Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: MŠ MEZIVRŠI (Gajdoštíková Lenka 02.05.2018 18:56) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,

  dle našich informací paní ředitelka končí z důvodu neshod s některými rodiči ze SRPŠ spolku MŠ MEZIVRŠÍ. Spolu s ní dal výpověď celý pedagogický i pomocný personál.

  Ráda bych se zeptala jak je možné, že pár rodičů dokáže "uštvat" ředitelku i učitelky aniž by do toho mohly ostatní rodiče mluvit či vůbec něco tušit! A proč o takovéto situaci i tomto drastickém kroku nejsou rodiče informovaní.

  Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem to budete řešit a jak ošetříte, aby to neodnesly děti! Budou mít vůbec děti kam v září nastoupit vzhledem k nedostatku kvalifikovaného personálu?!

  Předem děkuji za odpověď,

  GAjdoštíková
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.05.2018 11:30)
   Vážená paní Gajdoštíková,
    
   odpovídáme na Váš dotaz týkající se situace v MŠ Mezivrší.
    
   Rada městské části Praha 4 na svém zasedání dne 3. 5. 2018 přijala rezignaci Bc. Marie Pavlíkové na funkci ředitelky MŠ Mezivrší a dočasně pověřila řízením mateřské školy paní Irenu Michalcovou,  ředitelku MŠ Trojlístek, Praha 4,  Bezová 1592/4, tel. 244 400 303, 602 252 433, e-mail: info@mstrojlistek.cz.
    
   Nový ředitel/ka mateřské školy bude jmenován na základě výsledků konkurzního řízení.
    
   Na úřední desce MŠ Mezivrší bylo oznámeno, že se ve středu 9. 5. 2018 od 17.00 hod. uskuteční informativní schůzka rodičů dětí se zástupci zřizovatele mateřské školy – městské části Praha 4 a odboru školství k aktuální situaci ve škole a jejímu řešení, na kterou Vás zveme. Dotazy a případná řešení budou určitě projednávány.
    
   S pozdravem

   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: přehlášení dítěte na ZŠ po stěhování (Zuzana Boháčová 24.02.2018 14:17) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, prosím o odpověď na otázku: Od září se budu stěhovat s dcerou z Křemže do Prahy z důvodu rozdělení manželského soužití, budu zatím bydlet s dcerou v pronájmu a trvalé bydliště jí zatím zůstane stejné - v Křemži. je možné ji přihlásit na Praze 4 do 6. třídy září, nebo musí změnit bydliště? To by přineslo mnoho komplikací, když v Praze budu zatím jen v pronájmu a bydliště dceři nechci zatím měnit.

  děkuji za odpověď Boháčová
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 26.02.2018 17:46)
   Vážená paní Boháčová,

   k Vašemu dotazu sdělujeme následující:
    
   Přestup žáka ZŠ do jiné ZŠ upravuje § 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon:
    
   O přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky.
    
   Trvalý pobyt žáka při plnění povinné školní docházky není rozhodující. To znamená, že trvalý pobyt dcery nemusíte měnit.
    
   V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucího organizačně -metodického oddělení odboru školství PaedDr. Josefa Kuneše, tel. 261 192 372, josef.kunes@praha4.cz.
    
   S pozdravem
    
   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Chůva v domácnosti (Kateřina Chmelíková 09.01.2018 17:23) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,

  ráda bych se živila jako chůva na HPP a nabízela hlídání nejen v domě rodiny ale zejména u sebe doma.Jaké jsou podmínky pro tuto práci? Je zde dána nějaká kapacita dětí či určité požadavky ohledně hygieny?

  Děkuji.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 22.01.2018 10:25)
   Vážená paní Chmelíková,

   k Vašemu dotazu, který se týká profese chůvy, Vám dle dostupných informaci sdělujeme následující:
    
   Národní soustava kvalifikací ČR (NSK ČR) dnes rozlišuje dva druhy chův:
   1. chůva pro děti do zahájení školní docházky (69-017-M)
   2. chůva pro dětské koutky (69-018-M)
   Každá z těchto druhů chův má mírně odlišnou náplň a specifika činností, kdy chůva pro děti do zahájení školní docházky má užší návaznost na domácnost, rodiče dětí i aktivity.

   Podrobné informace o požadovaném vzdělání naleznete na webových stránkách NSK:
   ad.1) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky
   ad. 2) http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-549-Chuva_pro_detske_koutky/uznatelnost-kompetenci
    
   V souvislosti s Vaším profesním zájmem existují dva typy živností:
   1. vázaná „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“
   2. volná, obor činnosti č. 79, „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“

   Pokud je živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ provozována v domácnosti chůvy nebo v jiném vhodném prostoru, jsou tyto považovány za provozovny a vztahují se na ně hygienické a prostorové předpisy týkající se provozoven pro výchovu a vzdělávání obecně. Tyto právní předpisy jsou poměrně přísné, a není tedy v praxi snadné jim vyhovět. Podrobnosti Vám jistě sdělí na odboru živnostenském, oddělení živností a koncesí: http://www.praha4.cz/Oddeleni-zivnosti-a-koncesi, případně na Hygienické stanici hlavního města Prahy, odboru hygieny dětí a mladistvých: http://www.hygpraha.cz/obsah/kontakty_109_1.html.
   Další doplňující informace jistě obdržíte také ve Zdravotnickém zařízení městské části Praha 4: http://www.zzpraha4.cz/, které se problematikou chův, potažmo službou domácího hlídání dlouhodobě zabývá.

   S pozdravem

   Mgr.Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Funkční období (Ester Fišerová 14.12.2017 2:49) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, kdy končí současné funkční období ředitelky ZŠ a MŠ Sdružení mgr. Romany Mrázové? Děkuji za info.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.12.2017 14:49)
   Vážená paní Fišerová,

   v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, může zřizovatel v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a ředitele neodvolá, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. V případě Mgr. Romany Mrázkové, ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Sdružení 1080, je konec stávajícího šestiletého období datováno k 7.8.2019.
    
   S pozdravem
    
   Mgr.Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
   Úřad městské části Praha 4
 • Otázka: Letní provoz školek (Tereza Svobodová 27.01.2017 22:00) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,prosím,zda již víte,které školky budou mít letos letní provoz či kdy asi budou tyto informace veřejné?Vím,že je ještě relativně brzy,ale bohužel na rodiče tlačí zaměstnavatelé,aby si v únoru napsali letní dovolenou,takže je to takové složité..Děkuji moc za odpověd a hezké dny,nashledanou.
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 31.01.2017 11:18)

   Vážená paní Svobodová,
   k vašemu dotazu sdělujeme následující informaci:

   Provoz mateřských škol v období červenec -  srpen 2017 bude zajištěn pro děti, které do MŠ docházejí, v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 obdobným způsobem, jako v předchozích letech. Zajištění prázdninového provozu vychází z potřeb rodičů, které jsme zaznamenali v předchozích letech. Víme, že umístit děti na celou dobu prázdnin bývá mnohdy problematické. Po projednání s ředitelkami mateřských škol zřizovaných MČ Praha 4  a po schválení Radou městské části Praha 4 bude informace o prázdninovém provozu zveřejněna v mateřských školách, na webu MČ Praha 4 a v regionálním časopisu Tučňák. Předpokládaný termín zveřejnění – do 15. března 2017.

   Školský zákon umožňuje omezit nebo zcela přerušit provoz mateřských škol v červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících po dohodě s ředitelkami mateřských škol. Snahou zřizovatele je vyjít vstříc rodičům předškolních dětí a zajistit pokrytí docházky i během celých prázdnin.

   Právní úprava - Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - § 3 odst. 1

   Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu.

   Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem, zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 455/1991 Sb. – živnostenský zákon) v době omezení nebo přerušení provozu.

   S pozdravem

   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky

 • Otázka: doložení odpracované doby (Stanislav Bělohlávek 23.09.2016 14:32) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,dovoluji si obrátit se na Vás,vzhledem k tomu,že v době od 1.9.1988 do 30.4.1989 jsem byl zaměstnancem Školské správy ONV Praha 4(viz příloha).V současné době dohledávám odpracované doby a vyměřovací základy k chybějícím létům,které nemám uvedené na osobním listě důchodového pojištění.Pracovní smlouvu má,není zde problém doložit,ale nemám žádný doklad o výši vyměřovacího základu za dobu zde odpracovanou.Bylo by možno přes Vás,popř.nějaký archiv ONV Praha 4 zde toto dohledat?Neznám důvod,proč toto ONV na sociální správu tehdy nic neposílalo-jak odprac.dobu,tak vyměřovací základ.Děkuji za Vaši odpověď.
  Stanislav Bělohlávek
 • Otázka: cizí jazyky (Alena 20.09.2016 11:04) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, zajímá mě, co bych v budoucnu potřebovala k založení živnost.listu pro individuální zájemce / spíše děti/ o cizí jazyk. Mám středošk. vzdělání,z Aj základní státní zkoušku a učila jsem na 1. stupni. Je vhodná pro tuto činnost i některá Cambridge zkouška? Děkuju
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 23.09.2016 10:49)

   Dobrý den,
   výuka jazyků spadá do volné živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do oboru č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

   Pro získání živnostenského oprávnění není potřeba mít žádnou odbornou způsobilost. Více informací a potřebné formuláře jsou k dispozici na http://www.praha4.cz/PODNIKATEL.

   Zařídit si živnostenské oprávnění je možné na jakémkoliv živnostenském úřadu v České republice.

   S pozdravem


   Ing. Pavla Melšová

   vedoucí odboru živnostenského

 • Otázka: Mateřské školky (Alena Vajnerová 12.09.2016 17:56) – Školství a vzdělání
  Dobrý den, bydlím v ulici Na Topolce, Praha 4 Nusle a chci se zeptat, jaké státní mateřské školy spadají pod tuto oblast a zda můžu jít k zápisu s dítětem do více MŠ, nebo pouze do jedné. Předem děkuji za odpověď. Alena Vajnerová
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 14.09.2016 9:50)

   Vážená paní Vajnerová,
   k Vašemu dotazu o mateřských školách na území MČ Praha 4 (popř. k.ú. Nusle) sdělujeme. Seznam všech MŠ zřizovaných MČ Praha 4 naleznete na http://www.praha4.cz/Prehled-materskych-skol-zrizovanych-MC-Praha-4.html. Jejich názvy jsou podle ulic, ve kterých se nacházejí.


   Níže uvádíme přehled mateřských škol umístěných na katastrálním území Praha 4 – Nusle:

   Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a
   tel.: 241 406 077

   www.mstaborska.cz


   Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14/526
   tel.: 261 261 418

   www.4pastelky.cz


   Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2/1007
   tel.: 241 408 283

   www.mskpodjezdu.cz


   Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080
   tel.:261 211 896

   www.zssdruzeni.cz


   K zápisu můžete jít i do více MŠ, ne pouze do jedné.

   Dle potřeby kontaktujte metodické oddělení odboru školství, prevence a rodinné politiky Mgr. Ivonu Herinkovou - ivona.herinkova@praha4.cz, tel. 261 192 131. Rádi Vám zodpovíme případné dotazy.

   S pozdravem


   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky

 • Otázka: Funkční období (Jiří Dlask 10.09.2016 10:18) – Školství a vzdělání
  Dibrý den, proív vás, kdy končí současné funkční období ředitele školy ZŠ Na Planině a Gymnázia M.Horákové? Přesněji řečeno kdy bude nové výběrové řízení? Děkuji.
  • Odpověď: (Mgr. Jana Ságlová, vedoucí OŠK 12.09.2016 12:38)

   Vážený pane Dlasku,
   ředitel školy zřizované obcí je na vedoucí pracovní místo jmenován v souladu s § 166 odst. 2) a 3) zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

   odst. 2)
   Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.


   odst. 3)
   V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

   V souladu s výše zmíněným končí Mgr. Filipu Novákovi, řediteli Základní školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393, šestileté období ke dni 31. 7. 2020.

   V případě délky funkčního období ředitele Gymnázia Milady Horákové se, prosím, obraťte na zřizovatele školy, kterým je hlavní město Praha.

   S pozdravem


   Mgr. Bc. Jana Ságlová
   vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky

 • Otázka: ŠKOLKA (Anna Vodičková 17.08.2016 7:41) – Školství a vzdělání
  Dobrý den,můžu se zeptat na koho se mohu obrátit se stížností
  -hluk- řvaní na zahrádce mateřské školky v Branické ulici,nevim,kdo to povolil mateřskou školku v řadových domkách,kde je všechno slyšet,co si říkají sousedé natož,když je na malé zahrádce 10dětí ,nedá se být na zahrádce a musí být zavřené okna v létě,kdy si každý člověk chce užít slunce a klid !
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 18.08.2016 16:41)

   Vážená paní Vodičková,
   Vaším podnětem se budeme zabývat. Je ovšem nutné, abyste blíže identifikovala stavbu, ve které se předmětná školka nachází, např. doplnila číslo popisné stavby. Stačí zaslat na můj email - alexandra.miskova@praha4.cz. Po doplnění Vašeho podání ve smyslu shora uvedeného, stavební úřad prověří, zda je stavba užívána k povolenému účelu.

   S pozdravem


   Ing. Alexandra Míšková
   vedoucí oddělení státního dozoruVytisknout