Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: redukce přebujelé městské zeleně (Šárka Vyhnánková 22.08.2019 12:11) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, mohla bych tímto požádat o zredukování náletové zeleně na pozemku 2630/10 v ulci U Plynárny, která nebezpečně zabraňuje výhledu z našeho vjezdu (pozemek 2630/12) na hlavní komunikaci (U Plynárny). Moc děkuji
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:13)
   Dobrý den, Váš podnět prověříme a zajistíme úpravu zeleně.
 • Otázka: Šimánková (Marie 18.08.2019 20:34) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, bydlím v ulici U lesa, Lhotka, a dnes když jsem se vrátila z dovolené jsem zjistila, že naše ulice je označena cedulemi pro výkopy. Bohužel je označena ta strana ulice, kde rostou stromy-lípy. Mám obavu, že se jedná o stejné výkopy jaké probíhaly v květnu a červnu v ulici K Novému dvoru, kde byly kořeny lip přesekány lopatami. Mám proto velké obavy. Každé léto chodím zalévat mladou lípu u nás v ulici, ty starší naštěstí tepla zvládají lépe.
  Chtěla bych se proto zeptat, zda o těchto plánovaných výkopech víte, a zdali je možné zajistit menší traumatizaci kořenů stromů?
  Předem děkuji za odpověď a za Vaši pomoc.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:12)

   Vážená paní Šimánková,

    

           v ulici U Lesa se jedná o další etapu obnovy kabelového vedení kNN ve stávající trase, která se bohužel nachází v blízkosti uličního stromořadí lip. Orgán ochrany přírody proto ve svém vyjádření ke stavbě zhotoviteli jasně stanovil, jakým způsobem bude zeleň nacházející se na pozemcích stavby a v jejich okolí chráněna. Především je zhotovitel stavby povinen postupovat v souladu s normami na ochranu dřevin při stavebních pracích a v kořenovém prostoru dřevin provádět výkopové práce ručně nebo s použitím odsávací techniky. Dále nesmí nepoškozovat kořeny o průměru větším než 2 cm a v případě výskytu kořenů o průměru větším než 5 cm, položit kabely protlakem pod kořeny stromů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel stavby také zajistí ochranu odkrytých kořenů před vysycháním např. instalací vlhčené geotextilie. Dalším požadavkem orgánu ochrany přírody je v tomto případě přítomnost odborníka specializovaného na ochranu dřevin při stavební činnosti, který bude na práce dohlížet a zajistí jejich ochranu, popř. odborně ošetří případná poranění.

   Cílem výše uvedených požadavků je minimalizovat dopad stresových podmínek stavby na lípy i další zeleň v okolí, proto již stavbu (Obnova kNN v ul. U Lesa a okolí, k.ú. Lhotka) v současné době průběžně kontrolujeme a jsme v kontaktu jak se zhotovitelem stavby, tak s přizvaným specialistou na ochranu dřevin.  

 • Otázka: Posekani travy Zeleny pruh (Olga Hokrová 21.08.2019 15:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobry den, chtela bych vas pozadat o posekani travy podel ulice Zeleny pruh. Trava nebo plevel roste jiz i do vozovky.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 22.08.2019 12:11)
   Dobrý den, budeme urgovat u vlastníka a správce pozemků, kterým je Technická správa komunikací hl.m.Prahy. Pozemky ve správě MČ Praha 4 budou posekány v co nejkratším možném termínu. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Ulice 5.května 72 (Miroslava 08.08.2019 11:17) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den. Chci se opakovaně zeptat, kdy se bude sekat trávník na ul.5.května 62-72. Když jsem se ptala minule, trávník byl posekaný jen u 5.května 62 a u 5.května 72 se ještě pořád nic neděje. Ted se přece může sekat už normálně, nejsou 40 stupnové vedra. Děkuji za odpoveď a časné vyřízení. Hezký den
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.08.2019 9:22)
   Dobrý den, prosíme o upřesnění lokality. Pokud máte na mysli travnaté plochy v zadních traktech budov, tak ty se nalézají na pozemcích ve vlastnictví a správě Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. Pro upřesnění prosím kontaktujte přímo správkyni oblasti paní Gabrielu Zumrovou, Gabriela.zumrova@praha4.cz  Děkujeme Vám.
 • Otázka: bujná vegetace (Růžena Vítková 08.08.2019 9:58) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, v části pěší cesty Stará cesta, která vede z Dobešky do Braníka je natolik prorostlá bujná vegetace, že je již částečně znemožněn průchod touto cestou, nehledě na to, že zábradlí nleze vůbec použít, neb je velmi prorostlé vegetací. Děkuji za zjednání nápravy.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.08.2019 9:20)
   Dobrý den, práce na úpravě zeleně jsou zadány a proběhnou v nejbližším možném termínu. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: lavičky před ZŠ Poláčkova (Šárka Kasparová 08.08.2019 7:59) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali plánujete umístění (resp. vrácení) laviček před ZŠ Poláčkova. Lavičky byly odstraněny při rekonstrukci potrubních rozvodů (tuším už loni) a do dnes nebyly vráceny či nahrazeny. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.08.2019 9:18)
   Dobrý den, o umístění laviček budeme jednat s vedením školy a vlastníkem této pěší komunikace. Pokud nebude z žádné strany námitek, mobiliář bude zpětně instalován. Děkujeme Vám za podnět.
 • Otázka: Uschlé stromy park Pankrác (Veronika Javorská 08.08.2019 22:26) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, chci se zeptat proč se nikdo nestará o mladé vysazené stromy v parku Na Pankráci, jsou uschlé, mají sice kolem sebe vak na vodu, ale nikdo ji tam nedolívá.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 09.08.2019 9:13)

   Dobrý den, voda je do zalévacích vaků prokazatelně pravidelně doplňována dle potřeby. Výdrž vody ve vaku je po naplnění cca 6-7 hodin. Nové výsadby jsou pochopitelně zesláblé vlivem vysokých teplot, ovšem to zdaleka neznamená, že jsou suché. Stromy v tomto parku mají nadstandardní péči. Jsou pravidelně přihnojovány, aplikujeme hydrogelovou injektáž, instalujeme zalévací vaky.

   Děkujeme za Váš podnět.

 • Otázka: Sada tašek na tříděný odpad (Karolína V. 04.08.2019 13:10) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné si vyzvednout na úřadě sadu tašek na tříděný odpad stejně jako v ostatních městských částech?

  Děkuji
  S pozdravem
  Karolína Vrkoslavová
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 07.08.2019 13:48)
   Dobrý den, v současné době nemáme tento produkt k dispozici.
 • Otázka: Údržba chodníků (Jiří Vrbovec 06.08.2019 11:48) – Životní prostředí, úklid a čistota
  Kdo se má starat o údržbu chodníků v ulici Na Jezerce 55. Např. odstranění nežádoucí zeleně.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 07.08.2019 13:12)
   Dobrý den, s konkrétním podnětem v oblasti katastrálního území Nusle se prosím přímo obraťte na příslušnou správkyni oblasti paní Gabrielu Zumrovou, gabriela.zumrova@praha4.cz  Drtivá většina pěších komunikací je ve správě Technické správy komunikací hl. města Prahy. V případě úpravy zeleně malého rozsahu můžeme operativně zasáhnout my na náklady MČ Praha 4. 
 • Otázka: Černá skládka (Jarmila Štefková 03.08.2019 6:15) – Životní prostředí, úklid a čistota
  V příloze foto černé skládky v ulici Pálkařské u Kunratického potoka. Žádám o její odstranění.
  • Odpověď: (David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí OŽPAD 05.08.2019 14:08)
   Dobrý den, děkujeme Vám za upozornění. Skládka bude uklizena mobilní úklidovou jednotkou MČ Praha 4.


Vytisknout