Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám – předvánoční posezení se seniory

MČ Praha 4 připravila v adventním čase pro své seniory předvánoční posezení s hudbou, které se bude konat 7. 12. 2017 od 14.00 v KC Novodvorská.

„Pro seniory jsme jako dárek zajistili vystoupení známého zpěváka Josefa Laufra, tradičně též malé pohoštění, tombolu a samozřejmě i hudbu k poslechu a tanci,“ uvedla Mgr. Iva Kotvová, zástupkyně starosty.

Lístky je možné si vyzvednout 28. 11. od 8.00 do 8,30 na přepážce č. 34 v přízemí Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/10.

Lístky budou vydávány pouze po předložení vlastního OP a splnění podmínek – věk nad 63 let a trvalé bydliště v MČ Praha 4. U manželů je třeba předložit oba OP.

Vytisknout