Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož cílem je přehledným způsobem seznámit začínající, ale i stávající podnikatele se základními požadavky stanovenými právními předpisy pro získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti na území České republiky.

V těchto průvodcích je uvedeno, jaké jsou náležitosti ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, které musí splňovat zahraniční právnická osoba se sídlem v některém z členských států Evropské unie, jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederaci.

Zejména je zde stanoveno, jaké jsou podmínky provozování ohlašovací nebo koncesované živnosti, jaké doklady předkládá ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi živnostenskému úřadu, jaké formuláře jsou užívány pro ohlášení živnosti nebo pro podání žádosti o koncesi a rovněž jaká je výše příslušného správního poplatku a jakým způsobem lze poplatek uhradit.

Aktualizováno: 08.01.2015
Vytisknout