Vodní svět u Labutě

Ve čtvrtek 5. dubna se u rybníku Labuť u Kunratického lesa slavil Světový den vody. Zábavně naučný program si pro tuto již pravidelnou akci připravila městská část Praha 4 spolu s Lesy hlavního města Prahy. Na děti čekalo kolem rybníka 5 stanovišť, mezi nimiž byly po cestě rozmístěny kvízové otázky. Děti se dozvěděli třeba o zvířatech, která žijí u vody, o rybách a rybaření, ale i tom jak si voda tvoří své přirozené meandry. Pozorovali se také drobní živočichové přímo v Kunratickém potoce nebo vodní ptactvo u rybníka.

V dopoledních hodinách na akci dorazilo okolo 150 žáků z čtyřkových základních a mateřských škol, odpoledne pak kromě dětí z diagnostického ústavu přicházeli i rodiny s dětmi a dospělí, kteří využili krásného počasí k procházce.

“Je hezké vidět, že se i děti zajímají o přírodu a chtějí ji poznávat. Ekologie i ochrana životního prostředí jsou stále aktuálnějšími a důležitějšími tématy, se kterými by se děti měly setkávat už od mala. Jsem proto rád, že jim skrze městskou část můžeme poskytnout i praktickou zkušenost nad rámec školní výuky,” myslí si radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN-Tučňák).

Lesy hlavního města Prahy jsou příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. Spravují pražské lesy, vodní toky a větší parky. Kromě toho se věnují také například ekologické výchově a lesní pedagogice, v rámci které organizují pro žáky naučné exkurze do přírody. Ve své činnosti se zaměřují i na seniory, pro které například organizují přednášky.

Pokud vás téma přírody baví a zajímá, určitě si do diáře poznamenejte datum 18. dubna, kdy se od 9 do 17 hodin bude v parku na Pankráci konat Den Země. Po celý den na vás budou čekat různé ekologické programy a soutěže. Setkáte se ale i s vědou. Vědci z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky vám totiž vysvětlí, jak se například měří zemětřesení, o čem seismické vlny vypovídají nebo jak se zaznamenávají. Dokonce si budete moci vyrobit vlastní zemětřesení. Na Dni Země se představí i vědci z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, se kterými budete moci třeba pozorovat slunce dalekohledem.

Vodní svět u LabutěVodní svět u LabutěVodní svět u LabutěVodní svět u Labutě
Zveřejněno: 10.04.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout