Informace pro okrskové volební komise (OVK)


V této sekci najdete informace, termíny, pozvánky, dokumenty, rady a návody pro okrskové volební komise. Celá sekce bude postupně aktualizována a doplňována podle toho, jak se budou volby blížit.

Kdo se může stát členem okrskové volební komise (OVK)
Problematiku členství v okrskové volební komisi při volbách do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon").

Členem okrskové volební komise může podle ustanovení § 17 odst. 1 volebního zákona být:
  • státní občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv,
  • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území České republiky, v případně státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu,
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),
  • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.
  • Více o členství v okrskových volebních komisích najdete na stránkách MV ČR na odkazu ZDE .
Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK)
si mohou přihlášku stáhnout již nyní na těchto odkazech:
 PŘIHLÁŠKA (soubor *.docx) nebo PŘIHLÁŠKA (soubor *.PDF).

Práce v komisi je honorována. Odměna pro člena OVK je stanovena zákonem ve výši 2200 Kč brutto, pro místopředsedu OVK 2500 Kč brutto a pro předsedu OVK 2600 Kč brutto.

1. zasedání OVK se uskuteční v termínu od 29. 08. - 01.09. 2022 (doba zasedání bude cca 90 minut).

Přihlášku lze podat nejpozději do 24. 8. 2022 (do 16:00 hodin) na recepci ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b nebo v Informačních centrech ÚMČ Praha 4 nejpozději do 23. 8. 2022 v jejich úředních hodinách (www.praha4.cz/KONTAKT). Přihlášky nicméně můžete podávat již nyní. Včasnějším podáním přihlášky máte větší pravděpodobnost, že se do komise dostanete na místo, které si vyberete.

Vzor přihlášky na obrázku níže, odkazy na stažení o tři odstavce výše.
přihláška za člena OVK - V2-page-001


Vloženo: 02.05.2022 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 02.05.2022 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 04.05.2022 – Vít Drbal
Vytisknout