Také v Praze 4 probíhá mezinárodní průzkum veřejného mínění

Od ledna až do konce února 2019 budou vybrané domácnosti v naší městské části navštěvovat tazatelé nezávislé výzkumné společnosti MEDIAN. Ta v současné době provádí mezinárodní šetření nazvané Politické postoje.

Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel České republiky, které se týkají domácí i mezinárodní politické situace. Data ze všech zemí umožní lépe porovnávat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších zemích Evropy a světa.

Dotazování probíhá formou osobního rozhovoru a trvá přibližně 25 minut. Účast v průzkumu je dobrovolná, odpovědi jsou anonymní a všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů, je tedy vyloučeno zneužití osobních dat.
Zveřejněno: 10.01.2019 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout