Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: zivnostensky list (andriy 22.03.2017 14:37) – Živnostenský úřad
  dobriden.chtel bych videt cy v provozu muj zivnostensky list.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 23.3.2017 13:22)

   Dobrý den,
   pokud chcete získat informace z Registru živnostenského oprávnění na svoji osobu, můžete požádat o výpis ze živnostenského rejstříku, a to na jakémkoliv živnostenském odboru v ČR. O tento výpis můžete požádat též na Czech POINTu. Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku jsou též na www.rzp.cz.

   Příslušný formulář a více informací naleznete na www.praha4.cz/PODNIKATEL.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: podnikání v důchodu (Jana Hönigová 13.03.2017 14:10) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, jsem důchodkyně a ráda bych uspořádala na malé vesnici o vánocích a velikonocích prodejní výstavku. Ráda bych věděla, jestli i k takovéto činnosti potřebuji živnostenský list, případně jaký může být můj přivýdělek, aniž bych musela platit daň z příjmu.
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Hönigová
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 15.3.2017 12:22)

   Vážená paní Hönigová,

   dle Vašeho dotazu předpokládám, že hodláte na prodejní výstavce prodávat svoje výrobky. Dle § 42 živnostenského zákona platí, že podnikatel provozující živnost spočívající ve výrobní činnosti, má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat. Pro posouzení, zda se jedná o podnikání dle živnostenského zákona, platí splnění několika znaků uvedených v § 2 živnostenského zákona: živností je soustavná činnost (i jednou za rok) provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku (snaha dosáhnout zisku). Doporučuji Vám obrátit se na místně příslušný živnostenský úřad, kde hodláte pořádat prodejní výstavku a informovat se na podmínky podnikání na tomto místě, neboť případnou kontrolu budou provádět pracovníci tohoto živnostenského úřadu. Ohlásit živnost (živnostenský list) můžete na jakémkoliv živnostenském úřadu v ČR.  S dotazem týkající se placení daní se prosím obraťte na Finanční úřad. Tato agenda nespadá do kompetence živnostenských úřadů. 

    

   S pozdravem

    

   Ing. Pavla Melšová

   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Změna sídla a jednatelů s.r.o. (Tomáš Čapek 03.03.2017 12:27) – Živnostenský úřad
  Dobrý den.
  Společnost s r.o. se sídlem na Praze 2 změnila sídlo na Prahu 4 a zároveň změnila jednatele. Máme registrovány všechny volné živnosti. Je potřeba změněné údaje hlásit na ŽÚ, nebo je státní správa již nějak propojena? V obchodním rejstříku změny samozřejmě jsou dávno zaznamenány. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 6.3.2017 10:24)

   Dobrý den,
   Vámi popisované změny údajů, které již obchodní rejstřík zapsal, není nutné ohlašovat živnostenskému úřadu. Změny v  obchodním rejstříku jsou průběžně měněny v Registru živnostenského podnikání. Na www.rzp.cz máte možnost zjistit, zda  v Registru živnostenského podnikání již jsou údaje aktuální. V případě, že jsou v tomto registru údaje původní, můžete kontaktovat pracovnici živnostenského úřadu, paní Vlastu Skořepovou, tel. 261 198 516, která údaje změní dle zápisu v obchodním rejstříku.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Přerušení živnostenského oprávnění (Jan Rybák 24.02.2017 10:54) – Živnostenský úřad
  K 30.9.2015 jsem přerušil podnikání podáním oznámení na ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
  FÚ mi nyní po 17 měsících dělá nepříjemnosti (chce přiznání silniční daně, zrušení registrace DPH atd.), protože prý jsem nic nepřerušil.
  Můžete mi přerušit živnostenské oprávnění zpětně k 30.9.2015?
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 28.2.2017 19:04)

   Dobrý den,
   přerušit živnost zpětně nelze. Dle § 31 odst. 11 živnostenského zákona platí, že jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. Příslušný formulář změnový list  a více informací naleznete na www.praha4.cz/PODNIKATEL.


   S pozdravem

   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Změna v Živnostenském listě (Vrána 14.02.2017 10:05) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, změnil jsem trvalý pobyt na Prahu 4 (z Karlovarského kraje), chtěl bych se zeptat, co potřebuji k zavedení této změny do živnostenského listu a jestli se to dělá na počkání, děkuji.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 15.2.2017 10:10)

   Dobrý den,
   změnu trvalého pobytu nahlašovat živnostenskému úřadu nemusíte, ale je nutné nahlásit změnu sídla, neboť by Vám adresa sídla v Registru živnostenského podnikání zůstala původní.

   Pro nahlášení této změny prosím vyplňte formulář změnový list. Správní poplatek je 100 Kč a lhůta pro vyřízení je 30 dnů. Tuto změnu můžete nahlásit na jakémkoliv živnostenském odboru v ČR.

   Formulář a více informací naleznete na http://www.praha4.cz/PODNIKATEL.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: zřízení živnosti (Libuše Carbochová 12.02.2017 17:54) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi k vytvoření živnosti v oblasti provádění thajských masáží stačí osvědčení o rekvalifikaci "INSTRUKTOR FITNESS" plus kurz provádění thajských masáží? nebo potřebuje i v tomto případě abslolvovat klasický rekvalifikační masérský kurz? Děkuji L.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 13.2.2017 20:54)

   Vážená paní Carbochová,
   vydání živnostenského oprávnění na vázanou živnost: Masérské, rekondiční a regenerační služby je podmíněno touto požadovanou odbornou způsobilostí:

   a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního
   právního předpisu*), nebo

   b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu**), nebo

   c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo

   d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

   e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Místo podnikání (Lu Orlova 08.02.2017 13:22) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, já chci začít podnikat na živnostenský list a označit jako místo podnikání být, ve kterém bydlím, ale to mám v pronajmu. Je-lí nutné speciální povolení od majitele a jak má vypadat? Nebo stačí nájemní smlouva?
  Jde pouze o místo podnikání (volna živnost, překlady), nebude tam žádná kancelář či provozovna.
  Děkuji.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 8.2.2017 14:50)

   Vážená paní Orlová,
   pokud se liší adresa sídla (dříve místo podnikání) od adresy bydliště, pak je povinností žadatele o živnost připojit k ohlášení živnosti doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil své sídlo. K doložení právního důvodu  pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

   S pozdravem

   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: platby z podnikání (Světlana 02.02.2017 15:18) – Živnostenský úřad
  Hodlám si vyřídit živnostenský list. Jaké budu platit odvody, když jsem již důchodkyně?
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 2.2.2017 16:01)

   Dobrý den,
   živnostenskému úřadu se žádné odvody neplatí.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Živnostenský list (Jan Macháč 27.01.2017 16:00) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně živnosti v oboru sušení masa. Nejsem v oboru vyučen, proto mne zajímá, zda při běžném nákupu masa a následném zpracování - vysušení, kde by se použili i další ingredience jako např koření je zapotřebí živnost řemeslná , popřípadě do jakého oboru tato živnost spadá - abych mohl najít vhodného odpovědného zástupce. Druhá otázka je, zda by šla tato činost vykonávat z domova. Četl jsem zde, že bych se měl obrátit na hygienickou stanici hl. m p.. Děkuji Macháč
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 31.1.2017 11:15)

   Dobrý den,
   Vámi popsaná činnost spadá do řemeslné živnosti řeznictví a uzenářství. Odpovědný zástupce  se musí prokázat dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, nebo ukončení středního vzdělání s maturitou nebo příbuzném oboru s jednoroční praxí, nebo vykonáním šestileté praxe v oboru. Prostory, ve kterých budete činnost vykonávat, musí být schváleny hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

   Příslušné formuláře a informace naleznete na www.praha4.cz/PODNIKATEL.

   S pozdravem

   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Foodtruck (Jana Papajová 28.01.2017 15:10) – Živnostenský úřad
  Dobrý den, chystám se provozovat pojízdné občerstvení, vím, jaké nálezitosti se týkají mne, jako OSVC, ale zajímá mne, jestli Zivnostenský úrad nejakým způsobem musí schválit mé auto jako provozovnu, případně, jaké podmínky musí auto a jeho vybavení splňovat. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Ing. Pavla Melšová, vedoucí OŽ 31.1.2017 11:13)

   Dobrý den,
   pojízdná prodejna je mobilní zařízení určené k prodeji zboží schopné pohybu a samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisů a zároveň odpovídá hygienickým předpisům.

   Živnostenské úřady nejsou kompetentní schvalovat pojízdné prodejny.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová
   vedoucí odboru živnostenskéhoVytisknout