Závady PVK

Městská policie v rámci spolupráce s Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. kontroluje například:

 

1.  znečištění ropnými látkami ve Vltavě a v jejích přítocích 

2.  věnuje pozornost pohybu osob u jímacích objektů

3.  sleduje, zda nejsou narušeny objekty - jem. vodojemy, čerpací stanice, měřící šachty atd.

4.  upozorňuje na krádeže nebo poškození poklopů u vstupů do armaturních šachet 

5.  upozorňuje na poškozování orientačních tabulek vyznačujících umístění armatur

6.  upozorňuje na výskyt zjevných úniků vody

7.  sleduje a upozorňuje na vznik propadlin (v chodnících, v komunikacích i v terénu) vlivem úniku vody

8.  upozorňuje na poškozování přenosných dopravních značek atd.

Vytisknout