Kontaktní údaje (aktualizováno s platností od 11. května 2020)
KONTAKTNÍ ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLA / FAX, EMAILY, ID DATOVÉ SCHRÁNKY A WWW STRÁNKY

Adresa:

Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46  Praha 4 - Krč

Telefonní seznam úřadu 
 

Zvětšit mapu


 
 IČO:

00063584

 
 
 Telefony:


 

800 100 128

Bezplatná linka především
pro seniory z Prahy 4 a jejich rodiny
!

Více a další kontakty ve společném  článku!

800 194 237

Bezplatná linka pro informace
týkající se výhradně sociální pomoci!

 

800 131 290


Zelená linka životního prostředí a čistoty
Určena jen pro podněty z této oblasti!
V provozu Po 9-12 a St 14-17 hod.
V nutném případě použijte e-mail:
zelena.linka@praha4.cz

  
Fax:
  241 741 743 
 
 WWW
stránky

www.praha4.cz

 
 
 e-mail:

posta@praha4.cz

emailová adresa pro příjem datových zpráv opatřených el. podpisem a zpracovaných elektronickou podatelnou
 
ID datové schránky  

ergbrf7


   Od pondělí 4. května 2020 se z technických důvodů mění otevření Úřadu městské části Praha 4 pro veřejnost následujícím způsobem:


Pracoviště v hlavní budově v ulici Antala Staška 2059/80b

(u stanice metra linky C - Budějovická)

Všechny odbory, podatelna, recepce, pokladna a archiv

 • Pondělí a středa: 8:00 – 18:00 hod.

U neodkladných záležitostí kontaktujte příslušné odbory na těchto telefonních číslech:

261 192 + linka

odbory tabulka

Upozorňujeme veřejnost, že vstup do úřadu od 2. patra do 10. patra zůstává od pondělí do pátku uzavřen a je nutné kontaktovat interním telefonem výše uvedené telefonní číslo příslušného odboru (tyto telefonní linky jsou vylepené na vstupu do každého patra), nebo číslo příslušného referenta.

Podatelna, recepce, pokladna

 • Úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hod.

 • Pátek: 8:00 – 13:00 hod.


Po předchozí telefonické nebo mailové dohodě je možná individuální návštěva Úřadu MČ Praha 4 i v jiných termínech (odkaz na strukturu úřadu je ZDE a telefonní seznam ZDE ) .

Pracoviště Jílovská 1148/14 – zóny placeného stání (ZPS)


 • Pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod.

 • Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.

 • Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Pracoviště Jílovská 1148/14 – Odbor správních agend (OSA)


 • Pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 – 18:00 hod.


Informační centra


Antala Staška 2059/80b a náměstí Hrdinů 3/1634

 • Pondělí a středa: 8:00 – 18:00 hod.

 • Úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hod.

 • Pátek: 8:00 – 13:00 hod.

Hlavní 1402/141 a Jílovská 1148/14

 • Pondělí a středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hod.

 • Úterý a čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.

 • Pátek: 8:00 – 13:00 hod.I nadále platí, že:

 • Všichni návštěvníci Úřadu městské části Praha 4 a všech jeho pracovišť musí používat po celou dobu přítomnosti v prostorách úřadu ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) tak, aby měli zakryté dýchací cesty za účelem minimalizace možného přenosu infekčních onemocnění, zejména koronaviru.
 • Vstup do budovy úřadu v ulici Antala Staška 2059/80b je v dnech pondělí a středa od 8 do 18 hodin možný z ulice Antala Staška i z dvorního traktu. V ostatních dnech pouze z dvorního traktu. Obchozí trasa je vyznačena modrými šipkami. V době úředních hodin podatelny je k podatelně umožněn přístup od ulice Antala Staška. Přístup k pokladně a k recepci je v jejích úředních hodinách také od ulice Antala Staška.
 • Úřad není uzavřen, funguje, pouze žádáme občany, aby odložili vyřizování méně důležitých věcí na pozdější dobu a upřednostnili bezkontaktní styk (telefon, e-mail, datová schránka).
 • Úřad MČ Praha 4 upozorňuje, že do odvolání je po předchozí dohodě možné nahlížení do spisů na všech odborech.
 • Při jednáních u Stavebního úřadu MČ Praha 4 využívejte mimo pondělí a středu telefonický kontakt.
 • Výkon státní správy na odboru sociálním je v době trvání nouzového stavu vykonáván v plném rozsahu při respektování stanovených opatření – omezení přímého kontaktu s veřejností, zvýšené hygienické bezpečnosti (osobní, prostorové i dotykových ploch) a chránění dýchacích cest jejich zahalením.
 • Informace pro podnikatele - Místní příslušnost pro vyřizování všech záležitostí týkající se živnostenské agendy byla již v minulosti zrušena, tudíž podnikatel má možnost svá podání učinit na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR. V současné situaci podáváme telefonické informace, vyřizujeme elektronická podání, podání zaslané poštou a podáním přes podatelnu.
 • Provoz všech tří bezplatných telefonních linek ( 800 … … ) se po dobu nouzového stavu řídí zvláštními pravidly (viz výše) .O případných dalších změnách ve fungování úřadu
vás budeme neprodleně informovat!
Také Magistrát hl. m. Prahy má upravený provoz.
Aktualizované podrobnosti najdete na odkazu ZDE .
Vloženo: 12.05.2020 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 20.04.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 22.05.2020 – Vít Drbal
Vytisknout