Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci osobně nebo písemně (vč. elektronicky podané žádosti). Pro písemné podání je určen formulář Žádost o poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Aktualizováno: 22.05.2015 – tiskový referent David Polák
Vytisknout