Rada městské části schválila finanční dary

Praha 4 podpoří dvě římskokatolické farnosti, čtyři náboženské obce a obecně prospěšnou společnost Ekumenická síť pro aktivity mladých sídlící v městské části Praha 4 finančními dary ve výši od 20.000 Kč do 50.000 korun. Rozhodla o tom včera Rada městské části Praha 4.

„Podporujeme řadu spolků, které pro naše spoluobčany vytvářejí něco pozitivního a přispívají k větší kvalitě života, a církve a náboženské společnosti k nim bezesporu patří,“ uvedl starosta Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Jsem proto rád, že můžeme podpořit jejich činnost finančním darem, který použijí na nutné opravy nebo zkrášlení kostelů, modliteben nebo charitativní činnost.“

Finanční dar ve výši 40.000 Kč na výměnu kuchyňských linek v Domě na půl cesty Maják obdrží obecně prospěšná společnost Ekumenická síť pro aktivity mladých. Posláním Majáku je usnadnit začátek samostatného života sociálně znevýhodněným mladým lidem, kteří opouštějí zařízení náhradní výchovné péče (dětské domovy, diagnostické a výchovné ústavy, Klokánky či jiná zařízení pro péči o děti a mládež), nebo v nich prožili část života. Dále také těm, kteří přicházejí z rodin ohrožujících jejich vývoj.

Finanční dar ve výši 40.000 Kč na rekonstrukci vnitřní části kostela po dokončené opravě elektroinstalace obdrží Římskokatolická farnost u kostela sv. Anežky České na Spořilově.

Finanční dar ve výši 50.000 Kč na opravu malého dřevěného kostela sv. Františka z Assisi obdrží Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie v Michli.

Finanční dar ve výši 50.000 Kč na opravu topení, přístupu do sboru (čištění a opravu pískovcových desek), opravu poškozených okapů a svodů budovy Sboru Alberta Schweitzera obdrží Náboženská obec Církve československé husitské v Michli.

Finanční dar ve výši 25.000 Kč na výměnu vstupních dveří do sborového domu modlitebny Aloise Spisara obdrží Náboženská obec Církve československé husitské na Spořilově.

Finanční dar ve výši 20.000 Kč na generální opravu varhan v Husově sboru v Táborské ulici obdrží Náboženská obec Církve československé husitské v Nuslích.

Finanční dar ve výši 35.000 Kč na výměnu oken a dveří farní budovy obdrží Náboženská obec Církve československé husitské v Krči.
Zveřejněno: 14.12.2017 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout