Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Oprava chodníku (M.Vrátilová 07.06.2017 0:13) – Stavební úřad
  Bydlíme v ulici Na Klaudiánce a za naším domem probíhá výstavba pěti nových domů. Při stavebních pracích stavební firma poničila chodník okolo celého našeho domu, jak v naší ulici i v ulici Na Hřebenech. Nyní firma začala s opravou chodníku, ale jen v ulici Na Hřebenech před nově postavenými domy a se zbytkem chodníku prý nepočítá. Chodník firma používala k dovážení materiálu těžkými auty nebo k popojíždění s tzv. bobíkem. Bylo by možno u firmy zajistit, aby byl opravený chodník celý a ne jen před novými domy? Dle staveb.povolení budou vlastně opravovat i naší ulici a ta trocha asfaltu jim určitě zbyde. Děkuji za odpoveď.
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 8.6.2017 9:30)
   Vážená paní,

   děkujeme Vám za Váš podnět. Stavební úřad ke kolaudačnímu souhlasu požaduje doklad o ukončení smlouvy s  správcem komunikací, kterým je Technická správa komunikací a.s. . Stavební úřad neřeší škody způsobené prováděním stavby na cizím majetku, rozsah požadovaných oprav je plně v kompetenci správce komunikací.
    
   S pozdravem
    
   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního
 • Otázka: dotaz na výstavbu v ulici Ohradní (Janošcová 15.05.2017 6:31) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych požádat o odpověď na otázky:1) K jakému datu byla schválena výstavba obytného domu v Ohradní ulici v blízkosti MŠ? 2) Jak bude obytný dům vysoký (kolik pater?)? 3)Kdy bude výstavba zahájena? 4) Jak se mohu stát účastníkem řízení? Za odpověď předem děkuji.Janošcová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 15.5.2017 15:28)

   Vážená paní,
   v uvedeném místě neevidujeme žádné podání. Obecně platí, že územní řízení je zahájeno dnem podání žádosti žadatele (dosud není nic podáno), okruh účastníků řízení stanoví stavební úřad, účastníci se o tom, že jsou účastníky řízení, dozví v oznámení o zahájení řízení.

   Oznámení řízení s velkým počtem účastníků se oznamuje na úřední desku, účastníci  - vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž právo může být přímo dotčeno se identifikují označením pozemků  a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

   V případě že se cítíte být účastníkem řízení a stavební úřad Vás jako účastníka řízení v oznámení neoznačí, můžete se jako účastník řízení přihlásit s uvedením důvodů, jak jsou Vaše vlastnická nebo jiná věcná práva přímo  dotčena a stavební úřad rozhodne o Vašem účastenství.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Opěrná zeď (Hanek Richard 04.04.2017 17:19) – Stavební úřad
  Dobrý den,

  co je potřeba k povolení opravy stávající opěrné zdi. Rozměry cca 12m dlouhá a 2m vysoká? Stávající kamenná zeď byla zrušena a bude nahrazena novou zdí ze ŽB. Viz. příloha.
  Prosím o brzkou odpoveď.
  Děkuji.
  S přátelským pozdravem
  Richard Hanek
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 21.4.2017 9:17)

   Vážený pane,
   ve Vámi uvedeném případě je třeba, aby postup byl zvolen na základě skutečně zjištěného stavu věci na místě oddělením státního dozoru našeho úřadu. Váš podnět je třeba podat písemně s podpisem do podatelny úřadu, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb, do datové schránky nebo mailem s el. podpisem. Podnět musí být podepsán, podatel musí být identifikován jménem a příjmením, datem narození a adresou trvalého  bydliště.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Tramvajova zastavka U Plynarny (Hlinomaz 12.04.2017 18:12) – Stavební úřad
  Dobry den,
  v ul. U Plynarny probehla rekonstrukce TT vcetne prilehlych komunikaci. Zastavka tramvaje a bus U Plynarny (pred hlavni budovou plynarny) ve smeru z centra je resena nezvyklym zpusobem - zvyseny vystupni prostor v telese vozovky je vyasfaltovan. Ridici to velmi casto prehlednou a projizdi prostorem zastavky podel tramvaje i kdyz je tramvaj v zastavce a lidi vystupuji. Za ty tusim tri tydny, co to fugnuje jsem jen ja 2x videl, jak malem nekoho srazili a dne se to, kdybych se vcas nezastavil, mohlo prihodit i me a to i presto, ze tramvajak velmi intenzivne cinkal, aby ridice upozornil. Jedna se o velmi nebespecne reseni zastavky a je treba neprodlene zahaji reseni - doplnkova opatreni, nez tam nekoho srazi.
  Zadam timto, aby stavebni urad zahajil s investorem - predpokladam DPP - v ramci zkusebniho provozu rizeni za ucelem nalezeni a realizace vhodnych opatreni (docasnych a posleze trvalych).
  Predem dekuji
  Hlinomaz
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 13.4.2017 14:38)

   Vážený pane,
   Úřad městské části Praha 4 odbor stavební není ve věci příslušným stavebním úřadem, tím je Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravních agend. Příslušným referentem je Ing. Gottwald, email: filip.gottwald@praha.eu. Váš podnět jsme mu přeposlala.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: povalující se část přenosné dopravní značky (Petr Krupička 30.03.2017 8:52) – Stavební úřad
  v souvislosti s opravou v ul.Mendíků byla ul.Jivenská zprovozněna obousměrně.Byly instalovány přenosné dopr. značky, které byly již odvezeny-ne však všechny: část dopravní značky se povaluje přímo u vchodu do prodejny Žabka na rohu Jivenské ul.Můžete zajistit její odvezení a prohlídku míst, kde byly značky rozmístěny? Firmě ztrácející se přenosné značky nechybí???Podivný přístup....
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 5.4.2017 17:33)

   Dobrý den,
   děkujeme za upozornění, zhotovitel akce byl ihned informován o provedení nápravy.

   S pozdravem


   Bc. Petr Vlasák
   vedoucí oddělení dopravy

 • Otázka: plánek bytu (Kateřina Písecká 05.04.2017 11:15) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je u vás možné získat plánek s půdorysem bytu včetně tloušťky zdí z důvodu chystané rekonstrukce.
  Děkuji za odpověd
  s pozdravem
  K.Písecká
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 5.4.2017 16:16)

   Vážená paní,
   vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce může nahlížet do dokumentů uchovaných ve správním archivu našeho úřadu a za úhradu si pořizovat kopie. Dokumenty pro katastrální území Kunratice se nachází na detašovaném pracovišti v budově Úřadu městské části Praha – Kunratice (K Libuši 7/10, Praha – Kunratice). Nahlížení je možné v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hodin.

   Pro ostatní katastrální území je správní archiv v suterénu Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, Praha 4). Úřední doba je pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hodin nebo ve čtvrtek od 8.00 do 10.00 hodin.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: Hadovitá - co tam bude stát? (Eliška Pospíšilová 01.04.2017 18:32) – Stavební úřad
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co se bude stavět v Hadovité ulici místo zbořených garáží a jak bude stavba vypadat. Děkuji.
  Eliška Pospíšilová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 4.4.2017 21:43)

   Dobrý den,
   na Vám uvedeném místě byla povolena novostavba bytového domu. Nahlížet do spisu mohou účastníci řízení i po vydání rozhodnutí. Pro zjištění zda jste byla účastníkem řízení, můžete kontaktovat Ing. arch. Radka Prostředníka na telefonu 261 192 246 nebo emailem - radek.prostrednik@praha4.cz.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: kolaudace z nebytu na byt (Petr Polacek 30.03.2017 9:46) – Stavební úřad
  Dobrý den.
  Vlastním v Praze byt v bytovém domě, který byl postaven v roce 2009. Jedná se tedy prakticky ještě o novostavbu. Bohužel několik jednotek bylo kolaudováno jako nebytový prostor z důvodu naměření mírného překročení limitu hluku. Mezi těmito jednotkami je i náše. Rádi bychom s manželkou tento stav změnili a rekolaudovali jednotku na bytovou. Můžete nám prosím poradit? Jedná se nám hlavně o kontakt na osobu (např. autorizovaného inženýra), který by vše posoudil a opravdu poradil, jak postupovat.
  Předem děkuji za každou radu a případně kontakt na osoby, které mají zkušenosti s tímto problémem a dokázali by tuto věc řešit.
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 4.4.2017 21:38)

   Vážený pane,
   stavební zákon pojem rekolaudace nezná. Dle ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba povolení užívání podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby.

   Změna v účelu užívání je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. Změna v užívání stavby (nebo její části) dle ustanovení § 126 odst. 3 stavebního zákona musí být v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, s obecnými požadavky na výstavbu, s veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem  a se zvláštními právními předpisy. Pokud by změna v užívání z nebytového prostoru na bytový nevyhověla požadavkům právních předpisů, nelze změnu v užívání povolit.

   Stavební úřad Vám nemůže doporučit žádnou autorizovanou osobu, neboť k tomu není oprávněn.

   V případě potřeby je možné se dostavit na Úřad městské části Praha 4, odbor stavební k příslušnému referentovi pro eventuální konzultaci.

   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: V Podhájí 1231/18 (Klára Ullrichova 25.03.2017 21:03) – Stavební úřad
  Dobrý den,
  v minulých dnech byly vykáceny stromy a zeleň okolo domu v ulici V Podhájí 1231/18 (bývalá ubytovna). Ráda bych se zeptala, zda se plánuje rekonstrukce tohoto objektu.
  Děkuji
  Ullrichová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 27.3.2017 16:03)

   Dobrý den,
   na Vámi uvedeném místě byla povolena  novostavba bytového domu, stavební povolení nabylo právní moci 20. ledna 2017.


   S pozdravem


   Ing. Eva Kotasová

   vedoucí odboru stavebního

 • Otázka: rekonstrukce (Kamila Mertová 07.03.2017 8:18) – Stavební úřad
  Dobrý den, plánujeme zakoupení staršího domu, kde bychom hned chtěli realizovat kompletní výměnu rozvodu vody, kanalizace, elektroinstalace, výměnu oken s tím, že otvory se budou zmenšovat, a dále i zateplení celého objektu, je pro tyto úpravy nutné mít např. stavební ohlášku nebo jiný doklad? Děkuji Mertová
  • Odpověď: (Ing. Eva Kotasová, vedoucí OST 9.3.2017 10:29)

   Vážená paní,
   v obecné rovině sděluji, že ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební úpravy nevyžadují ohlášení stavebnímu úřadu za předpokladu, že se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. V opačném případě tyto stavební úpravy vyžadují ohlášení (na ohlášení lze povolit změnu stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci do 150m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkroví) nebo stavební povolení ve smyslu ustanovení § 115 stavebního zákona.

   V případě zmenšení oken (mimo malé odchylky) či změny členění oken dochází ke změně vzhledu stavby.

   Doporučuji Vám se věci obrátit na odborně způsobilou osobu, kterou je např. autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, která Vám návrh posoudí jak z hlediska toho zda věc vyžaduje rozhodnutí stavebního úřadu tak z hlediska dodržení obecných technických požadavků na stavby (pražské stavební předpisy). Ustanovení a požadavky vyplývající z ostatních ustanovení stavebního zákona a z jiných právních předpisů (včetně zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník), zůstávají v platnosti i u staveb uvedených v §103 stavebního zákona.

   S pozdravem

   Ing. Eva Kotasová
   vedoucí odboru stavebníhoVytisknout