Složení Rady MČ Praha 4 a kompetence členů


Radu městské části Praha 4 tvoří ve volebním období 2018 - 2022 z rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 4 devět členů.

Z devíti členů rady je pro výkon funkce uvolněno osm členů, jeden člen rady je neuvolněný.

Radu MČ Praha 4 tvoří starosta, tři místostarostové a pět radních.

Složení Rady MČ Praha 4

(bez titulů)

Starosta: Petr Štěpánek

Místostarostové: Tibor Vansa , Lukáš Zicha a Iva Kotvová

Radní: Jan Hora, Matej Šandor, Petra Rejchrtová, Josef Svoboda a Ondřej Růžička

Kompetence členů Rady MČ Praha 4

(bez titulů)

starosta Petr Štěpánek
finance, bezpečnost, sport a granty, národnostní menšiny, spolupráce s neziskovými a náboženskými organizacemi, pověřený zastupitel pro Agendu 21

místostarosta Tibor Vansa
doprava, životní prostředí, místní Agenda 21

místostrosta Lukáš Zicha
kultura, majetek a podpora podnikání

místostarostka Iva Kotvová
školství, rodinná politika a evropské fondy

radní Jan Hora
otevřená radnice, IT

radní Matej Šandor
investice a městské společnosti

radní Petra Rejchrtová
územní rozvoj a výstavba

radní Josef Svoboda
sociální a zdravotní politika

radní Ondřej Růžička
infrastruktura životního prostředí a správa veřejných prostranství

Vizitky členů rady MČ Praha 4 (abecedně sestupně)

 JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Hora Jan Ing. uvolněný člen rady 261 192 540 10.15 Jan.Hora@praha4.cz
Kotvová Iva Mgr. místostarostka 261 192 104 10.23 iva.kotvova@praha4.cz
Rejchrtová Petra Mgr. uvolněná členka rady 261 192 581 10.28 petra.rejchrtova@praha4.cz
Růžička Ondřej Ing. neuvolněný člen rady 261 192 595 10.14 ondrej.ruzicka@praha4.cz
Svoboda Josef Ing. Ph.D. uvolněný člen rady 261 192 594 10.29 josef.svoboda@praha4.cz
Šandor Matej JUDr. Ph.D. uvolněný člen rady 261 192 490 10.15 Matej.Sandor@praha4.cz
Štěpánek Petr Mgr. CSc. starosta městské části 261 192 335 10.20 starosta@praha4.cz
Vansa Tibor Mgr. místostarosta 261 192 553 10.26 Tibor.Vansa@praha4.cz
Zicha Lukáš Mgr. místostarosta 261 192 235 10.25 lukas.zicha@praha4.cz

1

 
Vloženo: 19.11.2018 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 19.11.2018 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 11.12.2018 – Vít Drbal
Vytisknout