Čtyřka slavila Den Země

Ve středu 18. dubna 2018 se v parku Na Pankráci slavil Den Země.

Od devíti do sedmnácti hodin zde na návštěvníky čekal ekologický a vzdělávací program. Svůj stánek zde letos například poprvé představily hned tři akademické ústavy, a to sice Geofyzikální a Astronomický ústav Akademie věd ČR a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Vědci z Geofyzikálního ústavu se zabývali zemětřesením, účastníci se dozvěděli, jak se zemětřesení měří, o čem seismické vlny vypovídají a jak se zaznamenávají. Vlastní simulované zemětřesení si šlo i vyrobit. Astronomický ústav se zase ve svém programu věnoval pozorování slunce. Speciální dalekohled byl samozřejmě k dispozici.

Mezi dalšími organizacemi, které se na místě představily, byly např. Pražské služby, které nechaly každého nahlédnout do úplně nového popelářského vozu, Lesy hlavní města Prahy, které na svých stanovištích přibližovaly dětem život lesních zvířat a sociální podnik Kokoza, který se na Praze 4 stará o komunitní zahrádky a kompostování bioodpadu.

Městská policie připravila ukázky výcviku koní a Eko-kom šířil povědomí o třídění a recyklaci odpadů. O edukaci v oblasti elektronického odpadu a zpětného odběru elektrozařízení se postaral Elektrowin. Sekundární zpracování pet lahví prezentoval PET-MAT a o druhém životě pro již nepoužívané oblečení referoval Potex. “Ekologie, třídění odpadu, ochrana životního prostředí a příroda jsou témata, která nejsou příliš veřejně akcentována, ač jsou velmi důležitá. Proto jsme se na Praze 4 rozhodli pořádat na tato témata co nejvíce akcí, ve kterých se děti i dospělí přirozenou hrou dozví spoustu nových informací. Den Země se jako všechny předchozí velmi podařil. Počasí bylo krásné, program výborně připravený a návštěvníci spokojení,” uvádí radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN-Tučňák).

V dopoledních hodinách na akci dorazilo přes 800 žáků z mateřských a základních škol na Praze 4, kteří si kromě výše zmíněných stanovišť užívali i 2 skákací hrady a hráli si s volně pobíhajícími ovcemi a kozami. Odpoledne Den Země navštívilo mnoho rodin s dětmi, senioři, ale i studenti.

Akce se konala pod záštitou místostarosty Lukáše Zichy a radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky.


Zveřejněno: 23.04.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout