Proběhla akce Ukliďme Česko

MČ Praha 4 se zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.
Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhala na území celé České republiky. Cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.  

MČ Praha 4 se do akce zapojila podporou těchto dobrovolnických týmů, tím, že jim, jako každý rok, zdarma zajistila pracovní ochranné rukavice, pytle na odpadky a také zařídí likvidaci odpadu.
 Celkem se do úklidů na území MČ Praha 4 zapojilo téměř 400 osob.
Celkem se zlikvidovalo více než 40 tun odpadu.
Mezi uklizeným nepořádkem bylo například 150 kusů pneumatik, 3 lednice a 6 praček.

Ukliďme Prahu 4 2017   Ukliďme Prahu 4 2017
                            Petr Štěpánek, starosta MČ Praha 4 při úklidu na Kavčích horách

Ukliďme Prahu 4 2017   ukliďme česko
Zveřejněno: 18.04.2017 – vedoucí oddělení PR Petra Handlová,
Vytisknout