Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Výzva k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí (Ing. Jolana Tichá 10.08.2017 15:08) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  katastrální úřad zjistil, že nemám v katastrální mapě u domu zakreslenou garáž. KÚ mne vyzval, abych předložila dokumenty k zápisu.
  Garáž postavil ve čtyřicátých letech můj již zesnulý děda a já k ní nemám žádné dokumenty.
  KÚ mne odkázal na stavební úřad, že mi zde s potřebnými dokumenty pomůžete.

  Poradíte mi prosím, co mám udělat?

  Jedná se katastr Podolí.

  Děkuji předem za odpověď
  Jolana Tichá
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 11.8.2017 11:38)
   Vážená paní,

   postup závisí na skutečnosti, zda byla garáž povolena stavebním úřadem a zda bylo povoleno její užívání. Doporučuji Vám navštívit v úředních dnech správní archiv, který se nachází v suterénu našeho úřadu a dohledat zda je stavba povolena a je povoleno její užívání. Pokud tyto dokumenty najdete a stavba garáže dnes odpovídá stavu, jak je v dokumentech uvedeno , necháte si odborně způsobilou osobou vyhotovit geometrický plán, který Vám potvrdí katastrální úřad a požádáte náš odbor o „ztotožnění“ geometrického plánu s povolením užívání stavby. Příslušné dokumenty pak předáte katastrálnímu úřadu. V případě, že dokumenty ve správním archivu nedohledáte, nebo nedohledáte souhlas s užíváním stavby, je třeba navštívit místně příslušného referenta našeho úřadu, který má u sebe stavby povolené, u kterých nebylo dosud povoleno užívání a domluvíte se s ním na dalším postupu.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Změna zdroje tepla (František Hlavatý 03.08.2017 16:21) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  je možné v k.ú. Michle provést (resp. zvažovat) změnu zdroje tepla ze stávajícího CZT na plyn (kondenzační kotel), nebo je v této lokalitě změna nepřijatelná např. kvůli emisním limitům apod.? Změnu zdroje tepla zvažujeme, nicméně vzhledem k nutným nákladům na projekt (ke stavebnímu řízení) bych rád zjistil, jestli není v dané lokalitě tato změna např. zakázána.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 4.8.2017 13:07)
   Vážený pane Hlavatý,
    
   nejen v oblasti Michle, ale po celé Praze obecně je jako zdroj energie upřednostňován centrální zdroj tepla (CZT). Zcela bez problému  je pak přechod na zdroj tepla, který není stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší – tedy např. tepelná čerpadla či solární energie.
   V případě přechodu na vytápění plynovým kotlem je dle platné legislativy (§16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší) nutné dodat příslušnému orgánu ochrany ovzduší společně s dokumentací také „Energetický posudek“, který vyhodnotí, zda je pro žadatele ekonomicky nepřijatelné dále odebírat energii z CZT. Pakliže toto předložený posudek prokáže a plynový kotel bude zároveň splňovat podmínky nejpřísnější 5. emisní třídy a tím i v nejmenší možné míře zatěžovat životní prostředí, bude k této změně vydáno orgánem ochrany ovzduší souhlasné stanovisko.
   Ohledně konkrétního řešení dané  problematiky se můžete obrátit přímo na oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství OŽPAD ÚMČ Praha 4 (referent ochrany ovzduší: Bc. Hana Ramíková, e-mail: hana.ramikova@praha4.cz., tel.: 261 192 41), které je dotčeným orgánem ochrany ovzduší na území MČ Praha 4.
    
   s pozdravem
    
   Ing. Lenka Hánlová

   Vedoucí  odd. životního prostředí a odpad. hospodářství
   Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Bytový dům Družstevní x U Pernštejnských (Martina Kučerová 31.07.2017 11:26) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  dne 13.7. jste ve Vaší odpovědi (tazatelem byla pí. Adéla Pilařová) týkající se parkování v nově budovaném byt.domě uvedli, že dům bude mít garážová stání v 1PP a 1NP. V současné době je budováno již 1.NP, podzemní podlaží však vybudováno nebylo. Jak tedy bude řešeno parkování? Děkuji
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 1.8.2017 12:49)
   Vážená paní,
   prověříme Váš podnět při úřední činnosti, pokud to bude možné. Webové stránky slouží pouze k obecným informacím, řízení podle stavebního zákona nejsou veřejná, konkrétní podání je třeba podat, v souladu se správním řádem,  písemně s podpisem do podatelny úřadu, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, do datové schránky či mailem s podpisem (elektronickým). Osoba podatele musí být vždy identifikována jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého bydliště. Vhodné je vždy doložit nějaké důkazy, např. foto. Pokud máte zájem o vyrozumění jak prošetření dopadlo je toto třeba v podání uvést. Na webové stránky nelze o prošetření informovat.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: existence inženýrských sítí (J Mráz 26.07.2017 20:11) – Stavební úřad
  jaká vyjádření k existenci inž. sítí je potřeba ke stavbě venkovní učebny v areálu MŠ Plamínkové Praha Nusla

  děkuji za odpověď
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 27.7.2017 9:46)
   Vážený pane,
   v konkrétním případě je vždy vhodná konzultace nad záměrem s příslušným referentem našeho úřadu. Ve Vašem případě se obraťte na Ing. Rusňákovou.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Stavba bytového domu Družstevní/U Pernštejnských (Adéla Pilařová 12.07.2017 17:55) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  před více jak 2 měsíci jsem pokládala dotaz ohledně stavby bytového domu na rohu ulic Družstevní/U Pernštejnských/U Křížku. Do dnešního dne jsem však neobdržela odpověď. Prosím tedy o odpověď na můj dotaz ze dne 4. 5. 2017.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 13.7.2017 17:23)
   Vážená paní,

   omlouváme sea ale vlivem technické chyby došlo k neodeslání odpovědi na WEB na Váš dotaz ze dne 4.5.2017. Doprava v klidu („parkování“) pro dům na parcele č. 384 v k. ú. Nusle je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. ( s ohledem na datum projektové dokumentace a na přechodná ustanovení nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)). Pro stavbu je navrženo 32 stání v hromadných garážích v 1. PP a 1. NP navrženého domu. Pokud jste účastníkem řízení, máte možnost nahlížet do spisu a s projektovou dokumentací se seznámit v úředních hodinách na našem odboru. Pro informaci zasílám seznam účastníků řízení, kterým bylo doručováno veřejnou vyhláškou:

   vlastníci těchto sousedních pozemků a staveb na nich a ti kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo:

   - parc.č. 382 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1379 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 386 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 18 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 401 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1398 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 402 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1399 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 403 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1400 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 405 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1401 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 424 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1402 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 423 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1403 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 515 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1393 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 514 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1394 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 512 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1395 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 387 v k.ú. Nusle a budovy č.p. 1378 v k.ú. Nusle na tomto pozemku
   - parc.č. 2972 v k.ú. Nusle
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: rekonstrukce bytu (Nováková 12.07.2017 22:33) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  soused provádí rekonstrukci bytu. Na nástěnku v domě vyvěsil oznámení o rekonstrukci. Rekonstrukce měla probíhat do konce května 2017. Bohužel stavební úpravy probíhají v bytě dosud. V bytě se seká, bourá a řeže 7 dní v týdnu od rána do večera , není výjimkou, že dělníci pracují i po 22 hodině. Můžete mi prosím poradit, co mám v takovémto případě dělat, jak řešit tuto nepříjemnou situaci. Dělníci se odkazují na to, že mohou pracovat až do 22 hodiny aniž by porušili noční klid. Existuje nějaké omezení, které by regulovalo od kdy do kdy mohou stavební úpravy probíhat? V sousedství totiž probíhá další rekonstrukce bytu, ale tam dělníci pracují zhruba v čase od 7 do 16 hodin a pak odcházejí. Zdá se mi to tedy divné. Předem děkuji, Nováková
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 13.7.2017 11:39)

   Vážená paní,

   žádný právní předpis nestanovuje dobu provádění stavebních prací. Časová omezení mohou vyplynout pouze z hlukových omezení (nařízení vlády 272/2011 Sb. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Z těchto důvodů může stavební úřad na základě závazného stanoviska Hygienické stanice hl.m. Prahy, která je ve věci hluku dotčeným orgánem státní správy omezit v rozhodnutí dobu provádění stavebních prací. Jsou ale i práce, které nevyžadují žádné rozhodnutí nebo opatření našeho úřadu. Vzhledem k tomu, že neuvádíte žádné bližší informace ke stavbě, nelze prověřit zda bylo vydáno rozhodnutí a zda časová omezení obsahuje. V případě, že můžete doložit, že dochází k překročení hlukových limitů, můžete se obrátit přímo na Hygienickou stanici hl.m. Prahy, která je ve věci hluku dotčeným orgánem státní správy.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Úřední deska, správní lhůty (Ing. Josef Jirout 24.06.2017 11:46) – Stavební úřad
  Prosím o informaci, podle jakého klíče nebo vlastních směrnic dělíte dokumenty, zejména stavebního odboru na ty, které vyvěšujete na úřední desku a které nikoliv.

  Dále by potřeboval vědět, zda ještě pro stavební odbor platí nějaké lhůty ve stavebním a obdobném řízení a pokud ano, jaké jsou následky při jejich nedodržování.
  Děkuji. Josef Jirout
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 29.6.2017 12:25)
   Vážený pane,

   stavební úřad se ve svých postupech řídí zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zákonem  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a mnohými dalšími právními předpisy. Jednotlivá ministerstva vydávají k příslušným zákonům metodické pokyny, k výkladu zákona jsou pak příslušné soudy. Pokud se týká procesních lhůt (procesní ustanovení) stavební úřady postupují podle zákona č. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy úprava lhůt a počítání času, jakož i problematika přerušení řízení pro neúplnost žádosti či z dalších důvodů je obsažena v ust. § 6, § 39, § 40, §64, § 65, § 71 správního řádu. Pokud jste účastníkem nějakého řízení, vedeného na odboru stavebním Úřadu městské části Praha 4 a máte pochybnosti o správnosti postupu či potřebujete nějaké informace k určitému řízení, jehož jste účastníkem (správní řízení je neveřejné), můžete se na mě v konkrétním případě obrátit a to písemně s podpisem (osobu podatele je vždy třeba identifikovat jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého bydliště) nebo v úředních hodinách osobně, nejlépe po předchozí dohodě. Pokud jste již obdržel nějaké rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu a nesouhlasíte s ním, je třeba postupovat v souladu s poučením uvedeným v rozhodnutí.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Zajištění plochy pro parkování (Lejsková 26.06.2017 10:38) – Stavební úřad
  Dobrý den, objekt na adrese Podolská 109/2, resp. U Pražských lomů 109/1, nacházejícím se na pozemku kat. č. 185, kat. území Braník se opravuje vila. Velmi vkusně, ale poněkud se zvětšila a tedy mám obavu, že nezůstane prostor pro zajištění povinných parkovacích míst.Nyní stojí auta po okolních chodnících.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 29.6.2017 0:23)
   Vážená paní,

   pro potřeby domu je navrženo 5 parkovacích míst. Pokud jste účastníkem řízení, můžete navštívit náš úřad a nahlédnout do spisu a zjistit si ve věci bližší podrobnosti.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: Oprava chodníku (M.Vrátilová 07.06.2017 0:13) – Stavební úřad
  Bydlíme v ulici Na Klaudiánce a za naším domem probíhá výstavba pěti nových domů. Při stavebních pracích stavební firma poničila chodník okolo celého našeho domu, jak v naší ulici i v ulici Na Hřebenech. Nyní firma začala s opravou chodníku, ale jen v ulici Na Hřebenech před nově postavenými domy a se zbytkem chodníku prý nepočítá. Chodník firma používala k dovážení materiálu těžkými auty nebo k popojíždění s tzv. bobíkem. Bylo by možno u firmy zajistit, aby byl opravený chodník celý a ne jen před novými domy? Dle staveb.povolení budou vlastně opravovat i naší ulici a ta trocha asfaltu jim určitě zbyde. Děkuji za odpoveď.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 8.6.2017 9:30)
   Vážená paní,

   děkujeme Vám za Váš podnět. Stavební úřad ke kolaudačnímu souhlasu požaduje doklad o ukončení smlouvy s  správcem komunikací, kterým je Technická správa komunikací a.s. . Stavební úřad neřeší škody způsobené prováděním stavby na cizím majetku, rozsah požadovaných oprav je plně v kompetenci správce komunikací.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: dotaz na výstavbu v ulici Ohradní (Janošcová 15.05.2017 6:31) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych požádat o odpověď na otázky:1) K jakému datu byla schválena výstavba obytného domu v Ohradní ulici v blízkosti MŠ? 2) Jak bude obytný dům vysoký (kolik pater?)? 3)Kdy bude výstavba zahájena? 4) Jak se mohu stát účastníkem řízení? Za odpověď předem děkuji.Janošcová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 15.5.2017 15:28)

   Vážená paní,
   v uvedeném místě neevidujeme žádné podání. Obecně platí, že územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti žadatele (dosud není nic podáno), okruh účastníků řízení stanoví stavební úřad, účastníci se o tom, že jsou účastníky řízení, dozví v oznámení o zahájení řízení.

   Oznámení řízení s velkým počtem účastníků se oznamuje na úřední desku, účastníci  - vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž právo může být přímo dotčeno se identifikují označením pozemků  a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

   V případě že se cítíte být účastníkem řízení a stavební úřad Vás jako účastníka řízení v oznámení neoznačí, můžete se jako účastník řízení přihlásit s uvedením důvodů, jak jsou Vaše vlastnická nebo jiná věcná práva přímo  dotčena a stavební úřad rozhodne o Vašem účastenství.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebníhoVytisknout