Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: kompetence OV a SSD (Daniela Partlová 10.11.2018 14:56) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  prosím Vás o vysvětlení,jaký je kompetenční vztah mezi Státním stavebním dozorem a odborem výstavby příslušné MČ. Je závěr šetření SDD nadřazený názoru OV? O co se vzájemný vztah při prověřování staveb opírá?
  Děkuji Vám předem za odpověď. Daniela Partlová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:14)
   Dobrý den,

   kdo a v jaké věci vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, upravuje §171 stavebního zákona.
   Dle tohoto § a dalších § stavebního zákona vykonávají státní dozor též stavební úřady v rámci své věcné a místní příslušnosti.
   Funkce stavebního úřadu je na naší MČ svěřena odboru stavebnímu.
   V rámci našeho odboru máme oddělení státního dozoru.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: osvětlení průchodu (Jitka Sivoková 07.11.2018 9:48) – Stavební úřad
  Dobrý den, prosím o odpověď kdy bude provedeno osvětlení průchodu domu 2746-2750 v ulici Choceradská.
  Děkuji
  Sivoková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:13)
   Dobrý den, 

   osvětlení průchodů jsme prověřovali již v roce 2016 a neshledali jsme důvod k provádění dalších úkonů z hlediska stavebního zákona.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Střecha nad garážemi (Veselý 19.10.2018 12:36) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  na pozemku mám dvě garáže, jsou hned vedle sebe, jedna je krytá (zděné obvodové stěny + plochá střecha), celková plocha obou dohromady je cca 40 m2.
  Rád bych obě opatřil společnou sedlovou střechou s lehkou lepenou střešní krytinou s dřevěným krovem a s dřevěnou podpůrnou konstrukcí (jako mívají pergoly) po obvodu nezděné garáže.
  Potřebuji na takový stavební záměr nějaké povolení?
  Stačí stavební ohlášení?
  Nebo stavební povolení?
  Předem děkuji za odpověď.
  Veselý
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:12)
   Vážený pane,

   ve Vašem případě je třeba nástavbu a patrně i přístavbu umístit a následně povolit.

   O tom, zda je možné v konkrétním případě použít zjednodušující postupy, Vám doporučuji se poradit s místě příslušným referentem našeho úřadu.
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: nove vchodove dvere (marketa jílková 18.10.2018 11:10) – Stavební úřad
  Dobrý den máme vchodove dvere do bytu v desolátním stavu,jak mohu požádat o nové a co je potřeba doložit??
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:10)
   Dobrý den,

   dle §103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

   V případě Vašich dveří není jasné, zda nejde o stavbu, která je kulturní památkou a zda s ohledem na požadavky na požární bezpečnost staveb nemůže mít výměna negativní vliv na požární bezpečnost. V konkrétním případě Vám doporučuji se obrátit na odborně způsobilou osobu, jakou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dále se řídit jejím konkrétním posouzením věci. 

   Ing. Eva Kotasová 
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Potřebná povolení (Petr 17.10.2018 8:36) – Stavební úřad

  Dobrý den nevím na koho se obrátit přímí mail na stavební úřad jsem nenašel.potreboval bych pár informací.
  V Praze 4 Kunratice máme rodinný dům s garáží,tu bych chtěl zbourat má cca 10m2.
  Jestli na to potřebuji povolení na zbourání.a místo toho bych chtěl dát mobilheim obytný přívěs který je na inženýrských přípojkách.
  Co vše potřebuji za povolení? Když je to obytný mobilní přívěs.pro představu přikládám foto
  Děkuji za informace
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:08)
   Vážený pane,

   ve Vašem případě doporučuji návštěvu našeho odboru v úředních dnech. To, zda garáž je možné odstranit bez rozhodnutí nebo jiného opatření, závisí na několika okolnostech a je třeba vždy řešit, zda po jejím odstranění stavba, pro kterou zajišťovala dopravu v klidu (parkování), splní tento požadavek (dopravu v klidu) daný prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu."Mobilheim na přípojkách" je třeba umístit a následně povolit, jen upozorňuji, že stavba musí zejména odpovídat charakteru stávající zástavby a být v souladu s územním plánem a takováto zástavba není na území MČ Praha 4 a Kunratice běžná.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Dotaz na PHS Spořilov I (Ivana Tarantová 20.09.2018 11:42) – Stavební úřad
  Dobrý den, dle sdělení TSK dne 4.9.2018 nabylo právní moci územní rozhodnutí projektu "Stavba č.41675 Protihluková stěna u Jižní spojky podél sídliště Spořilov I". Mohla bych jako občan Prahy 4 ještě nahlédnout do projektové dokumentace této stavby?
  Děkuji za odpověď.
  Ivana Tarantová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:06)
   Dobrý den,

   nahlížet do správního spisu mohou jenom účastníci řízení.

   Řízení vedená podle stavebního zákona nejsou veřejná.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Nádrž na jímání dešťové vody (Martin Havelec 13.09.2018 16:05) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  uvažujeme o instalaci podzemní nádrže (cca 10m3) na jímání dešťové vody ze střechy domu. Nádrž bude umístěna na vlastním pozemku s přepadem a vsakem na uvedeném pozemku. Využití zachycené vody bude pro zalévání zahrady (trávníku) na pozemku. Je pro realizaci nutné stavební povolení/ohlášení?

  Děkuji za odpověď, Havelec
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:05)
   Dobrý den,

   nádrž na dešťovou vodu je třeba umístit. Zda je možné použít zjednodušené postupy (územní souhlas) a jaké jsou další povolovací procesy, závisí na tom, zda se jedná o vodní dílo nebo nejedná.

   V konkrétním případě Vám doporučuji návštěvu místně příslušného referenta našeho úřadu, popřípadě referentek vodoprávního úřadu.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Multifunkční dům Pacovská (Vladislav Oliva 06.09.2018 12:00) – Stavební úřad
  Dobry den. Je možno někde vidět jak bude vypadat multifunkční dům Pacovská, který se nyní začíná stavět?
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:03)
   Dobrý den,

   nahlížet do správního spisu mohou jenom účastníci řízení.

   Řízení vedená podle stavebního zákona nejsou veřejná.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: stavebni prace ul. Ohradni (Prochazkova 31.08.2018 17:29) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  žádám o informaci ohledně stavebních prací mezi ulicemi Ohradní a Pod Farou. Nikde jsem nenašla informaci kdo je investor, kdo je zhotovitel a o jakou stavbu se jedná. Připojuji upřesňující informace.Jedná se o parcelu cislo 764/1 vedle parcelniho cisla 785/14.děkuji, Procházková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 16:02)
   Dobrý den,

   na Vámi uvedeném místě byla povolena stavba parkoviště.

   V místě by se měla nacházet cedule "stavba povolena", doporučuji se podívat na č.p.1333 v k.ú. Michle.

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: délka řízení na SÚ Praha 4 (Judr. Lanská 19.11.2018 13:03) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  jak prosím postupovat, když odbor stavební P.4 dne 25.8.2017 "oznámil zahájení řízení" a v textu oznámení se jasně konstatuje, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

  Do dnešního dne však nebylo rozhodnuto, tj. od oznámení uplynulo již vice jak 450 dnů.

  Obecným procesním předpisem (tzv. lex generalis) pro správní právo je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který v ustanoveních § 71 a násl. reguluje lhůty pro vydání rozhodnutí, ve situaci, kdy nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů.

  Děkuji za informaci

  Judr.V. Lanská

  PS: SPIS. ZN.: P4/005675/14/OST/PEFI
  Č.J.: P4/111409/17/OST/LUMA
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 20.11.2018 11:28)
   Vážená paní,

   veřejně přístupné webové stránky neslouží k řešení konkrétních případů, neboť řízení vedená podle stavebního zákona jsou neveřejná. Váš případ osobně prověřím. V obecné rovině uvádím, že důvodů pro nevydání rozhodnutí ve věci po oznámení může být více, např. potřeba doplnění žádosti na základě námitek účastníků řízení, problémy v doručování po úmrtí účastníka řízení. Pokud jste účastníkem řízení doporučuji nahlédnout do správního spisu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
    
   Úřad městské části Praha 4


Vytisknout