Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: rekonstrukce (Kamila Mertová 07.03.2017 8:18) – Stavební úřad
  Dobrý den, plánujeme zakoupení staršího domu, kde bychom hned chtěli realizovat kompletní výměnu rozvodu vody, kanalizace, elektroinstalace, výměnu oken s tím, že otvory se budou zmenšovat, a dále i zateplení celého objektu, je pro tyto úpravy nutné mít např. stavební ohlášku nebo jiný doklad? Děkuji Mertová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 9.3.2017 10:29)

   Vážená paní,
   v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. V opačném případě tyto stavební úpravy vyžadují ohlášení (na ohlášení lze povolit změnu stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci do 150m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkroví) nebo stavební povolení ve smyslu ustanovení § 115 stavebního zákona.

   V případě zmenšení oken (mimo malé odchylky) či změny členění oken dochází ke změně vzhledu stavby.

   Doporučuji Vám se věci obrátit na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám návrh posoudí jak z hlediska toho zda věc vyžaduje rozhodnutí stavebního úřadu tak z hlediska dodržení obecných technických požadavků na stavby (pražské stavební předpisy). Ustanovení a požadavky vyplývající z ostatních ustanovení stavebního zákona a z jiných právních předpisů (včetně zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník), zůstávají v platnosti i u staveb uvedených v §103 stavebního zákona.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: parkoviště Dvorce (Ullrichová 01.03.2017 19:48) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda se plánuje využití prostoru parkoviště na Dvorcích např. k výstavbě supermarketu, který v této oblasti velmi chybí.

  Děkuji
  Ullrichová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 6.3.2017 10:27)

   Vážený paní,
   o Vámi uvedeném záměru nemáme žádné informace.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Bytový dům V Jehličí (Petříková 02.01.2017 15:20) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím o informaci v jakém stadiu se nachází stavebí povolení na stavbu bytového domu V Jehličí v Krči, od firmy BM Development. Děkuji
  Petříková
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 2.1.2017 16:06)

   Vážená paní,
   řízení ve Vámi uvedené věci je dosud přerušeno. Bližší informace nelze poskytnout, pokud jste účastníkem řízení, máte právo nahlížet do spisu v úřední dny (pondělí a středa 8 až 18).

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: dotaz ke stavební úpravě (Krátký 16.12.2016 11:43) – Stavební úřad
  Dobrý den, je možné zřídit stanoviště odpadních nádob na netříděný komunální odpad na dně světlíku sedmipodlažního činžovního domu, když je světlík primárně určen k větrání prostor do něj ústících - např. WC, koupelen, komor k uskladnění potravin, atd. Obtěžující zápach se šíří z hnijícího odpadu do prostoru bytů, nehledě k výskytu hlodavců. Jaký je pohled z hlediska hasičů, hygieny? Děkuji a jsem s pozdravem. Krátký.
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 21.12.2016 10:36)

   Vážený pane,
   stavba musí být užívána v souladu s posledním povoleným stavem. Pokud je tedy posledním povoleným stavem světlík, nelze prostor užívat jako stanoviště pro kontejnery s odpadem. Ve věci stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy se musíte obrátit na tyto dotčené orgány státní správy.

   V případě, že stavba  není v souladu s posledním povoleným stavem, oznamte prosím tuto skutečnost písemně s uvedením jména a příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště na náš úřad.

   V podání je třeba stavbu identifikovat např. číslem popisným a katastrálním územím  nebo číslem popisným a ulicí.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: DOTAZ (dotazovatel 06.12.2016 13:24) – Stavební úřad
  Dobrý den mám dotaz ohledně posudku statika. Chceme v panelovém domě provádět stavební úpravy bytového jádra a to tak, že nové bytové jádro za pomocí materiálu YTONG zvětšíme o 2,8 m2 na úkor předsíně bytu. V žádném případě se nebude zasahovat do obvodových stěn, pouze se provedou plánované úpravy formou zvětšení. V tomto případě by jsme žádali o Ohlášení stavební úpravy, ale nevíme, zda je nutně doložit k řízení o povolení statický posudek k tomu, aby tyto stavební úpravy byly z vaší strany povoleny. Pro můj klid bych si tento statický posudek nechal stejně udělat, ale bylo by to až za další dobu vzhledem k vytíženosti statiků. Děkuji za odpověď, hezký den. Lupínek
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 14.12.2016 17:25)

   Vážený pane,
   v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 písmena d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, což nelze posoudit bez projektové dokumentace. V opačném případě vyžadují stavební povolení.

   V případě bytu není rozšíření jádra na úkor předsíně bytu (pokud je předsíň součástí bytu a není společnou částí domu) považováno za změnu v užívání. Za zásah do nosných konstrukcí stavby je považováno i přitížení stropní konstrukce příčkami nad rámec normového zatížení běžným provozem. Ve Vašem případě Vám doporučuji si nechat ověřit odborně způsobilou osobou, zda Vaše stavební úpravy jsou úpravami ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb.

   Stavební úřad upozorňuje:
   Při provádění stavby je ve smyslu ustanovení § 152 stavebního zákona stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

   Dále odbor stavební upozorňuje, že při provádění stavby je ve smyslu ustanovení § 152 stavebního zákona stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

   Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb.

   Podle ustanovení § 160 stavebního zákona lze stavby uvedené v odstavci 3 ustanovení § 160 stavebního zákona, provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Přestavba půdního prostoru na bytovou jednotku (Slavíčková 08.12.2016 14:56) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  uvažujeme o koupi půdního prostoru. Je možné jej přestavět na bytovou jednotku (a zkolaudovat jej jako byt) i v případě, že se jedná o 5. podlaží a dům je bez výtahu? Jedná se o dům v Oldřichově ulici 398/24
  Moc děkuji za Vaší odpověď.
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 12.12.2016 9:37)

   Vážená paní,
   k Vámi dotazovanému domu nejsme příslušným stavebním úřadem, tím je odboru výstavby Úřadu městské části Praha 2, kam se s dotazem můžete obrátit.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Černá stavba (Paseková 27.11.2016 10:50) – Stavební úřad
  Dobrý den.mame byt v bytovém domě na vyspe 1823/66,kde soused provádí na terase nepovolené zaskleni a pretezuje tím konstrukci domu mimo jiné.na jednání s úřadem se nedostavil a pokračuje ve stavbě dále.delnici pracuji 7 dni v týdnu a trvá to již přes rok.jelikoz máme malé deti,je to pro nás již neúnosné.jak se mohu bránit a proč úřad nezakroci?
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 28.11.2016 16:17)
   Vážená paní,
   ve Vaší věci máme vypsanou kontrolní prohlídku stavby, která proběhne 29. 11. 2016.


   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Rekonstrukce vchodu panelového domu (Jan Fuchs 18.11.2016 8:29) – Stavební úřad
  Dobrý den.

  Mám na Vás dotaz, ohledně rekonstrukce vchodu a výměny dveří panelového domu.
  Panelový dům se nachází na sídlišti Pankrác v Horáčkově ulici 15. Dle fota v příloze, je vše ještě původní.
  Rádi bychom vyměnili stará, velká skla za moderní dvojskla, která mají lepší tepelné vlastnosti a polovinu bychom chtěli vyzdít, asi do výše 1,3 m.
  Jednalo by se i o výměnu všech rámů a starých dveří za nová, lehčí.
  Když samozřejmě zachováme rozměry a vnější obrys domu, máme nějaké povinnosti vůči stavebnímu úřadu? Např. ohlášení?
  Pokud ano, prosím o informace, co je potřeba doložit.
  Předem děkuji za odpověď.

  Jan Fuchs
  člen výboru SVJ Horáčkova 1210
  Praha 4 - Krč
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 21.11.2016 18:26)

   Vážený pane,
   v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ustavení § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. Nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, což nelze posoudit bez projektové dokumentace. V opačném případě vyžadují stavební povolení.

   Dle Vámi zaslané přílohy je zřejmé, že stavební úpravy mění vzhled stavby (místo zasklení bude část parapetu vyzděna) a lze předpokládat i vliv na požární bezpečnost. Je tedy třeba požádat o stavební povolení. Změny je vždy nutné porovnávat s poslední ověřenou dokumentací stavebním úřadem.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Rozdělení pozemku (Jan Pišvejc 16.11.2016 23:07) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat co vše budu potřebovat pro přerozdělení pozemků? Jedná se o více malých pozemků ležících při sobě a patřící jedné osobě. Záměr je, dané pozemky sjednotit do tří větších samostatných pozemků, které budou dále na základě darovacích smluv přepsány na jiné majitele. Předem děkuji za radu a přeji hezký den Pišvejc
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 21.11.2016 18:23)

   Vážený pane,
   žádost o dělení a scelování pozemků je třeba podat na formuláři (viz odkaz). Žádost musí podat všichni vlastníci dotčených pozemků. K žádosti musí být přiloženy přílohy uvedené v části B formuláře, grafické přílohy ve dvojím vyhotovení. Pokud je dělení a scelování pozemků graficky složité, je třeba dodat geometrický plán. Co se týká rozsahu požadavků na vyjádření dotčených orgánů, popřípadě potřeby vyhotovení geometrického plánu, doporučuji v konkrétním případě konzultaci na našem úřadě (Ing. Podešva,  Bc. Rykrová).

   ODKAZ - http://www.praha4.cz/file/g2d1/Zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.pdf

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: dotaz (Miroslav Lupínek 14.11.2016 11:21) – Stavební úřad
  Dobrý den, potřebuji poradit při stavební úpravě bytového jádra v panelovém 5tipatrovám domě. Jedná se mě o materiál, který mohu při rekonstrukci využít tak, abych nemusel podávat ohlášení úpravy. Vím, že se má použít sádrokartovnový materiál ale potřeboval bych vyjádření zda je možné za těchto podmínek použít také materiál příčovky YTONG P4-500 (50x249x599) o hmotnosti 5,7 kg/ks výrobce XELLA, což je o 30 kg na m2 těžší než sádrokartonová deska(lm2). Děkuji za odpověď. Lupínek
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 18.11.2016 8:04)

   Vážený pane
   v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ust. § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, což nelze posoudit bez projektové dokumentace. V opačném případě vyžadují stavební povolení. Za zásah do nosných konstrukcí stavby je považováno i přitížení stropní konstrukce příčkami nad rámec normového zatížení běžným provozem.

   Při provádění stavby je ve smyslu ust. § 152 stavebního zákona stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

   Dále odbor stavební upozorňuje, že při provádění stavby je ve smyslu ust. § 152 stavebního zákona stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.

   Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb.

   Podle ust. § 160 stavebního zákona lze stavby uvedené v odstavci 3 ust. § 160 stavebního zákona, provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

   Rovněž je stavebník povinen dodržet příslušná ustanovení zvláštních předpisů, zejména zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a též postupovat podle schválených předpisů bytového družstva nebo podle stanov společenství vlastníků domu.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebníhoVytisknout