Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,


obvodní ředitelství městské policie hl. m. Prahy 4 působí na katastrálním území městské části Prahy 4 a Kunratic. Mezi její základní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě patří:

  • dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
  • dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití,
  • odhalování přestupků a v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii též ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení za spáchané přestupky,
  • upozorňování fyzických a právnických osob na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace konat opatření k jejich odstranění.

Obvod je rozdělen na 23 okrsků, které jsou trvale obsazeny strážníky - okrskáři. Okrsky č. 20-23 je obsazen strážníky - okrskáři, kteří plní úkoly vyplývající ze zákona o obecní policii na území městské části Praha - Kunratice.


V sídle obvodního ředitelství v Táborské ulici je pro Vás zajištěna nepřetržitá služba na operačním středisku, autohlídky zajišťující výjezdy na tísňovou linku 156, přestupkové oddělení a nepřetržitá hlídková služba dalších strážníků, vykonávajících službu na celém území obvodního ředitelství MP Prahy 4.


V případě že potřebujete pomoc, poradit nebo chcete-li podat oznámení, podnět či stížnost, můžete se na nás kdykoliv obrátit buď osobně nebo telefonicky na bezplatnou linku tísňového volání 156, případně využít přímé telefonní linky na operační středisko Obvodního ředitelství MP Praha 4 na tel.: 222 025 307. 


S přáním hezkého dne


Mgr. René Štýbr
,
ředitel obvodního ředitelství MP Praha 4

Vytisknout