Průvodce živnostenského podnikání pro české fyzické osoby

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká fyzická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním je návodem, jehož cílem je přehledným způsobem seznámit začínající, ale i stávající podnikatele se základními požadavky stanovenými právními předpisy pro získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti na území České republiky.

V těchto průvodcích je uvedeno, jaké jsou náležitosti ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi, které musí splňovat česká fyzická osoba, tj. fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky.

Zejména je zde stanoveno, jaké jsou podmínky provozování ohlašovací nebo koncesované živnosti, jaké doklady předkládá ohlašovatel živnosti nebo žadatel o koncesi živnostenskému úřadu, jaké formuláře jsou užívány pro ohlášení živnosti nebo pro podání žádosti o koncesi a rovněž jaká je výše příslušného správního poplatku a jakým způsobem lze poplatek uhradit.

Přílohy ke stažení (ve formátu pdf) - publikováno 1. 1. 2017

Aktualizováno: 07.03.2017
Vytisknout