Termíny a program jednání

Jednání rady jsou neveřejná, usnesení rady jsou zveřejněna na internetu do 7 dnů ode dne konání zasedání.

Příští zasedání Rady městské části Praha 4 se uskuteční 26. července 2017.
PROGRAMY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4
volební období 2014 - 2018

Programy ze zasedání Rady městské části Praha 4 za rok 2016
Programy ze zasedání Rady městské části Praha 4 za rok 2015
Programy ze zasedání Rady městské části Praha 4 za rok 2014
Vytisknout