Termíny jednání, program a výsledky hlasování

Jednání zastupitelstva jsou veřejná pro všechny občany.

Usnesení zastupitelstva jsou zveřejněna na internetu do 7 dnů ode dne konání zasedání.

V této sekci avizovaný Program a výsledky hlasování jsou zpravidla zveřejňovány postupně.

  • Nejprve se zde objeví pozvánka na zasedání s návrhem programu, které po zasedání zmizí.
  • Samotný schválený program se zde objeví jako druhý a je následně nahrazen finální verzí.
  • Finální verzí, která pak již zůstává vystavena na webu trvale, je schválený program doplněný o odkazy na konkrétní hlasování.

Na webových stránkách jsou také zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva . Ty bývají vystaveny po jejich přepsání ze stenozáznamu a následném ověření ověřovateli zápisu z řad zastupitelů.

Příští, 30. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4, se bude konat zřejmě 12. září 2018.Zveřejněno: 29.05.2014 – Admin Administrator   |   Aktualizováno: 15.06.2018 – Vít Drbal
Vytisknout