Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož cílem je přehledným způsobem seznámit začínající, ale i stávající podnikatele se základními požadavky stanovenými právními předpisy pro získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti na území České republiky.

V těchto průvodcích je uvedeno, jaké jsou náležitosti ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, které musí splňovat zahraniční fyzická osoba (kromě občanů některého z členských států Evropské unie, jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace.

Zejména je zde stanoveno, jaké jsou podmínky provozování ohlašovací nebo koncesované živnosti, jaké doklady předkládá ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi živnostenskému úřadu, jaké formuláře jsou užívány pro ohlášení živnosti nebo pro podání žádosti o koncesi a rovněž jaká je výše příslušného správního poplatku a jakým způsobem lze poplatek uhradit.

Přílohy ke stažení
(ve formátu pdf) - publikováno 5. 2. 2014

Aktualizováno: 08.01.2015
Vytisknout