Termín výdeje hotových dokladů


Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji Cestovní pasy s biometrickými údaji
Podáno dne  
Stav
podané žádosti
Připraveno
k převzetí dne *)
18.10.2017 doklad ve výrobě
17.10.2017 doklad ve výrobě
16.10.2017 doklad ve výrobě
13.10.2017 doklad ve výrobě
12.10.2017 doklad ve výrobě
11.10.2017 doklad ve výrobě
10.10.2017 doklad ve výrobě
9.10.2017 doklad ve výrobě
6.10.2017 doklad připraven k výdeji 18.10.2017
5.10.2017 doklad připraven k výdeji 16.10.2017
4.10.2017 doklad připraven k výdeji 16.10.2017
3.10.2017 doklad připraven k výdeji 11.10.2017
2.10.2017 doklad připraven k výdeji 11.10.2017
29.9.2017 doklad připraven k výdeji 10.10.2017
27.9.2017 doklad připraven k výdeji 10.10.2017
26.9.2017 doklad připraven k výdeji 9.10.2017
25.9.2017 doklad připraven k výdeji 9.10.2017
22.9.2017 doklad připraven k výdeji 9.10.2017
21.9.2017 doklad připraven k výdeji 4.10.2017
20.9.2017 doklad připraven k výdeji 4.10.2017
19.9.2017 doklad připraven k výdeji 3.10.2017
Podáno dne klasická lhůta
Stav
podané žádosti
Připraveno
k převzetí dne
18.10.2017 doklad ve výrobě
17.10.2017 doklad ve výrobě
16.10.2017 doklad ve výrobě
13.10.2017 doklad ve výrobě
12.10.2017 doklad ve výrobě
11.10.2017 doklad ve výrobě
10.10.2017 doklad ve výrobě
9.10.2017 doklad ve výrobě
6.10.2017 doklad ve výrobě
5.10.2017 doklad ve výrobě
4.10.2017 doklad připraven k výdeji 17.10.2017
3.10.2017 doklad připraven k výdeji 17.10.2017
2.10.2017 doklad připraven k výdeji 16.10.2017
29.9.2017 doklad připraven k výdeji 12.10.2017
27.9.2017 doklad připraven k výdeji 10.10.2017
26.9.2017 doklad připraven k výdeji 9.10.2017
25.9.2017 doklad připraven k výdeji 9.10.2017
22.9.2017 doklad připraven k výdeji 4.10.2017
21.9.2017 doklad připraven k výdeji 4.10.2017
20.9.2017 doklad připraven k výdeji 4.10.2017
19.9.2017 doklad připraven k výdeji 2.10.2017
zkrácená lhůta (expresní CP)
Stav
podané žádosti
Připraveno
k převzetí dne
doklad ve výrobě
doklad ve výrobě
doklad ve výrobě
doklad připraven k výdeji 17.10.2017
doklad připraven k výdeji 17.10.2017
doklad připraven k výdeji 16.10.2017
doklad připraven k výdeji 12.10.2017
doklad připraven k výdeji 11.10.2017
doklad připraven k výdeji 10.10.2017
doklad připraven k výdeji 9.10.2017
doklad připraven k výdeji 6.10.2017
doklad připraven k výdeji 5.10.2017
doklad připraven k výdeji 4.10.2017
doklad připraven k výdeji 4.10.2017
doklad připraven k výdeji 2.10.2017
doklad připraven k výdeji 2.10.2017
doklad připraven k výdeji 27.9.2017
doklad připraven k výdeji 26.9.2017
doklad připraven k výdeji 25.9.2017
doklad připraven k výdeji 22.9.2017
doklad připraven k výdeji 22.9.2017!! V případě podání žádosti mimo Úřad městské části Praha 4 doporučujeme občanům ověřit, zda je doklad připraven k výdeji v uvedeném termínu !!
Vyhotovený občanský průkaz/cestovní pas je připraven k převzetí dle výše uvedených termínů na odboru správních agend Úřadu městské části Praha 4, oddělení občanských průkazů a oddělení cestovních dokladů (výdej dokladů) na pracovišti uvedeném na Vaší žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas:  
Antala Staška 2059/80, Praha 4
Jílovská 1148/14, Praha 4
  
Úřední hodiny
pondělí a středa
8.00 - 18.00 hodin
úterý a čtvrtek
8.00 - 12.00 hodin
  
*) Termíny pro převzetí neplatí v níže uvedených případech:
  • při nutném ověření totožnosti občana prostřednictvím archívu Magistrátu hl. m. Prahy - v tomto případě platí termín vyhotovení OP ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti
Vytisknout