11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 se uskuteční ve středu 23. září 2020


11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 se uskuteční ve středu 23. září 2020 od 13:00 hod. v zasedacím sále č. 301 v budově historické Nuselské radnice v Táborské ulici č.p. 500.

Zasedání je veřejné pro všechny občany. Interpelace občanů jsou zařazeny jako pevný bod každého zasedání zastupitelstva v době po uplynutí 2 hodin do 2 3/4 hodiny od zahájení zastupitelstva.

Z jednání je realizován přímý přenos a následně je na webu Prahy 4 zveřejněn i záznam z jednání.

Pozvánku a návrh programu najdete ZDE (nebo po rozkliknutí obrázku níže).

Organizační opatření pro zasedání
Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 23. 9. 2020

V souvislosti se snahou zabránit nekontrolovanému šíření koronaviru v populaci, rozšířilo ministerstvo zdravotnictví soubor mimořádných preventivních opatření. Proto MČ Praha 4 s předstihem informuje o následujících opatřeních při konání tohoto zasedání (níže) a zároveň žádá o jejich dodržování:
 • všichni zastupitelé, úředníci MČ P4 i veřejnost budou upozorněni na nutnost mít po celou dobu pobytu v budově radnice v Táborské ulici nasazenu ochrannou roušku, chránící ústa i nos,
 • do prostoru radnice budou mít přístup přes recepci od 12:30 výtahem i po schodišti,
 • veřejnost, rovněž pouze s nasazenou ochrannou rouškou, chránící ústa i nos, bude do budovy vpouštěna jednotlivě,
 • vstup do hlavního sálu bude pro zastupitele a úředníky oběma vchody, pro veřejnost výhradně vedlejším (zadním) vchodem,
 • pro veřejnost budou v zadním rohu hlavního sálu rozmístěny židle tak, aby byly vzdáleny minimálně 2 metry od sezení vyhrazeného pro zastupitele a úředníky MČ P4,
 • do hlavního sálu bude vpuštěno pouze tolik lidí z veřejnosti, kolik bude pro ně připraveno židlí, ostatní budou usazeni v předsálí a mohou být do sálu vpuštěny „výměnou“ po opuštění sálu jinou osobou z veřejnosti,
 • součástí prostor pro veřejnost bude i řečnický pultík,
 • veřejnost bude mít povolen vstup do vyhrazených prostor ve 2. a 3. patře,
 • neveřejné prostory budou označeny příslušnou tabulkou „vstup pro …“,
 • toalety pro veřejnost budou přístupny ve 2. patře,
 • ve 3. patře budou k dispozici desinfekce a náhradní roušky.

POZVÁNKA-11Z- s návrhem programu na zveřejnění - web_Stránka_1

Pozvánka s programem je i v sekci: Termíny jednání, program a výsledky hlasování

Zastupitelé své podklady pro jednání najdou na webu pro zastupitele, předsedové klubů též ve svých schránkách na Úřadě MČ Praha 4.

Zveřejněno: 02.09.2020 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 21.09.2020 – Vít Drbal
Vytisknout