Zpívá celá čtyřka

Ve středu 10. května 2017 se v divadelním sále ZŠ Křesomyslova uskutečnila pod záštitou Ing. Jaroslava Mítha (ODS), radního pro školství a mládež MČ Praha 4, soutěž v sólovém zpěvu ZPÍVÁ CELÁ ČTYŘKA. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ a celkem se jí zúčastnilo 19 žákyň z 10 škol celé městské části Praha 4.Zpívá celá čtyřka - 2017

Soutěžící si připravily písně dle vlastního výběru a mohly si také zvolit formu hudebního doprovodu. Řada soutěžících využila reprodukovaný hudební podklad, ale některé zpívaly za doprovodu svých učitelů na housle, klavír a kytaru.

Soutěžící hodnotila porota ve složení: Mgr. Jana Ságlová, vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky ÚMČ Praha 4 (předsedkyně poroty); Mgr. A. Eliška Gattringerová, operní pěvkyně; Mgr. Hana Holmanová, ředitelka ZŠ Křesomyslova, a paní Jarmila Vychodilová, herečka.

Porota ocenila v každé kategorii 3 nejlepší zpěvačky.

I. KATEGORIE:

  1. místo - SÁRA NOVÁKOVÁ (ZŠ U Krčského lesa)
  2. místo - NELA MUSILOVÁ (ZŠ Křesomyslova)
  3. místo - ALEXANDRA PETRŽELKOVÁ (ZŠ Jižní)
II. KATEGORIE:
  1. místo - REBECCA BERGMANNOVÁ (ZŠ Ohradní)
  2. místp - MARIE ČERNOCHOVÁ (ZŠ Filosofská)
  3. místo - SABINA POUROVÁ (ZŠ Poláčková)

Porota dále udělila 2 zvláštní ocenění (obě v 1. kategorii), které získaly MOLLY BALEJOVÁ (ZŠ U Krčského lesa) a SOFIA KOSYOVÁ (ZŠ Poláčkova).

Hlavním cílem pořadatelů pěvecké soutěže bylo umožnit dětem ze základních škol projevit svůj pěvecký talent a tuto dovednost spojit s uměním vystoupit veřejně před publikem.

ZŠ Křesomyslova iniciovala vznik této soutěže v rámci akcí, kterými připomíná 90. výročí vzniku školy.
Zpívá celá čtyřka - 2017

Zveřejněno: 19.05.2017 – tiskový referent David Polák
Vytisknout