Hlavní město začalo s problematickou výměnou laviček, týká se to i Prahy 4


Hlavní město začalo s problematickou výměnou laviček, týká se to i Prahy 4

Hlavní město odstraní zhruba 1400 kusů mobiliáře v podobě modrých laviček nesoucích rozměrné reklamy, který je v současné době rozmístěn po celé Praze, především na zastávkách MHD. Stane se tak na náklady bývalého nájemce, společnosti AD-Net, která jej i přes platnou výpověď a rozhodnutí soudů o exekuci dosud neodklidila. Pražský magistrát tak pokračuje ve svém plánu odstraňovat z ulic vizuální smog a postupně kultivovat veřejný prostor. Mezi prvními už zmizely lavičky v Olbrachtově v ulici v Praze 4.

„Protože dodání obrovského množství laviček bude určitě ze strany Magistrátu trvat delší dobu, lavičky, které byly na pozemcích svěřených do správy městské části Praha 4, prioritně nahradíme z vlastních zásob. Naši obyvatelé, zejména senioři, tak alespoň na části míst nepřijdou o možnost odpočinout si při každodenních pochůzkách za lékařem a nákupy, anebo při procházkách,“ uvedl radní po životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO 2011).

Naprostá většina laviček, a tedy i odpovědnost za montáž nových, je však na pozemcích města, svěřených do správy Dopravního podniku HMP, což je skutečnost, kterou MČ Praha 4 musí respektovat. „Přesto si nedovedu představit, že by na nejvíce frekventovaných místech, jako je tomu třeba u zastávky BUS před poliklinikou na ulici Antala Staška, lavičky delší dobu chyběly. Proto jsme ve výjimečných připraveni improvizovaně umístit dočasně lavičky i tam, než se situace ze strany Magistrátu, resp. Dopravního podniku vyřeší,“ dodal radní Hrdinka.

Původní nájemní smlouvu podepsalo hlavní město v roce 1998. Instalovaný mobiliář byl určen k běžnému užívání, opěrná část laviček však sloužila jako reklamní plocha. Za užívání pozemků měl nájemce hradit městu nájemné ve výši 1 Kč za 1 m2 ročně. Práva a povinnosti z nájemní smlouvy následně v roce 2001 převzala společnost AD-Net. Praha doručila nájemci výpověď nájemní smlouvy v roce 2014 a po vypracování podrobné právní analýzy ještě znovu o pět let později. Společnost ale vyjádřila nesouhlas s ukončením nájemního vztahu. Lavičky tak i přes opakovaná rozhodnutí soudů zůstaly na městských pozemcích až do současnosti.

Hlavní město začalo s problematickou výměnou laviček, týká se to i Prahy 4Hlavní město začalo s problematickou výměnou laviček, týká se to i Prahy 4
Odvoz laviček v Olbrachtově ulici vedle zastávky autobusů u metra Budějovická.
Zveřejněno: 04.08.2021 – Vít Drbal
Vytisknout