Výsledky výtvarné a literární soutěže pro MŠ a ZŠ Prahy 4 - rok 2015

V září 2015 vyhlásila MČ Praha v rámci podpory rodinné politiky v pořadí již druhou výtvarnou a literární soutěž pro děti z mateřských škol a žáky základních škol z Prahy 4, tentokrát na téma „S babičkou a dědou jsem moc rád/a“. Výtvarná a literární soutěž byla jednokolová. Zúčastnit se mohly všechny děti, které navštěvují mateřské nebo základní školy na Praze 4.

Soutěž byla rozdělena na 3 části, kde byla navržena rozpracovaná témata:

 1. Výtvarná soutěž pro děti z MŠ – téma: Co všechno dokáže moje babička / můj děda“
 2. Výtvarná a literární soutěž pro 1. stupeň ZŠ – téma: „Co jsem se naučil(a) od babičky / dědy“ aCo jsem naučil(a) babičku / dědu“
 3. Literární soutěž pro 2. stupeň ZŠ – téma: Já a moje babička / můj děda – proč bych chtěl(a) být jako ona /on“ a „O čem mi vyprávěl(a) můj děda / moje babička“

Uzávěrka soutěže byla 26. října 2015. Poté byly zaslané práce rozděleny dle jednotlivých kategorií a předány porotcům. Porota ocenila celkem 19 literárních a 16 výtvarných prací. Celkem bylo do literární části soutěže zasláno 71 prací ze sedmi ZŠ, ve výtvarné části 74 prací z osmi MŠ a 64 prací z pěti ZŠ. Věříme, že se soutěž líbila a rádi bychom pokračovali i v příštím roce. Téma by bylo vybráno opět s ohledem na mezigenerační propojení.

PŘEHLED LITERÁRNÍCH PRACÍ
téma kategorie
počet došlých prací
počet zúčastněných škol počet oceněných prací
„Co jsem se naučil(a) od babičky / dědy“ aCo jsem naučil(a) babičku / dědu“ 1. - 5. třída 5 2 3
„Já a moje babička / můj děda – proč bych chtěl(a) být jako ona /on“ 6. - 9. třída
29 7 7
„O čem mi vyprávěl(a) můj děda / moje babička“ 37 6 9
Celkem 71 7 19
    
Přehled zúčastněných základních škol Prahy 4 
název školy (adresa)
počet prací
název školy (adresa)
počet prací
ZŠ a RVJ, Jeremenkova 1003, Praha 4
7 + 3
ZŠ Jílovská 1100, Praha 4
24
ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4
15
 ZŠ Křesomyslova 2, Praha 4
 1
ZŠ Kavčí hory, K Sídlišti 840, Praha 4  7 ZŠ Filosofská 3/1166, Praha 4
 6 + 2
ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova, Praha 4
 6

 • Výsledky literární části

Kategorie 1. - 5. třída – Téma: „Co jsem se naučil(a) od babičky / dědy“ aCo jsem naučil(a) babičku / dědu“

ocenění

jméno a třída

adresa školy

1. místo

neuděleno

-----

2. místo

Ondřej Janeček, 4.

ZŠ s RVJ, Jeremenkova 1003

3. místo

Tereza Škopková, 4.

ZŠ Filosofská 3/1166

3. místo

Jonáš Holub, 4.

ZŠ s RVJ, Jeremenkova 1003

Kategorie 6. - 9. třída – Téma: Já a moje babička / můj děda – proč bych chtěl(a) být jako ona /on“  

ocenění

jméno a třída

název práce

adresa školy

1. místo

Ondřej Šíba, 9.

S mým dědečkem jsem moc rád

ZŠ s RVJ, Jeremenkova 1003

1. místo

Dajana Kolářová, 9.

Já a moje babička

ZŠ s RVJ, Jeremenkova 1003

2. místo

Lucie Fialová, 8.

Já a můj děda

ZŠ Filosofská 3/1166, P4

2. místo

Patrik Starý, 6.

S babičkou jsem rád

ZŠ s RVJ, Jeremenkova 1003

3. místo

Karolína Štekerová, 8.

Já a můj děda

ZŠ Kavčí hory, K Sídlišti 840

3. místo

Jakub Ježek, 6.

Můj super děda

ZŠ Jílovská 1100, P4

3. místo

Jakub Šafránek, 8.

Já a můj děda

ZŠ Kavčí hory, K Sídlišti 840


Kategorie 6. - 9. třída - Téma „O čem mi vyprávěl(a) můj děda / moje babička“

ocenění

jméno a třída

adresa školy

název práce

1. místo

Tomáš Piller, 8.

ZŠ Jílovská 1100, P4

Já a moje babička

2. místo

Markéta Trčková, 9.

ZŠ, U Krčského lesa, Jánošíkova, P4

Co mi vyprávěl můj děda

2. místo

Jaroslav Vrba, 7.

ZŠ Poláčkova 1067, P4

Vzpomínky mé babičky

2. místo

Kateřina Kovalčíková, 8

ZŠ, U Krčského lesa, Jánošíkova, P4

Proč bych chtěla být jako moje babička

3. místo

Bedřich Prášek, 6.

ZŠ Jílovská 1100, P4

Dědova neulovená ryba

3. místo

Diana Bahrij, 9.

ZŠ Poláčkova 1067, P4

Co mi vyprávěla babička

3. místo

Josef Janeček, 7

ZŠ Jílovská 1100, P4

Setkání v lese

3. místo

Roman Hrdlička, 7.

ZŠ, U Krčského lesa, Jánošíkova, P4

Praděda

3. místo

Šimon Heřman, 7.

ZŠ Jílovská 1100, P4

Zážitek mají prababičky z 2. světové války


 • Přehled výtvarných prací

Téma

Kategorie

Počet došlých prací

Počet zúčastněných škol

Počet oceněných prací

Co všechno dokáže moje babička / můj děda

74

8

6

„Co jsem se naučil(a) od babičky / dědy“ a „Co jsem naučil(a) babičku / dědu“

1. - 5. třída

64

5

-----

Celkem

 

138

13

 

Přehled zúčastněných mateřských škol P4

 • MŠ Němčická (6)
 • MŠ Přímětická (1)
 • MŠ 4 pastelky, Sedlčanská (9)
 • MŠ Plamínkové (5)
 • MŠ Kaplická (19)
 • MŠ Mezivrší (8)
 • MŠ Svojšovická (6)
 • MŠ Matěchova, Halasova (20)

jméno a věk

adresa MŠ

název práce

Matyáš Blažek, 5

MŠ Svojšovická

Co všechno dokáže moje babička / děda

Natálka Hampachová, 5

MŠ Svojšovická

Co všechno dokáže moje babička / děda

Vanesa Orgoníková, 6

MŠ Němčická

Babička mi čte pohádku

Hanka Heinová, 5

MŠ Němčická

Na výletě u komínů elektrárny, které stavěl můj dědeček

Kristýna Šindelářová, 6

MŠ Kaplická

Babička mi čte pohádku

Simona Kuiper, 6

MŠ 4 pastelky, Sedlčanská

Babička peče koláče, děda zalévá

Zvláštní cena pro pí učitelku Věru Doudovou z MŠ Svojšovická za zaslanou zdařilou kolekci prací – ocenění za kvalitní vedení dětí při nácviku výtvarné techniky

Přehled zúčastněných základních škol P4

 • ZŠ Křesomyslova (2)
 • ZŠ Kavčí hory (14)
 • ZŠ Jílovská (10)
 • ZŠ Ohradní (4)
 • ZŠ Poláčkova (34)

jméno a třída

adresa ZŠ

název práce

David Heneberk, 3.

ZŠ Poláčkova

Co jsem se naučil dědy

Marian Koníček, 1.

ZŠ Kavčí hory, K Sídlišti

S dědou a babičkou pouštíme draka

Nikola Kopáčková, 1.

ZŠ Ohradní

Lyžování s babičkou

Šimon Toman, 3.

ZŠ Poláčkova

Co jsem se naučil od dědy

Martin Seidl, 3.

ZŠ Poláčkova

Co jsem se naučil od dědy

Manu Marie Máslová, 4.

ZŠ Kavčí hory, K Sídlišti

S dědou a babičkou na houbách

Ivanna Slyvka, 3.

ZŠ Poláčkova

Co jsem se naučila od babičky

Matyáš Mirovský, 5.

ZŠ Jílovská

Jak jezdíme s babičkou na výlety

Sandra Rashevská, 4.

ZŠ Kavčí hory, K Sídlišti

Co jsem se naučila od babičky a dědy

Vojtěch Holeček, 5.

ZŠ Jílovská

S dědou na výletě

Zveřejněno: 30.11.2015 – tiskový referent David Polák
Vytisknout