Sekretariát tajemníka

  • vykonává veškeré kancelářské a administrativní práce pro svého přímého nadřízeného dle jeho pokynů
  • sekretariát tajemníka vede evidenci veřejných zakázek městské části (MČ), připravuje návrhy k volbě, odvolání a vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 4, vede registr oznámení učiněných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., v platném znění, o střetu zájmů
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Chaloupecká Eliška Asistentka 261 192 212 9.31 eliska.chaloupecka@praha4.cz
Pašková Zuzana Asistentka 261 192 211 9.31 zuzana.paskova@praha4.cz

Zveřejnil: tiskový referent David Polák
Vytisknout