MUDr. Naděžda Kavalírová

MUDr. Naděžda KavalírováMUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky, se narodila 13. listopadu 1923 v Opočně. Od roku 1945 studovala na Lékařské fakultě UK Praha a současně na Fakultě tělesné výchovy. Jako členka Klubu akademiků Národně socialistické strany se zúčastnila 25. února 1948 pochodu studentů na Hrad, po únorovém převratu vystoupila ze strany na protest proti její kapitulaci před tlakem komunistů. V březnu 1948 byla jako politicky nespolehlivá vyloučena ze všech vysokých škol v Československu.

V roce 1956 byla odsouzena ve vykonstruovaném procesu za vlastizradu a špionáž, na podmínku byla propuštěna z vězení v roce 1959. Pracovala jako pomocná dělnice, dělnice na soustruhu a později jako úřednice národního výboru.

V roce 2006 byla prezidentem republiky vyznamenána Řádem T. G. Masaryka I. stupně za vynikající zásluhy o stát v oblasti rozvoje demokracie, humanity a lidských práv.

Paní Kavalírová zemřela ve věku nedožitých 94 let.