Mikuláš 365 podporuje děti v době rozchodu rodičů

Mikuláš 365 podporuje děti v době rozchodu rodičů
Mikuláš 365, nezisková organizace zaměřená na podporu dětí v období rozchodu rodičů, úspěšně rozvíjí dosavadní spolupráci s odborem sociálním Úřadu městské části Praha 4 a Obvodním soudem pro Prahu 4. Společným cílem je zkrátit dobu soudních řízení a dát prostor názoru dětí.

Cílem spolupráce je nastavení komplexní sítě podpory rodinám, které se rozpadají, a rodiče přitom nenacházejí shodu při uspořádání následné péče o své děti. Základem a hlavním významem projektové aktivity je cílit nejen na podporu rodičů při vzájemné dohodě, ale zejména vytvářet prostor pro vyjádření samotného dítěte. V aktivitě „Hlas dítěte“, který je pro službu rodinám zásadní, mluví odborník s dětmi, a od nich samotných zjišťuje jejich individuální potřeby v kontextu jakéhokoli řízení, včetně rozvodového.

Dítě přestává být pasivním prvkem vyjednávání dospělých a stává se rovnocennějším partnerem svým rodičům. Rodiče, kteří jsou s přáními dětí i dopady svých rozhodnutí na dětský současný i budoucí život seznámeni, plně přebírají zodpovědnost za dohodu na následném uspořádání poměrů v rodině. Důraz je kladen na svobodné rozhodnutí rodičů, jak s informací o potřebách dětí dle svého vlastního uvážení naloží.

V projektu byla jednoznačně potvrzena skutečnost, že současný vývoj soudních sporů rodičů, a to zejména v případech, kdy se děti jen sporadicky vídají s rodičem, který je nemá v péči, může vést k odcizení, až ke ztrátě jednoho z nich.

Spolupráce s opatrovníkem dětí, OSPOD MČ Praha 4, který chápe nutnost a důležitost zkrácení zátěžového řízení, se ukazuje jako progresivní a úspěšná. Je to on, komu na „hlasu dětí“ záleží.

Unikátní spolupráce začala v roce 2019 v rámci dvouletého projektu „MIKULÁŠ DĚTEM – Síť podpory dítěte a rodiny v náročné životní situaci“, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Mikuláš 365 podporuje děti v době rozchodu rodičů


Zveřejněno: 18.06.2020 – Vít Drbal
Vytisknout