Upozornění pro majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2018

Odbor finanční správy upozorňuje majitele psů na splatnost místního poplatku ze psů v roce 2018.  Poplatek je splatný bez vyměření předem (složenky na místní poplatek se nerozesílají).

 

pes fík I.Do 31. BŘEZNA 2018 je splatný poplatek ze psa: 

- sazba poplatku 200 Kč - pro důchodce (důchod je jediný zdroj příjmu)

- sazba poplatku 600 Kč - u rodinného domu 

- sazba poplatku 750 Kč - v bytě za I. pololetí  2018 (leden-červen).
- sazba za celý kalendářní rok činí v bytě 1500 Kč a splatnost za II. pololetí (červenec-prosinec) je pak do 31. srpna 2018. Poplatek lze uhradit i najednou.

Pokud majitel psa nezaplatí poplatek včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a je oprávněn zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

 

Každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku  (např. úmrtí psa,  změna trvalého bydliště držitele, přiznání důchodu – pokud je jediným zdrojem příjmu, úmrtí držitele psa, přihlášení psa k místním poplatkům psa staršího 3 měsíců, přihlášení psa vyzvednutého z pražského útulku) je poplatník, dle obecně závazné vyhlášky č.23/2003 §4 odst.1), povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

 

pes veselýUpozornění: Mnohým také letos končí dvouletá úleva od místního poplatku ze psů v důsledku trvalého označení psa (čipování).

 

Poplatek lze platit bankovním převodem, v informačních centrech, na pokladně ÚMČ P4 na Antala Staška 2059/80b, nebo na poště složenkou typu A. V těchto případech platby je velice důležitý znát Váš variabilní symbol, který je 10-ti místný a začíná 9004…… nebo začíná 1341……. (je vždy uveden pod čarou na přihlášce k místnímu poplatku).

Účet pro úhradu místního poplatku ze psů je: 19-2000832359/0800.

 

Pokud někdo neví svůj variabilní symbol, nebo bude-li potřebovat nějakou bližší informaci, či si není jistý výší letošního poplatku (sleva na čipování po dobu dvou let  max. do výše Kč 350,-, může kontaktovat správce poplatku na tel. 261 192 488, 261 192 434 nebo na emailové adrese:  eva.sedlakova@praha4.cz , vladimira.roschlova@praha4.cz .

Zveřejněno: 06.03.2018 – tiskový referent Roman Rogner   |   Aktualizováno: 27.03.2018 – Vít Drbal
Vytisknout