Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: nájemní smlouva (Ivana 14.05.2018 9:26) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi stačí k přihlášení trvalému bydlení nájemní smlouva, která byla vytvořena dnem nastěhování, ale prodlužuje se dle zákona, bez dodatku ve smlouvě. Tím myslím, že nájemní smlouvu jsme podepsali 2.6.2014. Stále bydlíme v pronájmu v tom samém bytě, ale bez prodloužené smlouvy. Máme smlouvu na dobu určitou. A dále nájemní smlouva je na manžela, mohu si v tomto bytě dát trvalé bydliště? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.05.2018 11:40)
   Dobrý den,

   pokud jste v roce 2014 uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou a nemáte k ní žádný dodatek o prodloužení, není již s největší pravděpodobností platná. Píšete, že se smlouva prodlužuje „ze zákona“, nicméně takovou variantu upravuje pouze ustanovení §2285 Občanského zákoníku:

   § 2285
   Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let…
    
   Jak je z výše uvedeného patrné, nájem by pokračoval maximálně dva roky po uplynutí lhůty, ne kterou byl sjednán, záleží tedy na tom, do kdy tato lhůta byla. Pokud byl nájem v roce 2014 sjednán pouze na rok, skončil tedy nejpozději v roce 2017.
   Pokud je nájemní smlouva psaná na manžela, můžete se na ní přihlásit i Vy, jelikož máte společné nájemní právo manželů.
    
   V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku: 261 192 659.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Pronájem městských bytů (Tereza Müllerová 03.05.2018 13:48) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zdali jaký byl záměr a důvod zrušit pronájem městských bytů v ulici Roztylské náměstí v druhém kole.

  O byt jsme žádali, dokonce jsme byli jedinými žadateli, kteří splnili podmínky, ale přesto byl nakonec záměr zrušen.

  Případně, jestli se dá proti tomuto vyjádření odvolat. Děkuji Müllerovi
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.05.2018 15:41)
   Vážená paní Müllerová,
    
   proti rozhodnutí Rady městské části Praha 4 v tomto případě není odvolání možné, neboť se nejedná o správní řízení, ale o rozhodnutí kolektivního orgánu z pozice pronajímatele bytu. Možnost nevybrat žádnou nabídku a záměr pronájmu zrušit je vždy předem avizována již ve zveřejněném záměru, konkrétně ve výhradě na straně č. 3 dokumentu s názvem „Podmínky záměru pronajmout volné byty a způsob podání nabídky“, který je součástí zveřejnění. Všichni zájemci jsou tedy před podáním nabídky o této variantě výsledku nabídkového řízení předem informováni a mají možnost se s touto výhradou seznámit a vzít ji na vědomí.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Pronájem bytu (Jiří Kolman 09.12.2017 20:56) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,

  pokoušel jsem se dle návodu zde uvedeného najít byty k pronájmu ale zmiňovaná kategorie ve formuláři neexistuje - viz přiložený obrázek. Co to znamená? Jak se tedy mohu dozvědět, jestli a kdy se připravují byty do pronájmu? Děkuji Jiří Kolman
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.12.2017 12:35)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že „kategorie pronájem bytů“ není aktivní, a to z důvodu, že v současné době městské část Praha 4 nemá zveřejněn žádný byt k pronájmu formou zveřejněného záměru.

   „Kategorie pronájem bytů“ bude zaktivována po té, co bude na úřední desce Úřadu zveřejněn záměr pronájmu bytů, předpokládaný termín zveřejnění volných bytů k pronájmu je leden 2018.

   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Prodej bytu (Michaela Dostalova 26.09.2017 10:24) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, dne 05.06.2017 píšete, že probíhá doprodej jednotek, které jsou v domech zařazených do privatizace nebo do prodeje po jednotkách. Je možné se ještě tohoto doprodeje zúčastnit a jak? Plánuje se nějaký další odprodej bytů obálkovou metodou?

  S pozdravem,

  Michaela Dostalová
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 26.09.2017 11:55)
   Dobrý den,

   ve věci doprodeje jednotek si dovolujeme informovat, že v případě rozhodnutí o prodeji volných bytových jednotek v majetku městské části Praha 4 je postupováno dle Zásad prodeje volných (nepronajatých) bytových jednotek, v domech zařazených do prodeje po jednotkách spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném (případně souvisejícím/přilehlém) pozemku, které jsou v majetku MČ Praha 4, a to formou přímého prodeje dle zveřejněného záměru, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4 dne 18. 2. 2011 pod číslem usnesení 3Z-5/2011.
    
   Městská část Praha 4 v souladu s § 36, odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  platném znění záměry prodeje volných bytových jednotek zveřejňuje na úřední desce.
   Informace o zveřejněných záměrech je možné získat na úřední desce Úřadu – www.praha4.cz – úřední deska – elektronická úřední deska – prodej bytu, kde jsou zveřejňovány záměry prodeje, včetně požadované minimální kupní ceny, zásad a formuláře přihlášky, popř. www.praha4.cz - Realitní inzerce městské části Praha 4 – byty.
    
   V současné době je zveřejněn prodej bytových jednotek pod pořadovým číslem záměru 20/2017 - 26/2017.
    
   S pozdravem
    
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
 • Otázka: Startovací byt (Kristýna 19.09.2017 8:13) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, ráda bych se zeptala,zda plánujete někdy v blízké době pronajmout další startovací byty.E-desku samozřejmě sledujeme, jen se nám nedaří na info o bytech narazit. Děkuji Nováková
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 19.09.2017 9:43)
   Dobrý den paní Nováková,
    
   k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že v současné době městská část Praha 4 připravuje nová Pravidla při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, jejichž součástí budou i nová pravidla při pronajímání startovacích bytů. Z uvedeného důvodu záměr pronájmu startovacích bytů nebude zatím zveřejněn.
    
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   MČ Praha 4
 • Otázka: Ulrichova (Simona 02.06.2017 22:46) – Privatizace a bytová politika
  Vážení,
  zajímá mne, zda je možno zažádat MČ P4 o prodej (privatizaci) pouze bytové jednotky, jež mám v nájmu, aniž by se jednalo o privatizaci celého domu. V poslední soutěži o privatizaci 11 bytových domů nebyl v tomto domě dostatek zájemců o koupi, já bych ho však měla. Pokud ano, co je pro to nutné učinit? Předpokládám, že zaslat žádost radě MČ P4 a příslušnou nabídku za 1m2?

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Veronika Kunz, vedoucí odd. obchodních aktivit 05.06.2017 8:23)

   Vážená paní Ulrichová,

   v současné době není rozhodnuto o prodeji dalších jednotek.

   Probíhá pouze doprodej jednotek, které jsou v domech zařazených do privatizace nebo do prodeje po jednotkách.

   O dalším prodeji není uvažováno.

   S pozdravem,

   Bc. Veronika Kunz

   vedoucí oddělení obchodních aktivit OOM ÚMČ Praha 4

 • Otázka: pronájem obecního bytu (Lucie Katreniaková 26.05.2017 13:10) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala zda bych měla nárok na obecní byt, případně jakým způsobem postupovat a žádat. Trvalou adresu v Praze bohužel nemám, přesto že tu několik let žiji a pracuji. Dosavadní pronajímatelé si nepřáli abych trvalou adresu u nich evidovala. Momentální podnájem je velice nejistý a jelikož bychom s přítelem rádi založili rodinu, je pro nás i velkým rizikem. Podnájmy v Praze jsou celkově velmi vysoké a proto bych ráda využila možnost obecního bytu. Prosím tedy o informace jakým způsobem mám postupovat abych na takový byt měla nárok. děkuji
  Katreniaková
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.05.2017 16:26)

   Dobrý den,
   k otázce pronájmu obecního bytu sděluji, že přidělování“ bytů již neexistuje a evidence žádostí o byt byla zrušena v roce 1996  a od tohoto roku má městská část Praha 4 v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu.

   Dle tohoto „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4.   Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, dále v ul. Hlavní 1402/141, nám. Hrdinů 1634, v ul. Branická 44, K Libuši 7, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4.  Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc.

   Dále sděluji, že městská část Praha 4 s ohledem na svou geografickou polohu na území Prahy nemá možnost realizovat novou výstavbu bytů a disponuje tedy pouze starou zástavbou a uvolněné byty v těchto domech pronajímá po zajištění jejich funkčnosti nákladem pronajímatele.

   Pokud by Vás systém pronájmu obecních bytů MČ Praha 4 touto formou blíže zajímal a chtěla byste způsobu dobře porozumět,  máte možnost se s ním seznámit. Stačí si domluvit návštěvu odboru obecního majetku, nebo se dostavit v úřední době (pondělí a středa od 8,00 do 18,00 hodin, čtvrtek od 8,00 do 10,00 hodin) na oddělení hospodaření s byty odboru obecního majetku Úřadu městské části Praha 4, 3. patro, č. dveří 3.24, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč, kde Vám zodpovíme Vaše další případné dotazy.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Prodej bytů (Sedláčková 15.05.2017 14:39) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda se chystá/uvažuje o prodeji bytových jednotek na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4. Děkuji. Sedláčková
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 15.05.2017 15:32)

   Dobrý den,
   k uvedenému dotazu sděluji, že  Obvodní zastupitelstvo Praha 4 na svém 20. zasedání dne 23. 9. 1998 usnesením č. 20Z-43/1998 schválilo seznam obytných domů a příslušných pozemků určených k prodeji v jednotlivých vlnách privatizace bytového fondu. Prodej těchto domů probíhal průběžně a dům na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4 – Nusle, nebyl určen k prodeji v rámci některé vlny privatizace.

   K uvedenému dotazu je možné v současné době konstatovat, že soubor domů určených k privatizaci nebyl o další domy doplněn a tedy dům na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4 – Nusle nadále zůstává zařazen do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.

   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví.

   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji po jednotkách, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: žádost o obecní byt (Jana Nešporová 03.05.2017 18:01) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jakým způsobem je možné podat žádost o obecní byt. Jsem trvale hlášena na Praze 4,jsem pěstounka samoživitelka s 13ti letou vnučkou.Bydlíme v pronájmu,ale pán chce byt ve kterém bydlíme tak do jednoho roku prodat.Vzhledem k tomu,že na tento byt nemám finance, budu nucena sehnat bydlení jinde a raději bych do obecního s dobou neurčitou. Děkuji za Vaši odpověď. Nešporová
  • Odpověď: (Bronislava Prokopová, ved. odd. hospodaření s byty 06.05.2017 10:10)

   Dobrý den,
   k otázce pronájmu obecního bytu Vás informujeme, že městská část Praha 4 má v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu.

   Dle tohoto „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4.  Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, dále v ul. Hlavní 1402/141, nám. Hrdinů 1634, v ul. Branická 44, K Libuši 7, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4.  Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc.

   Dále sděluji, že městská část Praha 4 s ohledem na svou geografickou polohu na území Prahy nemá možnost realizovat novou výstavbu bytů a disponuje tedy pouze starou zástavbou a uvolněné byty v těchto domech pronajímá po zajištění jejich funkčnosti nákladem pronajímatele.

   Pokud by Vás systém pronájmu obecních bytů MČ Praha 4 touto formou blíže zajímal a chtěla byste způsobu dobře porozumět,  máte možnost se s ním seznámit. Stačí si domluvit návštěvu odboru obecního majetku, nebo se dostavit v úřední době (pondělí a středa od 8,00 do 18,00 hodin, čtvrtek od 8,00 do 10,00 hodin) na oddělení hospodaření s byty odboru obecního majetku Úřadu městské části Praha 4, 3. patro, č. dveří 3.24, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč, kde Vám zodpovíme Vaše další případné dotazy.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: prodej bytových jednotek (Malý 26.04.2017 13:32) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, kde na webu MČ najdu seznam a popis bytovýcch jednotek, které MČ prodává? Díky.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.04.2017 14:40)

   Dobrý den,
   v této věci si dovolujeme informovat, že v případě, rozhodnutí o prodeji volných bytových jednotek v majetku městské části Praha 4 je postupováno dle Zásad prodeje volných (nepronajatých) bytových jednotek, v domech zařazených do prodeje po jednotkách spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném (případně souvisejícím/přilehlém) pozemku, které jsou v majetku MČ Praha 4, a to formou přímého prodeje dle zveřejněného záměru, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4 dne 18. 2. 2011 pod číslem usnesení 3Z-5/2011.

   Městská část Praha 4 v souladu s § 36, odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, platném znění záměry prodeje volných bytových jednotek zveřejňuje na úřední desce.

   Informace o zveřejněných záměrech je možné získat na Úřední desce (viz odkaz 1) nebo na Realitní inzerci městské části Praha 4 (viz odkaz 2).

   ODKAZ 1 – http://cztedeskaext.praha4.cz/eDeska/

   ODKAZ 2 – http://reality.praha4.cz/default.aspx

   S pozdravem

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s bytyVytisknout