Ukončení projektu zateplení ZŠ Horáčkova

Obrázek bez popisku

Městská část Praha 4
Táborská 350/32
140 45 Praha 4 - Nusle
Tel.: 261 192 111

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ukončení projektu zateplení ZŠ Horáčkova

Městská část Praha 4 úspěšně ukončila dne 30. 9. 2009 realizaci projektu „Úspory energií – ZŠ Horáčkova, Praha 4“, v rámci kterého došlo k zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střech. Cílem projektu bylo provedení zateplení objektů Základní školy Horáčkova 1100. Prostřednictvím tohoto opatření dochází ke snížení spotřeby energie a v důsledku toho ke snížení emisí CO2.
Realizace projektu probíhala na Základní škole Horáčkova 1100, Praha 4. Díky projektu došlo ke snížení spotřeby energie a v důsledku toho i ke snížení emisí CO2. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkové způsobilé výdaje projektu činily podle registračního listu akce 28 646 406,- Kč, z toho 85 % dotace z EU (OPŽP), 5 % dotace ze státního rozpočtu ČR (Státní fond životního prostředí) a 10 % nákladů bylo uhrazeno z vlastních zdrojů městské části Praha 4.

Ing. Pavel Horálek
starosta MČ Praha 4

Zveřejněno: 19.10.2009 – tiskový referent David Polák,
Vytisknout