Důležité kontakty


Potřebujete v souvislosti s nákazou koronaviru COVID-19 informace nebo pomoc?


Níže najdete základní kontakty, kde můžete získat aktuální informace, nebo požádat o pomoc. Upozorňujeme, že některé telefonní linky jsou zpoplatněné.(Po rozkliknutí kteréhokoliv obrázku se vám otevře (můžete si stáhnout) celý třístránkvý dokument)

KRIZOVÉ LINKY - PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRAHA.pdf
list 1
KRIZOVÉ LINKY - PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRAHA.pdf
list 2
KRIZOVÉ LINKY - PSYCHOLOGICKÁ POMOC PRAHA.pdf
list 3
Vytisknout