Bydlení a privatizace


V této sekci našeho webu najdete aktuality z oblasti bydlení a níže také archiv starších článků.


AKUÁLNÍ ČLÁNKY

 • Upozornění pro obyvatele, kteří stále k topení používají pevná paliva


  Orgán ochrany ovzduší připomíná občanům práva, povinnosti a informační zdroje související s provozem stacionárních zdrojů na pevná paliva na území hl. m. Prahy. V článku najdete řadu důležitých odkazů a doporučení.
 • V okolí Novodvorské ulice je přerušena dodávka teplé vody od Pražské teplárenské


  Společnost Pražská teplárenská oznámila, že z důvodu netěsnosti na primárním topném vedení v ulici Novodvorská je momentálně přerušena dodávka teplé vody od této společnosti na sídliště v okolí této ulice. Předběžný předpoklad obnovení dodávek teplé vody je dnes (úterý 14. 2. 2023) přibližně ve 23 hodin.
 • Praha 4 proti výstavbě sedmdesátimetrové kancelářské budovy


  Městská část Praha 4 bude i nadále podnikat kroky proti výstavbě Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova, které považuje za předimenzovanou stavbu, nevhodnou do této lokality. Protože Magistrát hlavního města Prahy umístění devatenáctipodlažní budovy na nároží obou ulic už pravomocně potvrdil, nemá Praha 4 jinou možnost, než pokusit se zvrátit toto rozhodnutí u soudu. O podání správní žaloby rozhodla Rada městské části Praha 4 ve středu 1. února 2023.
 • V Braníku vzniká vodní biotop


  V polovině ledna 2023 byla oficiálně zahájena výstavba biotopu Braník na konci ulice Za Mlýnem. Dlouhodobě plánovaná investiční akce spočívá ve vybudování umělého vodního biotopu, jezera s plochou 240 m2 a maximální hloubkou 1,8 metru, s přirozenými společenstvy mokřadních rostlin a na ně vázaných živočichů ve vyvýšené nivě Kunratického potoka.
 • Praha 4 podporuje chráněné bydlení


  Rada městské části Praha 4 rozhodla prodloužit nájemní smlouvy na pět bytů určených pro poskytování chráněného nebo tréninkového bydlení. Jedná se o tři byty užívané hendikepovanými klienty zapsaného spolku Baobab a dva byty pro klienty obecně prospěšné společnosti Modrý klíč.
 • ANKETA: Dejte vizi revitalizace břehů Botiče správný směr


  Na základě loňské ankety a provedených analýz navrhl tým ČZU různé možnosti a varianty řešení sledovaného území okolo Botiče. Seznamte se s nimi a radost nám udělá vaše zpětná vazba na tyto návrhy. Odkaz na anketu v článku ...
 • Valorizace nájmů odpovídá polovině roční míry inflace


  Městská část Praha 4 uplatní pro rok 2023 valorizaci nájemného za pronájem majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeného městské části Praha 4, ve výši 7,55%. To odpovídá polovině roční míry inflace oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem za rok 2022. Rozhodla o tom dnes Rada městské části Praha 4.
 • Jak návštěvníci hodnotí vizi dalšího směřování parku Na Pankráci?


  Seznamte se s výsledky srpnové ankety, ve které mohli respondenti poskytnout zpětnou vazbu k nejvýznamnějším navrhovaným změnám. V článku výsledky ankety ke stažení.
 • Může se hodit právě vám - Kotlíkové dotace Praha IV


  Hlavní město Praha vyhlásilo dne 20. 6. 2022 na svém území dotační program „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech - IV”, zkráceně nazývaný „Kotlíkové dotace Praha IV”. V rámci tohoto dotačního programu mohou peníze z evropských fondů čerpat fyzické osoby, jejichž domácnost splňuje kritéria nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí končí 31. srpna 2022. Více na odkazu ...
 • Praha 4 rozhodně odmítla upravený návrh Metropolitního plánu. Opět.


  Městská část Praha 4 projednala své velmi kritické připomínky k připravovanému novému územnímu plánu hlavního města Prahy na zasedání Zastupitelstva městské části ve středu 29. června 2022. Zastupitelstvo schválilo 37 hlasy ze 40 přítomných celkem 38 obecných připomínek k textové části návrhu Metropolitního plánu a 196 připomínek ke konkrétním lokalitám. Kromě zásadního nesouhlasu vyjádřilo zastupitelstvo také nesouhlas s netransparentním způsobem vypořádání připomínek obyvatel Prahy 4 uplatněných v prvním kole projednání Metropolitního plánu v roce 2018.
 • Představitelé Prahy 4 položili základní kámen k sociálnímu komplexu Hudečkova


  Představitelé městské části Praha 4 dnes položili základní kámen k multifunkčnímu sociálnímu komplexu v Hudečkově ulici. Toto zařízení nabídne seniorům z Prahy 4 mimo jiné byty pro rezidenty, odlehčovací a pečovatelskou službu.
 • Jak se vám líbí koncept revitalizace vnitrobloku a parku za podolským kostelem? Napište nám svůj názor.


  Zajímá vás, jakým způsobem by se mohl proměnit vnitroblok a park za kostelem svatého Michaela archanděla v Podolí? Chcete ovlivnit budoucí podobu tohoto místa? Vyjádřete, prosím, svůj názor v anketě, kterou je možné vyplnit do 22. 6. 2022. Více a odkaz na anketu v článku ...
 • Praha 4 dokončila prodej společnost 4-Energetická


  Starostka městské části Praha 4 Irena Michalcová (ANO 2011) dnes podepsala se zástupci společnosti Prometheus energetické služby smlouvu o převodu akcií společnosti 4-Energetická. Prodej za cenu 25 milionů korun schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém zasedání 10. května 2022. Společnost Prometheus je členem koncernu Pražská plynárenská, který stoprocentně vlastní a ovládá hlavní město Praha.
 • Rozšiřujeme květnaté louky do dalších lokalit


  Městská část Praha 4 bude i v letošním roce pokračovat e svém úspěšném projektu, v rámci kterého jsou na vybrané plochy zeleně vysévány květnaté louky. K šesti již existujícím plochám přibude dalších šest.
 • Letní odstávky dodávek teplé vody na Praze 4


  Pražská teplárenská soustava potřebuje pro svůj provoz provádět údržbu stovek kilometrů potrubí, kterými je zákazníkům dopravována tepelná energie. Také v létě 2022 proběhne na této síti řada důležitých revizí a oprav, které nelze provádět za plného provozu. Odstávky jsou nevyhnutelné pro celoroční bezproblémové vytápění a dodávky teplé vody. Přehled omezení na Praze 4 a odkaz na detailní informace najdete v článku ...
 • Praha 4 prodala společnost 4-Energetická


  Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém dnešním zasedání schválilo prodej společnosti 4-Energetická společnosti Prometheus energetické služby za cenu 25 milionů korun. Společnost Prometheus je členem koncernu Pražská plynárenská, který stoprocentně vlastní a ovládá hlavní město Praha.
 • Začalo druhé kolo projednání Metropolitního plánu. Řekněte nám svůj názor!


  V úterý 26. dubna 2022 byl zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu, nového územního plánu hl. m. Prahy, který bude určovat budoucí podobu hlavního města. Zveřejněním upraveného návrhu vstoupil Metropolitní plán do další fáze tzv. veřejného projednání, během kterého se uskuteční i další kolo připomínkování. V rámci tohoto kola může kdokoliv uplatnit svou připomínku a vlastníci pozemků dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podávat námitky, a to nejpozději do 30. června 2022.
 • Podobu Trojmezí určí krajinářská studie, do její přípravy se můžete zapojit i vy


  Trojmezí Chodovec, Hostivař, Záběhlice je pro řadu obyvatel žijících v jeho okolí klidným koutem přírody. Jeho potenciál pro rekreaci je však daleko větší než dnes. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) proto začíná připravovat krajinářskou studii, která prozkoumá možnosti budoucí podoby Trojmezí. Cílem je navrhnout takovou podobu území, která bude respektovat potřeby místních a zachová jeho cenné přírodní hodnoty.
 • Branická a její okolí prošly kompletní revitalizací


  Nový povrch a mobiliář, několik desítek stromů i místo pro setkávání – to všechno získala Branická ulice spolu se svým okolím díky rekonstrukci svého zhruba kilometrového úseku. Skončily tak téměř šestileté práce probíhající v několika etapách. Opravy za téměř 90 milionů korun provedla Technická správa komunikací hlavního města Prahy.
 • Jak se vám líbí návrh regenerace parku Na Fidlovačce?


  Před několika dny byla dokončena krajinářská studie parku Na Fidlovačce. Seznamte se s jejími závěry a přispějte svými podněty v krátké anketě. Více v článku ...
 • Praha 4 žádá magistrát o navrácení kontejnerů na velkoobjemový odpad


  Městská část Praha 4 zajišťovala pro své obyvatele přistavování velkoobjemových kontejnerů s obsluhou ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, který pro jednotlivé městské části přiděluje velkoobjemové kontejnery. Počet kontejnerů však v posledních letech neustále klesá, a městská část proto důrazně žádá magistrát o navrácení kontejnerů, o které má Praha 4 v letošním roce přijít.
 • Praha nereaguje na žádosti městských částí o náhradu odstraněných modrých laviček


  I přes několik oficiálních žádostí, aby Magistrát hlavního města Prahy nahradil modré reklamní lavičky po zkrachovalém vlastníkovi, který měl s magistrátem smlouvu na jejich provoz, a které magistrát loni v létě odstranil ze zastávek MHD, se městské části stále nedočkaly přislíbené náhrady.
 • Jak revitalizovat vnitroblok a park za podolským kostelem?


  Bydlíte v blízkosti kostela sv. Michaela Archanděla v Podolí? Máte rádi klid a zeleň vnitrobloku a parku? Hrajete míčové hry na sportovním plácku nebo chodíte s dětmi na zdejší dětské hřiště? Přispějte svými názory a zkušenostmi v této anketě!
 • Seznamte se s výsledky anket k revitalizaci dětských hřišť Ohradní a Podolská


  Obě ankety proběhly na přelomu ledna a února 2022 za poměrně velké účasti respondentů. Anketu k dětskému hřišti Ohradní vyplnilo 191 respondentů, k dětskému hřišti Podolská pak 173 respondentů. Organizátoři všem respondentům děkují a jejich názorů a tipů si váží.
 • Územní studie Nové Dvory pokročila do další fáze


  Lokalita Nových Dvorů patří ke klíčovým územím pro rozvoj města. Může zde vzniknout nová čtvrť u budoucí stanice metra D Nové Dvory, a také místa pro rekreaci a sport. Lokalita řešená územní studií se nachází na území především dvou městských částí: MČ Praha 4 a MČ Praha 12 (okrajově pak na území MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš). Územní studie pro tuto lokalitu pokročila v letošním roce do další fáze, veřejnost má opět možnost se k ní vyjádřit.
 • Nájmy zůstanou už čtvrtý rok ve stejné výši


  Praha 4 letos opět nebude valorizovat nájmy prostor, které jsou v její správě. Rozhodli o tom radní městské části, aby i v tomto roce ulevili rodinám a firmám ve stále nejisté koronavirové době.
 • Praha 4 vybudovala další veřejné griloviště


  Obyvatelé Prahy 4 mají k dispozici nové griloviště v Hodkovičkách. Nachází se Pod křížením ulic Klánova a Havlovického u venkovní posilovny v klidné lokalitě lesoparku Hodkovičky. Je volně přístupné a umožňuje prožít podvečer či večer jak u klasického táboráku, tak si s přáteli či rodinou ugrilovat steaky, špízy nebo třeba zeleninu.
 • Praha 4 se odvolá proti rozhodnutí o umístění stavby AC Budějovická


  Stavební úřad Prahy 4 vydal územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané Administrativní centrum Budějovická, jak mu to na konci listopadu letošního roku nařídil Odbor stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy. Se stavbou více než sedmdesátimetrové kancelářské budovy na nároží ulic Budějovická a Vyskočilova zásadně nesouhlasí Praha 4. Rada městské části na svém posledním zasedání vyjádřila znepokojení nad změnou právního názoru magistrátního odboru, který v minulosti vydal rozhodnutí, podle něhož takový projekt není v souladu s územním plánem, přesahuje výškově okolní zástavbu a porušuje předpisy o oslunění a osvětlení. Proti rozhodnutí o umístění stavby se městská část Praha 4 odvolá.
 • Ne mrakodrapu na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova!


  Praha 4 dlouhodobě a opakovaně odmítá téměř dvacetipodlažní, více než 70 metrů vysokou budovu Administrativního centra Budějovická na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Magistrát hlavního města Prahy sice v minulosti vydal rozhodnutí, podle něhož takový projekt není v souladu s územním plánem, přesahuje výškově okolní zástavbu a porušuje předpisy o oslunění a osvětlení, teď ale nepochopitelně otočil a nařídil Stavebnímu úřadu Prahy 4, aby rozhodl ve věci žádosti společnosti OPAL REAL o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané AC Budějovická.
 • Pomozte nám změnit veřejná prostranství podél Podolského nábřeží až k Barrandovskému mostu


  Připravovanou revitalizací Nedvědova náměstí a nastíněnou možností regenerace Branických skal to nekončí, ale začíná! Podél Vltavy mezi Podolskou vodárnou a Barrandovským mostem je ještě řada veřejných prostranství, která by si jistě zasloužila nechat vdechnout nový život. A proto se na vás obracíme s další anketou. Čas máte do 6. prosince 2021 a podrobnosti najdete v článku na odkazu...
 • UPOZORNĚNÍ: Setkání k revitalizaci Roztylského náměstí je zrušeno!


  Upozorňujeme veřejnost, že setkání nad studií revitalizace Roztylského náměstí sever se v úterý 23. listopadu 2021 nekoná. Důvodem je onemocnění autora studie architekta Zdeňka Sendlera. O náhradní termínu, kdy se avizované sekání uskuteční, vás budeme včas informovat.
 • Pomoc s energiemi: mimořádná okamžitá pomoc


  Každý, kdo se dostal v souvislosti s krachem společnosti Bohemia Energy do finanční tísně a chybějí mu finanční prostředky na úhradu nedoplatku po vyúčtování u dodavatele poslední instance (DPI), může využít dávku sociální pomoci nazvanou Mimořádná okamžitá pomoc DPI vyúčtování. Zažádat o ni lze na příslušné pobočce Úřadu práce. Žádost a přílohy je možné podat osobně, zaslat poštou nebo datovou schránkou.
 • Hledáte nového dodavatele elektřiny? MČ Praha 4 vám pomůže


  Přišli jste o svého dodavatele elektrické energie, popřípadě i zemního plynu? Nevíte si v současné situaci rady? Dobrou zprávou je, že o energie určitě nepřijdete. A při řešení, jak získat nového dodavatele elektrické energie a zemního plynu, vám pomůže městská část Praha 4 ve spolupráci s PRE (Pražská energetika, a. s.).
 • Přispějte svým názorem k revitalizaci Branických skal


  Navštěvujete rádi Branické skály? Co se vám zde líbí a nelíbí? Máte nápady, jak zlepšit a zpříjemnit prostředí této jedinečné přírodní památky ve správě Městské části Praha 4? Vyjádřete, prosím, svůj názor prostřednictvím této ankety. Anketa je otevřena až do 7. listopadu 2021, více na odkazu...
 • Vize revitalizace Chodoveckého potoka je dokončena.


  Vloni na podzim navázala Praha 4 spolupráci s Katedrou zahradní a krajinné architektury ČZU s cílem zhodnotit krajinný a rekreační potenciál Chodoveckého potoka v bezprostředním sousedství sídliště Spořilov II. Výsledkem roční spolupráce je tato vize. Co navrhuje a jaké bude její další uplatnění? Více v článku ...
 • Zjistěte si, jaký máte kotel, možná vás čeká výměna


  Ještě zhruba rok mají domácnosti na výměnu starého kotle na pevná paliva (uhlí, dřevo, koks), pokud jejich kotel nedosahuje alespoň 3. emisní třídy. Požadavky na tyto spalovací stacionární zdroje jsou stanoveny normou ČSN EN 303-5 a jejich třídu je možné zjistit ze štítku kotle nebo v návodu k použití. Kotle, které tuto normu nesplňují, tj. kotle 1. a 2. emisní třídy, je nutné nejpozději do 1. září. 2022 vyměnit.
 • Jak vytvořit hezčí a příjemnější veřejný prostor na březích Botiče v Michli?


  Bydlíte nebo pracujete v blízkosti Botiče? Případně tudy procházíte nebo projíždíte na kole? Přispějte, prosím, svým názorem v online anketě!
 • Přijďte ve čtvrtek večer diskutovat o veřejném prostoru Podolí


  Jak hodnotíte veřejný prostor od křižovatky Podolská/Sinkulova k plaveckému stadionu? Čeho si zde ceníte a co potřebuje zlepšit? Jakým aktivitám by mělo sloužit prostranství mezi vodárnou a areálem Sokola? O těchto a dalších otázkách můžete diskutovat na setkání k veřejnému prostoru Podolí, které se uskuteční ve čtvrtek 23. září 2021 od 18 hodin v salonku restaurace Na Staré Sokolovně.
 • Jak se vám líbí vize revitalizace a rozvoje areálu městských sportů Na Chodovci?


  S využitím řady podnětů od příznivců městských sportů a aktivního odpočinku zpracovalo U/U studio dlouhodobou vizi postupné revitalizace a rozšiřování areálu městských sportů na Spořilově, v ulici Na Chodovci. Více a odkaz na dotazník najdete v článku...
 • Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu


  Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámil, že v Praze 4 budou uváděny do provozu základnové stanice nových mobilních sítí, což přinese zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb pro obyvatele. Za určitých nepříznivých podmínek to však způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě.
 • Jak byste zlepšili pás veřejné zeleně mezi Hvězdovou ulicí a sídlištěm Pankrác II?


  Praha 4 plánuje ve spolupráci s Katedrou zahradní a krajinné architektury České zemědělské univerzity v Praze prověřit možnosti revitalizace plochy veřejné zeleně podél Hvězdovy ulice a prodiskutovat je s místními obyvateli. První možností, jak vyjádřit svůj názor, je online anketa, kterou lze vyplnit od 30. 8. do 13. 9. na https://praha4.urad.online/.
 • V Praze 4 je pět nových květnatých luk


  Praha 4 pokračuje ve vysévání květnatých luk, v letošním roce se jejich počet na území městské části zvýšil na šest. K původní louce v Novodvorské ulici tak přibylo pět luk plných květů a radnice plánuje založeních další.
 • Praha vyhlásila Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2022


  Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1474 ze dne 14. června 2021 schválila a vyhlásila Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2022. Účelem programu je podpora stavebních a restaurátorských prací s cílem zachovat památkovou hodnotu a podstatu památkově chráněných objektů na území Pražské památkové rezervace, Památkové zóny v hlavním městě, nebo na objekty, které jsou prohlášeny za kulturní památku, případně na movitou kulturní památku.
 • Pražská teplárenská s předstihem upozorňuje na letní odstávky v roce 2021


  V průběhu letních měsíců bude Pražská teplárenská provádět plánované odstávky v dodávkách tepelné energie pro ohřev teplé vody. Během nich bude firma provádět přípravu zařízení na novou topnou sezonu, tedy plánované opravy a údržbu. Přehled omezení na Praze 4 a odkaz na detailní informace najdete v článku ...
 • Přijďte se zapojit do tvorby územní studie Nové Dvory


  Zpracování územní studie pro lokalitu budoucí stanice metra D Nové Dvory opakovaně iniciovala městská část Praha 4. Zadání územní studie bylo dokončeno v březnu 2021 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. V dubnu 2021 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stala kancelář UNIT architekti s. r. o. V současné době bylo zahájeno zpracování analytické části územní studie. V této fázi má široká veřejnost první možnost se do celého procesu zapojit.
 • Platforma PinCity v novém kabátě


  Platforma PinCity má od čtvrtka 29. dubna 2021 nejen zcela nový modernější vizuál, ale přibyly i nové funkcionality tak, aby se používání platformy se pro uživatele maximálně zjednodušilo. Na hlavním webu tak přibyla sekce Aktuality, kde kromě nově zveřejněných projektů občané naleznou informace týkající se odpovědí na návrhy projektů, výzvy k účasti v anketách či participacím při projednávání budoucího projektu.
 • Praha 4 nesouhlasí s povolením developerského projektu Ekorezidence Braník


  Městská část Praha 4 nesouhlasí s podobou developerského projektu společnosti EKOSPOL v Braníku, a tedy ani s vydáním společného územního a stavební povolení pro tento obytný soubor. Námitky městské části a ostatních účastníků řízení, které poukazovaly zejména na nevhodný urbanismus, ztížení využitelnosti navazujících pozemků a nevratné zhoršení dopravní situace v ulicích starého Braníka shledal Stavební úřad Prahy 4 bohužel jako nedůvodné.
 • Chytré osvětlení svítí lidem v Praze 4 na cestu v parcích


  V parcích Jezerka a Na Fidlovačce je ve spolupráci MČ Praha 4 a Magistrátu hlavního města Prahy právě testován systém nového, energeticky úspornější veřejného LED osvětlení, To je i při zachování bezpečnostních standardů svojí spotřebou energie ohleduplnější k životnímu prostředí a k nočnímu životu obyvatel.
 • Anketa k revitalizaci Tyršova vrchu a Bohdalce


  Návrh Metropolitním plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) předpokládá, že převážně zalesněné kopce Bohdalec a Tyršův vrch se stanou parky metropolitního významu. Aby tato myšlenka dostala konkrétnější obrysy, vzniká ve spolupráci městských částí Praha 4 a Praha 10 studie, která prověří možnosti citlivé revitalizace, volnočasové náplně a v neposlední řadě pěšího propojení obou kopců. A právě zde je prostor pro anketu ...
 • Sčítání 2021: jednoduše a bezpečně on-line


  Sčítání lidu, domů a bytů začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021 on-line sčítáním. Tato internetová forma měla podle původního záměru Českého statistického úřadu skončit 9. dubna 2021, ovšem z důvodu epidemické situace byla možnost sečíst se pomocí počítače nebo mobilní aplikace prodloužena až do 11. května 2021. Více v článku ...
 • Upozornění: Bourací práce v ulicích Na Pankráci a Táborská budou hlučné


  Dopravní podnik hlavního města Prahy, který realizuje rozsáhlou Rekonstrukci tramvajové trati Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí - Soudní, upozorňuje obyvatele ulic Na Pankráci a Táborská, že v období od 2. dubna do 5. dubna 2021 bude docházet v úseku trati mezi ulicemi Děkanská Vinice a Lounských k hlučným bouracím pracím.
 • Jak dopadla zpětná vazba ke konceptu revitalizace parku Jezerka?


  Práce na studii revitalizace parku Jezerka pokračují. V průběhu března 2021 měli zájemci příležitost vyjádřit se prostřednictvím on-line ankety k prvnímu autorskému konceptu. Zpětná vazba vyzněla převážně pozitivně. Více na odkazu ...
 • Radní schválili výstavbu nových bytů


  Celkem deset nových bytů postaví městská část Praha 4 v podkroví pěti domů v Táborské ulici. Stavební záměr a soutěž dnes schválili radní městské části. Projekt bude stát podle předpokladů necelých 20 milionů korun.
 • Psí loučka v ulici Na Záhonech zůstane


  Rada městské části Praha 4 dnes nepodpořila záměr hlavního města Prahy prodat spoluvlastnický podíl na pozemku ve východním cípu plochy veřejné zeleně při ulici Na Záhonech označovaný jako „psí loučka“. Tato část pozemku je ve vlastnictví hlavního města Prahy a městská část chce, aby to tak zůstalo, a tím zůstala pro obyvatele v této lokalitě zachována i oblíbená psí loučka.
 • Praha 4 je proti výstavbě Administrativního centra Budějovická


  Městská část Praha 4 rozhodně nesouhlasí s výstavbou administrativního centra na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Rada MČ Praha 4 se na svém dnešním zasedání jednomyslně ohradila proti postupu odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy, který svým rozhodnutím z 11. 3. 2021 již podruhé během dvou let zrušil rozhodnutí stavebního odboru Úřadu MČ Praha 4, kterým byla zamítnuta žádost o vydání rozhodnutí o umístění této stavby.
 • Praha zahájí pravidelnou jarní deratizaci


  Hlavní město Praha bude i letos zajišťovat cyklickou deratizaci v kanalizační síti a v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a to na celém území hlavního města, včetně městské části Praha 4.. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice a vždy bude postupováno podle metodiky Státního zdravotního ústavu a s garancí Hygienické stanice hl. m. Prahy.
 • Přispějte svým názorem k revitalizaci okolí retenčních nádrží na Chodoveckém potoce


  Znáte lokalitu u Chodoveckého potoka? Navštívili jste ji někdy? Jakým způsobem ji využíváte a jak byste si ji přáli zlepšit? Pomozte prosím svými podněty a zkušenostmi odborníkům z České zemědělské univerzity, kteří prověřují možnosti revitalizace okolí Chodoveckého potoka. Váš názor je důležitý! Odkaz na anketu v článku ...
 • Rekonstrukce tramvajové trati: Mapy objízdných tras a náhradní autobusové dopravy najdete na Nuselské radnici a v IC na náměstí Hrdinů


  V sobotu 27. března 2021 zahájí Dopravní podnik hlavního města Prahy další etapu rozsáhlé Rekonstrukce tramvajové trati Vladimírova - Táborská - Na Pankráci - Na Veselí – Soudní, která významně omezí provoz v této části Prahy 4. Stavební práce pokračují po zimní přestávce na Pankráci a v Nuslích, konkrétně v ulicích Na Pankráci a v Táborské až po křižovatku s Vladimírovou. Mapy, které informují o objízdných trasách a trase náhradní minibusové dopravy najdou občané v přízemí Nuselské radnice (Táborská 500) a v Informačním centru MČ Praha 4 na náměstí Hrdinů (u výstupu ze stanice metra Pražského povstání). Předpoklad dokončení této investiční akce je 4. červen 2021.
 • Dejte architektům zpětnou vazbu ke vznikajícímu návrhu revitalizace parku Jezerka


  Možná jsme se vás ptali na názor loni v září, vyplnili jste podzimní online anketu nebo se vaše děti zúčastnily plánovacího workshopu v parku určeného žákům ZŠ Mendíků a ZŠ Sdružení. Tak či onak, architekti z atelieru Ai5 s využitím podnětů od návštěvníků parku pracují na návrhu, jak Jezerku revitalizovat. Více a vstup do ankety v článku ...
 • Vnitroblok Halasova dostal reálnou podobu


  Městská část Praha 4 spolu s místními obyvateli, spolkem Bieno a studenty České zemědělské univerzity připravuje v rámci pilotního projektu revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži a U strže. Studenti na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli, uspořádaného spolkem Bieno, předložili k veřejné diskusi celkem 10 návrhů na kompletní obnovu tohoto velkorysého veřejného prostoru.
 • Sčítání lidu, domů a bytů 2021


  Český statistický úřad oznámil, že letošní sčítání lidu domů a bytů začne o půlnoci z 26. na 27. března 2021 a bezpečně a jednoduše se ho lze zúčastnit online. Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na internetové stránce Českého statistického úřadu (ČSÚ) nebo v mobilní aplikaci. Pokud někdo nevyužije internetovou formu sčítání do 9. dubna 2021, bude muset vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Povinnost zúčastnit se sčítání vyplývá ze zákona.
 • Družicová analýza vegetace, zástavby a mikroklimatu Prahy 4


  Obyvatelé Prahy 4 většinou svoji městskou část dobře znají, nyní se na ni mohou poprvé podívat z vesmíru. Odborná studie, vypracovaná ve spolupráci se Vzdělávací kanceláří Evropské vesmírné agentury, se zabývá využitelností metod tzv. dálkového průzkumu Země (DPZ) pro potřeby Prahy 4. Současně je určena jako vzdělávací materiál pro učitele a jejich prostřednictvím i pro žáky základních školy ve správě městské části.
 • Projekt PinCity občany Prahy 4 zaujal


  Před více než měsícem spustila městská část Praha 4 na webové adrese praha4.pincity.cz zcela novou nepolitickou platformu. Za krátkou dobu zde občané k 55 projektům radnice umístili více než 85 pomyslných připínáčků, tedy svých konkrétních návrhů pro zlepšení životního prostředí a místní (komunitní) rozvoj v Praze 4. Více v článku ...
 • Během oblevy se zvyšuje nebezpečí pádu ledu a sněhu ze střech


  Vzhledem ke změnám v současném zimním počasí, velkým výkyvům v denních a nočních teplotách a s tím spojenému vytváření sněhových či ledových převisů a rampouchů na střechách, upozorňuje městská část Praha 4 obyvatele i návštěvníky, aby dbali při pohybu po ulicích maximální opatrnosti.
 • Netěsnost potrubí brání dodávkám teplé vody


  Informace pro obyvatele: Z důvodu netěsnosti na primárním topném vedení v ulici Tajovského je momentálně přerušena dodávka teplé vody od Pražská teplárenské do oblasti Modřan, Krče, Lhotky a Novodvorské. Předběžný předpoklad obnovení dodávek je dnes cca v 16 hodin. Z důvodu opravy je částečně omezena doprava v ulici Tajovského. Další informace naleznete na webových stránkách dodavatele tepla kliknutím na článek Omlouváme se tímto všem dotčeným odběratelům za přerušení dodávek a děkujeme za pochopení.
 • Praha 4 vykoupí pozemek v parku Jezerka


  Radní městské části Praha 4 odsouhlasili záměr odkoupení pozemku na území parku Jezerka. Cílem je sjednotit vlastnictví v centrálním parku v Nuslích tak, aby bylo možné dále rozšiřovat zeleň a relaxační zónu.
 • Územní studie navrhne možnosti rozvoje v okolí budoucí stanice metra D Nové Dvory


  Městská část Praha 4 podporuje záměr hlavního města Prahy získat do svého vlastnictví, objekt pošty a souvisejících pozemků v lokalitě budoucí stanice metra D Nové Dvory v Durychově ulici. Tyto nemovitosti by poté měla ku prospěchu města i místa samého rozvinout městská organizace Pražská developerská společnost. Více v článku ...
 • Nájmy se letos v Praze 4 zvyšovat nebudou


  Rada městské části Praha 4 schválila i pro letošní rok zrušení valorizace nájmů u prostor, které jsou ve správě městské části. Opatření by mělo pomoci rodinám, podnikatelům a živnostníkům v době pokračující koronavirové krize. Cena nájmů tak zůstane již třetí rok za sebou stejná.
 • Praha 4 spouští PinCity. Přidejte se!


  Praha 4 se připojila k městům a obcím, které již úspěšně provozují platformu PinCity. Tato platforma umožňuje obyvatelům městské části prostřednictvím jednoduchého grafického rozhraní lokalizovat a navrhnout si svůj vlastní projekt, který mohou ostatní lidé komentovat a hodnotit, a dát tak radnici najevo, co a kde by mohla zrealizovat, nabídnou či zajistit. Více info v článku ...
 • Bytový dům Štúrova má nové zateplení


  Nájemníci bytového domu ve Štúrově ulici se nemusí bát zimy – objekt prošel kompletním zateplením fasády a spolu s dalšími opravami zajistí větší úsporu energie. Celková cena všech oprav bytového domu nepřesáhla dva miliony korun. Více v článku ...
 • Historická Branická stezka zůstane zachována


  Pěší stezka spojující ulice Nad Křížkem a Mezivrší bude nejen zachována, ale bude nyní i bezpečnější pro chodce. Po projednání věci na opakovaných veřejných jednáních s občany a vlastníky přilehlých pozemků se městská část Praha 4 rozhodla zrušit původně vyhlášený záměr prodeje pozemků.
 • Pomozte prosím zlepšit veřejný prostor v oblasti Pankráce


  Bydlíte na sídlištích Pankrác I nebo II? Navštěvujete Centrální park nebo se pohybujete veřejným prostorem tzv. pankráckého pentagonu? Přispějte prosím svými podněty ke zhodnocení stavu, fungování a možností revitalizace veřejných prostranství v této oblasti. Anketa bude otevřená do 26. října 2020.
 • Pojďme společně dát parku Jezerka krásnější tvář! Zapojte se do ankety!


  Záleží vám na podobě unikátního parku Jezerka? Městská část Praha 4 připravuje jeho postupnou revitalizaci, díky které by se měl stát co nejpříjemnějším místem odpočinku a setkávání sousedů z blízkého i vzdálenějšího okolí, a i vy nyní můžete v rámci místní Agendy 21 ovlivnit, jak bude vypadat. Stačí se zapojit do naší ankety!
 • Seniorský dům Hudečkova již má svého architekta


  Projekt moderní, multifunkční budovy seniorského domu, kombinovaného s odlehčovací službou v Hudečkově ulici na Praze 4, se posouvá do další fáze. Hodnotící tým, jmenovaný radou a složený ze zástupců městské části a nezávislých odborníků, vybral ze čtyř studií architektonický dům Projektil, zastoupený docentem Akad. Arch. Romanem Brychtou.
 • Otevíráme nový park „Přátelská zahrada“


  Nový altán, most, amfiteátr a opravená zahrada s chodníčky – výukový a odpočinkový areál u Základní školy Jeremenkova - je hotov a po rozsáhlé rekonstrukci je již k dispozici svým uživatelům. Těmi jsou nejen žáci přilehlé školy.
 • Opravený altán v parku Jezerka oživí akce spolku Probuďme Nusle


  Schodiště, přilehlé zdi a také altán hned naproti divadlu Na Jezerce prošly na začátku května kolaudací a opět tak mohou sloužit veřejnosti. Celková cena rekonstrukce nepřekročila původní odhadovanou částku, tedy necelé čtyři miliony korun.
 • Praha 4 zrušila pro tento rok valorizace nájemného


  Rada městské části Praha 4 se rozhodla zrušit letošní valorizaci nájemného, a to u všech prostor, které má městská část ve správě. Důvodem je snaha pomoci obyvatelům Prahy 4 v nelehké finanční situaci. Po celý letošní rok se tak nájemné nebude zvyšovat. Více v článku ...
 • Nájemníci bytů ve správě MČ Praha 4 se nemusí bát sankcí za pozdní platbu


  Rada městské části rozhodla, že počínaje březnem nebude vymáhat sankce za pozdní zaplacení nájmu v bytech, které jsou ve správě Prahy 4. Snaží se tak pomoci lidem, kteří se dostali po vyhlášení nouzového stavu nikoli svojí vinou do obtížné finanční situace. Opatření platí od březnového nájmu do ukončení nouzového stavu.
 • Praha 4 nesouhlasí s projektem Administrativního centra Budějovická


  Městská část Praha 4 nesouhlasí s navrženou podobou developerského projektu Administrativní centrum Budějovická. Nová výšková budova má vyrůst na malém plácku na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova. Své zásadní výhrady vůči tomuto plánovanému kontroverznímu objektu proto opětovně uplatní i v probíhajícím územním řízení na umístění stavby. Více na odkazu ...
 • Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech


  Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v letošním roce výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice nazvané Životní podmínky 2020, které navazuje na šetření v předchozích letech. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel ve 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
 • DPS v Branické nabídne víc prostoru pro odpočinek a setkávání


  V domě s pečovatelskou službou v Branické ulici proběhla kolaudace nově zrekonstruovaných prostor. Ty původně sloužily jako prádelna a žehlírna. Nyní se ale dům přes ulici od hlavní budovy změní v denní stacionář, centrum hygieny a také místo pro komunitní setkávání. Prádelna, žehlírna a technické zázemí se přesunou do opraveného suterénu hlavní budovy DPS. Více v článku ...
 • Obyvatelé vnitrobloku Halasova debatují o jeho nové podobě


  Praha 4 spolu s místními občany, spolkem Bieno a studenty České zemědělské univerzity připravuje v rámci pilotního projektu revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Halasova, Matěchova, Na Strži a U strže. Studenti předložili k veřejné diskusi celkem 10 návrhů na kompletní obnovu tohoto prostoru, občané se s nimi následně měli možnost seznámit v expozici umístěné přímo ve vnitrobloku a na veřejném setkání, konaném 10. prosince 2019 na Nuselské radnici, se k nim mohli aktivně vyjádřit. Více v článku ...
 • Upozornění pro majitele topných zařízení na pevná paliva


  Hlavní město Praha schválilo vyhlášku č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, která zakazuje spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy.


 
ARCHIV STARŠÍCH ČLÁNKŮ

 • Pražská teplárenská upozorňuje na letní odstávky v roce 2020

  25.06.2020
  V průběhu letních měsíců bude Pražská teplárenská provádět plánované odstávky v dodávkách tepelné energie pro ohřev teplé vody. Během nich bude firma provádět přípravu zařízení na novou topnou sezonu, tedy plánované opravy a údržbu. Přehled omezení na Praze 4 a odkaz na detailní informace najdete v článku ...
 • Pozemní televizní vysílání přechází na nový standard DVB-T2

  12.11.2019
  Už za několik dní, konkrétně v noci z 27. na 28. listopadu 2019, odstartuje v České republice druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový digitální signál DVB-T2 se postupně dotkne všech domácností, které přijímají vysílání pomocí venkovní či klasické antény nebo společné antény pro bytové domy. Dotkne se tedy i řady obyvatel Prahy 4. Nenechte se tedy zaskočit tím, že by vám "oslepla" televize. Více v článku ...
 • Přátelská zahrada nabídne nový altán

  11.02.2020
  Stavba výukového a odpočinkového areálu u Základní školy Jeremenkova je v plném proudu. Úprava několik let nefunkčního zahradnictví pokračuje a na pozemku již vyrostla nová budova, tedy altán, jenž bude sloužit jako venkovní učebna pro základní školu.
 • Dotace na podporu akumulace a využití srážkových vod na území MČ Praha 4

  24.06.2019
  Radnice Prahy 4 vyhlásila dotační program na pořízení retenční nádoby na podporu akumulace a využití srážkových vod. Cílem je motivace vlastníků, spoluvlastníků, společenství vlastníků jednotek a nájemců obytných domů na území MČ Praha 4 k retenci dešťové vody a k efektivnímu hospodaření s vodou, snížení odebírané vody z vodovodního řadu či podzemních zdrojů. Více na odkazu...
 • Letní odstávky dodávek u Pražské teplárenské

  28.05.2019
  V příloze vám s předstihem přinášíme informace o plánovaných odstávkách v dodávce tepla a především teplé vody. Tabulka v dolní části dopisu je především orientační, detailnější informace najdou záakazníci Pražské teplárenské na jejím webu: https://www.ptas.cz/cs/
 • Přihlaste se do komise pro otevírání obálek

  15.04.2010
  Absolutní transparentnost - takový je důvod rozhodnutí vedení radnice, aby byla veřejnost začleněna do kontrolních postupů při výběrových řízeních.
 • Postup pronájmu bytů v domech s pečovatelskou službou byl novelizován

  06.03.2013
  Rada městské části Praha 4 novelizovala s platnostní od 1. března 2012 závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou. Přinášíme proto návod, jak postupovat při podání žádosti o nájem bytu v domě tohoto určení.
 • Praha 4 spustila vlastní realitní inzerci

  16.07.2012
  Cílem realitního serveru Prahy 4 je poskytnout nabídky z úřední desky v přehlednější a ucelenější podobě. Hlavní přidanou hodnotou je však možnost vložení vlastní inzerce a pomoc v řešení momentální bytové situace nájemníků obecních bytů v majetku městské části.
 • Radnice nabízí malometrážní byty pro sociálně potřebné občany

  16.07.2012
  Radnice čtvrté městské části přichází s nabídkou pronájmu několika desítek malometrážních bytů pro sociální účely, které jsou situovány v klidné části Prahy 4, v domě s pečovatelskou službou v Braníku.
 • Majitelé domů si pozemky kupují dobrovolně

  14.05.2013
  Městská část Praha 4 prodává pozemky pod privatizovanými bytovými domy pouze subjektům, které tyto domy vlastní a které o to městskou část požádají. Nenabízí je třetím osobám a na nikoho při jednání nevyvíjí nátlak. Základními principy prodeje pozemků jsou transparentnost a dobrovolnost.
 • Praha 4 prodá jedenáct bytových domů

  02.07.2013
  Praha 4 prodá 11 bytových domů. Vyhověla tak zájmu nájemců obecních bytů, kteří v loňském roce projevili přání si „svůj“ byt koupit. Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo výběr 11 bytových domů k prodeji po jednotkách se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném a případně funkčně souvisejícím pozemku. Zároveň schválilo pravidla jejich prodeje.
 • Nájemci startovacích bytů se stěhují

  24.07.2013
  Praha 4 oficiálně předala dům se startovacími byty a do bytů, které si vylosovali na jaře tohoto roku, se začali stěhovat první nájemníci. Startovací byty jsou určeny pro mladé manželské nebo partnerské dvojice s dítětem, které městská část Praha 4 dlouhodobě podporuje. Cílem radnice je nabídnout mladým rodinám ve startovacích bytech finančně dostupné nájemní bydlení, a usnadnit jim tak start do společného života.
 • Praha 4 narovnává 99leté smlouvy na pronájem pozemků

  20.01.2014
  Praha 4 pokračuje ve vypořádání 99letých smluv na pronájem pozemků pod privatizovanými domy. Vlastníkům domů s touto nájemní smlouvou nabídla odkoupení pronajatého pozemku za výhodných podmínek, v případě nesouhlasu s nimi sjednává nové nájemní smlouvy. Některé subjekty ale bohužel odmítly jednat, nebo na výzvu vůbec nereagovaly. V těchto případech nezbylo úřadu městské části než dát nájemcům výpověď nájemní smlouvy.
 • Praha 4 losovala startovací byty pro mladé rodiny

  16.06.2015
  Pět mladých rodin si na radnici městské části Praha 4 vylosovalo svůj startovací byt. Losovalo se celkem o 5 bytů – 3 byty 2+1 a po jednom bytu o velikosti 1+1 a 1+kk. Zájem o startovací byty s nájmem výrazně nižším, než je tržní nájemné, byl velký, na výzvu radnice se přihlásilo 34 zájemců a 33 z nich splnilo vyhlášené podmínky.
 • Zástupce starosty Lukáš Zicha zkontroluje činžovní domy městské části Praha 4

  18.05.2016
  V rámci připravovaného rozpočtu na příští rok se zástupce starosty pro majetek Lukáš Zicha (STAN - Tučňák) rozhodl navštívit v příštích třech až čtyřech měsících všechny činžovní domy, které má svěřené městská část. Jedná se celkem o 108 domů. „Mým cílem je navštívit všechny naše domy s pracovníky odboru obecního majetku a zkontrolovat jejich stav,“ uvedl Lukáš Zicha. „Domy, u kterých budou zjištěny vážnější závady, budu upřednostňovat, aby byly zahrnuty do fondu oprav, který je součástí připravovaného rozpočtu na rok 2017.“
 • Praha 4 pronajala byt uprchlíkům z Eritreje

  02.01.2018
  Starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení) a zástupce starosty pro majetek a podporu podnikání Lukáš Zicha (STAN – Tučňák) dnes předali volný byt o velikosti 2+1 uprchlíkům z Eritreje. Otec a dcera uprchli ze své vlasti před konflikty, ve kterých celé křesťanské rodině šlo často o život, v České republice jim Ministerstvo vnitra ČR udělilo doplňkovou ochranou a povolení k pobytu do 19. září 2018. „Podnět k pomoci této rodině dal člen našeho zastupitelského klubu Ivo Vaněk, který se seznámil s tíživou situací uprchlíků a požádal mne o vyřešení jejich nelehké životní situace,“ uvedl zástupce starosty Lukáš Zicha.
Zveřejněno: 29.05.2019 – Vít Drbal
Vytisknout