přijme oznámení o umístění zařízení, které navíc nebude zatíženo místním poplatkem. Vzhledem ke skutečnosti, že oznámení o umístění prodejního zařízení bude realizováno pouze formou ohlášení, nebude tedy vydáváno správní rozhodnutí, a nebude tedy účtován ani správní poplatek.

Hlavní město vytvořilo pro podnikatele, kteří by měli zájem nabídnout své zboží nebo služby prostřednictvím předsunutého prodejního zařízení před svou provozovnou, jednoduchý manuál, který najdete ZDE .Zveřejněno: 21.04.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 21.04.2020 – Vít Drbal
Vytisknout