Upozornění pro voliče na změny ve volebních okrscích

Pro informaci sdělujeme voličům, že starosta MČ Praha 4 stanovil v důsledku zvýšení počtu voličů o jednu třetinu pro konání voleb v MČ Praha 4 navýšení počtu volebních okrsků z dosavadního počtu 131 volebních okrsků na počet 132 volebních okrsků, které jsou označeny číselnou řadou, volební okrsek č. 4001 – č. 4132. K navýšení došlo ve volebním okrsku č. 4129 (nacházející se na katastrálním území Hodkovičky), proto volební okrsek č. 4129 byl rozdělen na volební okrsek č. 4129 a volební okrsek č. 4130, a původní volební okrsek č. 4130 a č. 4131, byl přečíslován na volební okrsek č. 4131 a volební okrsek č. 4132.

Dále uvádíme, že volební okrsky č. 4007, č. 4009, č. 4010 a č. 4011, u kterých byly volební místnosti umístěny v Obchodní akademii se sídlem Praha 4 - Nusle, Svatoslavova č. 333/4, byly přemístěny v důsledku rekonstrukce budovy následovně. Volební okrsky č. 4007, č 4009 a č. 4010 budou mít volební místnosti umístěné v budově Úřadu MČ Praha 4 – Nusle, Táborská 500/30 a volební okrsek č. 4011 bude mít volební místnost v Základní škole Praha 4 - Michle, Medníků 1000/2.

K další změně došlo u volebního okrsku č. 4024, jehož původní volební místnost byla v Literární akademii Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 420/54, v důsledku technických úprav v tomto objektu, bylo rozhodnuto, že volební místnost tohoto volebního okrsku bude přemístěna do budovy Gymnázia Praha 4- Nusle, Na Vítězné pláni 1160/1, neboť tento volební okrsek se nachází nejblíž k tomuto gymnáziu. Volební okrsky č. 4025 a č. 4026 zůstávají nadále v Literární akademii, Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 420/54.

K poslední změně došlo u volebního okrsku č. 4083, původně byla volební místnost tohoto volebního okrsku umístěna ve Střední škole a Mateřské škole Aloyse Klara, Praha 4 - Krč, Vídeňská 756/28 spolu s volebním okrskem č. 4081, ale v důsledku technických změn (snížení počtu vhodných prostor), je v této škole umístěn pouze volební okrsek č. 4081 a volební okrsek č. 4083 bude mít volební místnost umístěnou v objektu Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. Praha 4 - Krč, Hurbanova 1285/14.
Vytisknout