Co je MAP Praha 4

Co je MAP

Je souhrnný dokument zaměřený na klíčová témata vzdělávání  a podporu rozvoje potenciálu a osobnsti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let.

Hlavní důraz je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Dokument bude zpracován v rámci dvouletého rojektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Praha 4“.