Formuláře a žádosti / Vodoprávní úřadFormuláře žádostí a  doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí jsou uvedeny ve vyhlášce č. 183/2018 Sb. „ O náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu“ a jejích přílohách. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
Vytisknout