Finanční dar pro Thomayerovu nemocnici


Městská část Praha 4 poskytne dar ve výši 250 000 korun Thomayerově nemocnici v Krči. Poskytnutí finančních prostředků určených na zlepšení specializované zdravotnické péče o pacienty Interní kliniky dnes schválilo Zastupitelstvo městské části Prahy 4.

„Finanční pomoc je určena na nákup speciálního ultrazvukového přístroje pro Interní kliniku Thomayerovy nemocnice,“ uvedl místostarosta pro sociální politika a podporu zdravotnictví Josef Svoboda. „Vítám, že členové zastupitelstva tento dar pro Thomayerovu nemocnici schválili, protože tím pomůžeme lékařům a hlavně pacientům se závažnými zdravotními komplikacemi,“ dodal místostarosta.

Thomayerova nemocnice je spádovou oblastí pro vekou část obyvatel Prahy 4. Sonograf, který s finančním příspěvkem městské části Praha 4 zakoupí, je nezbytný pro detekci komplikací covidové infekce.

Zveřejněno: 24.06.2020 – Vít Drbal
Vytisknout