První retenční nádrž v Praze 4 je v provozu

Praha 4 pokřtila v úterý 2. května 2017 první retenční nádrž, kterou vybudovala v areálu Základní školy Jílovská. Bude sloužit k zachycení dešťové vody v době přívalových dešťů a v měsících, kdy více prší, a následně využita jako užitková voda především k zalévání trávníků a další zeleně, což povede k finančním úsporám.

„Naše městská část se tak bez nadsázky stala průkopníkem v péči o vodu,“ uvedl radní pro životní prostředí Ondřej Růžička (STAN – Tučňák). „Budováním retenčních nádrží reagujeme na dlouhotrvající sucho v letních měsících posledních několika let, protože jako správný hospodář chceme lépe hospodařit s vodou.“

Zachytávání dešťových srážek v retenčních nádržích a využívání dešťové vody přináší úsporu vody z vodovodního řadu, která je obvykle využívána k zavlažování trávníků, stromů a dalších rostlin. Dalším pozitivním přínosem je možnost kropení sportovišť na pozemcích škol, snižování prašnosti vzduchu a snižování teploty vzduchu v okolí.
Retenční nádrž ZŠ Jílovská
Betonová podzemní nádrž v ZŠ Jílovská má objem zhruba 24.000 litrů. Při intenzivním dešti se naplní vodou asi za 40 minut a po hodině začne voda odtékat bezpečnostním přepadem. Množství zachycené vody by mělo stačit škole jak na zalévání, tak na kropení sportovišť. Nádrž v Jílovské ulici není jedinou, kterou radnice vybuduje. Další by měly vzniknout například u další základní školy a dvou mateřských škol.

Retenční nádrže slouží pro zadržení určitého množství dešťové vody na určitou dobu před jejím vypuštěním do kanalizace nebo vodního toku. Chrání kanalizační systém nebo vodní tok před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů, a zachycená voda je současně využívána pro zavlažování zelně nebo snížení prašnosti. Retenční nádrže jsou nejčastěji budovány při průmyslových objektech a velkých zpevněných plochách.

Křest retenční nádrže na ZŠ Jílovská


Zveřejněno: 03.05.2017 – tiskový referent David Polák
Vytisknout