Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Hnetkovska (Tereza 11.08.2018 17:55) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda pozemky c. 1433/10, 1433/1, 1433/3, ležící v Kunraticích podél Kunratického potoka jsou dnes již pozemky stavebními. Donedávna na těchto pozemcích nebylo možné stavět kvůli potoku, nedávno jsem se ale dozvěděla, že se na těchto pozemcích plánuje výstavba několika bytových domů. Rada bych tedy prosím věděla, zda je pravda, že na nich někomu byla povolena výstavba. Děkuji Hnetkovska
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.08.2018 13:59)
   Vážená paní,

   informace ze spisů stavebního úřadu nejsou veřejné. Pokud se domníváte, že výstavbou na uvedených pozemcích mohou být dotčena Vaše vlastnická nebo jiná věcná práva k nemovitostem, můžete navštívit náš úřad, a v případě, že řízení bude vedeno, umožníme Vám nahlédnout do správního spisu. Ve věci možnosti výstavby na pozemcích z hlediska územního plánu Vám doporučuji se obrátit na MHMP, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Zasklení lodžie (Jana Malá 28.07.2018 16:47) – Stavební úřad
  Dobry den,

  rozhodli jsme pro zasklení své lodžie v ulici Jivenská. Chtěla bych se zeptat, co je nezbytné provést ve vztahu ke stavebnímu úřadu (stavební povolení, ohlášení,...) abychom úpravu mohli provést. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 30.07.2018 11:05)
   Vážená paní,

   v obecné rovině sděluji, že dle § 103 odst.1 písmeno d) zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platí, že rozhodnutí ani jiné opatření dle stavebního zákona nevyžadují:
   Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   To, zda Váš návrh splňuje výše uvedené ustanovení, nelze posoudit bez projektové dokumentace, pokud nesplňuje je třeba požádat o stavební povolení (případně ohlášení u staveb uvedených v §104 stavebního zákona). Zasklení do rámových konstrukcí je vždy považováno za změnu vzhledu, respektive aby bylo možné uvažovat, že se nejedná o změnu vzhledu musí být zasklení bezrámové. V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu jako je například autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám pomůže se „zatříděním“ našeho záměru. WEB městské části nemůže sloužit k řešení konkrétních problémů, v případě nejasností je možné se v úřední dny obrátit na místně příslušného referenta našeho odboru
   Upozorňuji, že pro stavbu nevyžadující povolení z hlediska stavebního zákona platí ostatní ustanovení stavebního zákona (např. upravující povinnosti stavebníků) a ostatní právní předpisy jako nařízení č.10/2006 SB. hl.m.Prahy,  zákon o státní památkové péči a další právní předpisy.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: zasklení lodžie - souhlas stavebního úřadu? (EVA LÁNSKA 27.07.2018 18:53) – Stavební úřad
  Prosím o odpověď, zda je vyžadován souhlas stavebního úřadu pro zasklení lodžie. V domě je mnoho lodžií již zaskleno a nyní, po rekonstrukci lodžie bych ji také ráda nechala zasklít odbornou firmou. Ohlášení zamýšlené úpravy Společenství vlastníků jednotek jsem již provedla. Pokud souhlas stavebního úřadu vyžadován je, prosím o příslušný formulář, případně popis povinných údajů, dokladů a jiných náležitostí. Děkuji za odpověď.Ewa
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 30.07.2018 11:03)
   Vážená paní,

   v obecné rovině sděluji, že dle § 103 odst.1 písmeno d) zákona č.183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) platí, že rozhodnutí ani jiné opatření dle stavebního zákona nevyžadují:
   Stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.
   To, zda Váš návrh splňuje výše uvedené ustanovení, nelze posoudit bez projektové dokumentace, pokud nesplňuje je třeba požádat o stavební povolení (případně ohlášení u staveb uvedených v §104 stavebního zákona). Zasklení do rámových konstrukcí je vždy považováno za změnu vzhledu, respektive aby bylo možné uvažovat, že se nejedná o změnu vzhledu musí být zasklení bezrámové. V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu jako je například autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, který Vám pomůže se „zatříděním“ našeho záměru. WEB městské části nemůže sloužit k řešení konkrétních problémů, v případě nejasností je možné se v úřední dny obrátit na místně příslušného referenta našeho odboru
   Upozorňuji, že pro stavbu nevyžadující povolení z hlediska stavebního zákona platí ostatní ustanovení stavebního zákona (např. upravující povinnosti stavebníků) a ostatní právní předpisy jako nařízení č.10/2006 SB. hl.m.Prahy,  zákon o státní památkové péči a další právní předpisy.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Hájek (Miroslav 19.07.2018 7:15) – Stavební úřad
  Dobrý den, jaká omezení jsou kladena na používání soukromého parkovacího místa na parkovišti před domem?
  Je možné mít na něj umístit malou garáž pro motocykl - plechovou/zděnou?
  V mém připadě uvažuji o plechové garáži o rozměrech š x d x v: 119 x 264 x 163 cm, kterou by hotovou dodal výrobce a pouze ji postavil na parkovací místo.
  Děkuji, MH.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.07.2018 11:22)
   Vážený pane,

   dle Vašeho popisu se z hlediska stavebního zákona jedná o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), takovém případě musí stavby splňovat ustanovení tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů a dále omezení vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které chrání ostatní dotčené orgány státní správy.
   Z hlediska povolovacích procesů dle stavebního zákona a toho zda vůbec je možné stavbu realizovat závisí na tom, kde (respektive na jakém pozemku) se stavba navrhuje. Dle §79 odst.2 stavebního zákona územní rozhodnutí ani územní souhlas nevyžadují:
   o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízen, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
    
   U těchto staveb není dle §103 stavebního zákona třeba ani ohlášení ani stavební povolení. Dle § 79 odst. 4 je stavebník povinen zajistit informace a existenci staveb technické infrastruktury. Dále i u staveb, které nevyžadují povolení od stavebního úřadu musí být stavba v souladu s  nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze (pražské stavební předpisy), musí být v souladu s ostatními právními předpisy (např. zákon č. 20/1987 Sb.,  o státní památkové péči a další).
   V případě, že se nejedená o stavbu na pozemku rodinného domu, nebo nesplňuje uvedené parametry je třeba požádat o územní souhlas popřípadě územní rozhodnutí.
   V konkrétním případě Vám doporučuji návštěvu místně příslušného referenta našeho úřadu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Zábor a opúrva fasády (Langrová 26.06.2018 15:03) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat co všechno, jaké žádosti a povolení a kolik to bude stát je zapotřebí na zábor chodníku kolem našeho domu na Braníku, kde je třeba udělat hydroizolaci a tím pádem výkopové práce. Plocha cca 40+40 m. Dělalo by se na dvakrát oboje do deseti dnů. Majitelem chodníku je HM
  Děkuji.
  Praha.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 27.06.2018 14:07)
   Dobrý den,

   jedná se o tzv. zvláštní užívání komunikace podejte prosím žádost o povolení  záboru místní komunikace bez narušení povrchu  http://www.praha4.cz/Zivotni-prostredi-a-doprava. K žádosti prosím přiložte potřebné přílohy k vyřízení kladné žádosti (nájemní smlouva TSK hl.m.Prahy a.s., OS – JIH, situační plán,...). Zábor veřejného prostranství je zpoplatněn vyhláškou hl.m.Prahy č. 5/2011.

   Přeji hezký den

   Petr Vlasák
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Východ z metra a Pasáž (Frlicka 11.06.2018 12:22) – Stavební úřad
  Stav veřejného prostoru/pasáží/vstupu do metra (bezbariérový) Budějovická.

  To je krásná odpověď: "OST není příslušným stavebním úřadem a nemá ve věci potřebné informace." Toto není adekvátní odpověď na obavy vašich obyvatelů. Zkuste se prosím znovu vyjádřit k nežádoucímu stavu prostoru. Kdo je příslušný stavební úřad. Proč považujete veřejný prostor několik metrů před vaším úřadem za mimo vaši zodpovědnost? Pokud prostor je v soukromým vlastnictví, tak je to chybou, ale snažte se v této věci v prospěch občanů. Nebuďte prosím lhostejní.

  S úctou.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.06.2018 17:05)
   Dobrý den,

   OST nepřísluší odpovídat, příslušným stavebním úřadem je Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1,
   Doporučuji odpovědět též na OKAS.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Oprava nadchodu Budějovická (Dana Švestková 12.05.2018 10:35) – Stavební úřad
  Prosím o sdělení, kdy bude opět zprovozněn východ z metra, který je uzavřen z důvodu uzavření nadchodu ve stanici Budějovická. Jak jsem si všimla, ještě tam práce ani nezačaly, východ pouze po obyčejných schodech je nepříjemný a navíc je ztížen vstup do DBK, nehledě o špatném přístupu k obchodům bývalého "Z centra". Jsem z toho velmi rozladěná a je mi líto i podnikatelů v této oblasti. Když je stav havarijní, proč již nezačala náprava tohoto stavu ?????
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.05.2018 13:31)
   Dobrý den,

   OST není příslušným stavebním úřadem a nemá ve věci potřebné informace.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: projektová dokumentace bytového domu dokončeného v roce 1955 (ing.V.Zázvorková 10.05.2018 23:33) – Stavební úřad
  Dobrý den, v našem zprivatizovaném domě Podolská 122,P-4 potřebujeme stavební plány domu pro rekonstrukci odpadních stoupaček. Tyto plány nám nikdy po předání domu nebyly poskytnuty a máme pouze plány jednotlivých podlaží,t.j. rozdělení na byty,ale ne umístění stoupaček.Je možné tyto plány dohledat v nějakém archivu?
  Děkuji předem za rychlou odpověď. Za SVJ Podolská
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.05.2018 11:16)
   Vážená paní,

   stavební úřad má k dispozici pouze to, co je uloženo ve správním archivu našeho úřadu, který se nachází v suterénu budovy úřadu na ul. Antala Staška. Právo nahlížet má vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce. Podrobné rozvody TZB odpovídající skutečnému provedení stavby se ale ve správních spisech většinou nenachází.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Prohlaseni vlastnika (Canecky 07.05.2018 14:18) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  před 14lety jsem dostal od tehdejšího vlastníka nemovitosti souhlas s rozšířením bytu o chodbu vedle schodů. Při privatizaci ale tato část mého bytu nebyla zapsána do prohlášení vlastníka. Musím znovu žádat o dodatečné stavební povolení a nebo i o celou změnu prohlášení vlastníka? Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 07.05.2018 16:23)
   Vážený pane,

   doporučuji Vám nahlédnout do spisu Vašeho domu ve správním archivu v suterénu našeho úřad a se zjištěnými skutečnostmi se pak můžete obrátit na místně příslušného referenta našeho úřadu. Spisy staveb povolených, jejichž užívání nebylo dosud povoleno se nenachází ve správním archivu ale  jsou ve spisovně v kanceláři místně příslušného referenta našeho úřadu. Je třeba zjistit skutečný stav věci, rozhodné je zda byla stavba povolena a provedena v době platnosti povolení a zda bylo povoleno její užívání. Dle skutečného stavu věci bude zvolen postup v souladu se stavebním zákonem.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: vodovodní a kanalizační potrubí (divoká 18.03.2018 16:12) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, kdy bylo naposledy rekonstruováno vodovodní a kanalizační potrubí v ulici Na dílech, Michle a kdy je naplánována další výměna? Minulý rok byla provedena jen oprava asi na 3 místech.
  Děkuji předem za odpověď na e-mail.
  Divoká
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.03.2018 17:59)
   Vážená paní,
   Vámi požadované informace nemáme, doporučujeme Vám se obrátit na správce sítě, kterým je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 110/2, 110 01 Praha 1 správce, popřípadě na provozovatele sítě, kterým je Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 – Josefov; písemný kontakt: Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař; technický útvar (zákaznické centrum): Dykova 3, Praha 10, návštěvní dny pondělí a středa 8 – 18 hod.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4


Vytisknout