Termíny a program jednání

Jednání rady jsou neveřejná.

Usnesení rady jsou zveřejněna na internetu (ZDE) do 7 dnů ode dne konání zasedání.

Příští, 20. řádné zasedání Rady městské části Praha 4, je plánováno na středu 1. listopadu 2017.
PROGRAMY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
volební období 2014 - 2018

Programy ze zasedání Rady městské části Praha 4 za rok 2016
Programy ze zasedání Rady městské části Praha 4 za rok 2015
Programy ze zasedání Rady městské části Praha 4 za rok 2014
Vytisknout