Děkujeme za pomoc! Bez dobrých a ochotných lidí by to nešlo!


Děkujeme všem lidem a institucím, které jsou v době nebezpečí kokoronavirové nákazy a nouzového stavu solidární
a pomáhají těm, kteří naši pomoc potřebují. Rádi budeme tento článek aktualizovat o další dobré zprávy a poděkování.
Naše školy se starají o děti v mimořádném režimu


Pět mateřských škol a tři základní školy jsou i nadále připraveny zajišťovat v Praze 4 v období mimořádných opatření v době koronavirové epidemie péči o děti v mimořádném režimu. Podle Usnesení Vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 jsou určeny primárně pro výkon nezbytné péče o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil.

V mimořádném režimu péče o děti ve věku předškolního vzdělávání jsou tak nyní v provozu:
• Mateřská škola, Praha 4, 4 PASTELKY, Sedlčanská 4 (objekt Plamínkové 2)
• Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
• Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309
• Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3/2923
• Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2/424
Pro rodiče dětí ve věku od 6 do 10 let zajistila městská část Praha 4 ve spolupráci s hlavním městem Prahou v mimořádném režimu tři základní školy: ZŠ Plamínkové, ZŠ Mendíků, ZŠ U Krčského lesa (Jánošíkova 1320).

Postup pro umístění dětí do mateřské školy a základní školy v mimořádném režimu je následující: Rodiče výšeuvedených profesí musí požádat svého zaměstnavatele o umístění dítěte, zaměstnavatel bude o tomto požadavku informovat hlavní město Prahu a ta bude následně o konkrétních potřebách informovat městskou část Praha 4. V každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí. Veškerá péče o tyto děti, včetně stravného, je bezplatná.

Děkujeme všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům těchto škol!

Praha 4 dostala zásilku roušek od Pražské teplárenské a pražského magistrátu


Roušky od Pražské teplárenské předal starostce Prahy 4 Ireně Michalcové (ANO 2011) generální ředitel společnosti Ladislav Moravec.Společnost Pražská teplárenská věnovala 3000 roušek obyvatelům Prahy 4, dalších 10 000 roušek dodal Úřadu MČ Praha 4 Magistrát hlavního města Prahy. Roušky byly okamžitě distribuovány zejména pro potřeby seniorů, sociálně slabých, lidí bez domova, zaměstnanců fungujících mateřských a základních škol, ale také prodejen potravin a lékáren.

Materiál na výrobu asi 500 roušek darovala vietnamská komunita. Také jí děkujeme!

Pražský magistrát dodal městské části Praha 4 také 18 litrů dezinfekčních gelů. Ty jsou nyní užívány například mateřských a základních školách, které v mimořádném režimu pečují o děti zaměstnanců policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil, a rovněž v Ústavu sociální služeb.

Radnice začala rozvážet roušky, pomáhají firmy i učitelky


Praha 4 zabezpečila provoz některých škol, které nyní pečují o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil. A protože je stále nedostatek roušek, velmi pomáhají dobrovolníci, kteří roušky šijí a poskytují pro distribuci potřebným, tedy i zaměstnancům uvedených škol a samotným dětem.

Jiří Přibyl z Koncern Design Studio předává roušky do MŠ Plamínková.Branická firma Jiřího Přibyla s názvem Koncern Design Studio dosud ušila a věnovala asi dvě stovky roušek, a to navíc ve třech velikostech – pro děti od 3 do 7 let, od 7 do 12 let a pro dospělé. Nyní už ochraňují děti i paní učitelky a další zaměstnance našich škol.

Velmi pomohla také učitelka Mateřské školy Na Zvoničce Lydka Bildová, která spolu s dcerou Lucií pro své kolegyně a kolegy, zabezpečující provoz škol, ušila více než stovku roušek. 

!!! DĚKUJEME !!!

Zveřejněno: 24.03.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 26.03.2020 – Vít Drbal
Vytisknout