Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Ulrichova (Simona 02.06.2017 22:46) – Privatizace a bytová politika
  Vážení,
  zajímá mne, zda je možno zažádat MČ P4 o prodej (privatizaci) pouze bytové jednotky, jež mám v nájmu, aniž by se jednalo o privatizaci celého domu. V poslední soutěži o privatizaci 11 bytových domů nebyl v tomto domě dostatek zájemců o koupi, já bych ho však měla. Pokud ano, co je pro to nutné učinit? Předpokládám, že zaslat žádost radě MČ P4 a příslušnou nabídku za 1m2?

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Veronika Kunz, vedoucí odd. obchodních aktivit 5.6.2017 8:23)

   Vážená paní Ulrichová,

   v současné době není rozhodnuto o prodeji dalších jednotek.

   Probíhá pouze doprodej jednotek, které jsou v domech zařazených do privatizace nebo do prodeje po jednotkách.

   O dalším prodeji není uvažováno.

   S pozdravem,

   Bc. Veronika Kunz

   vedoucí oddělení obchodních aktivit OOM ÚMČ Praha 4

 • Otázka: pronájem obecního bytu (Lucie Katreniaková 26.05.2017 13:10) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala zda bych měla nárok na obecní byt, případně jakým způsobem postupovat a žádat. Trvalou adresu v Praze bohužel nemám, přesto že tu několik let žiji a pracuji. Dosavadní pronajímatelé si nepřáli abych trvalou adresu u nich evidovala. Momentální podnájem je velice nejistý a jelikož bychom s přítelem rádi založili rodinu, je pro nás i velkým rizikem. Podnájmy v Praze jsou celkově velmi vysoké a proto bych ráda využila možnost obecního bytu. Prosím tedy o informace jakým způsobem mám postupovat abych na takový byt měla nárok. děkuji
  Katreniaková
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.5.2017 16:26)

   Dobrý den,
   k otázce pronájmu obecního bytu sděluji, že přidělování“ bytů již neexistuje a evidence žádostí o byt byla zrušena v roce 1996  a od tohoto roku má městská část Praha 4 v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu.

   Dle tohoto „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4.   Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, dále v ul. Hlavní 1402/141, nám. Hrdinů 1634, v ul. Branická 44, K Libuši 7, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4.  Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc.

   Dále sděluji, že městská část Praha 4 s ohledem na svou geografickou polohu na území Prahy nemá možnost realizovat novou výstavbu bytů a disponuje tedy pouze starou zástavbou a uvolněné byty v těchto domech pronajímá po zajištění jejich funkčnosti nákladem pronajímatele.

   Pokud by Vás systém pronájmu obecních bytů MČ Praha 4 touto formou blíže zajímal a chtěla byste způsobu dobře porozumět,  máte možnost se s ním seznámit. Stačí si domluvit návštěvu odboru obecního majetku, nebo se dostavit v úřední době (pondělí a středa od 8,00 do 18,00 hodin, čtvrtek od 8,00 do 10,00 hodin) na oddělení hospodaření s byty odboru obecního majetku Úřadu městské části Praha 4, 3. patro, č. dveří 3.24, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč, kde Vám zodpovíme Vaše další případné dotazy.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Prodej bytů (Sedláčková 15.05.2017 14:39) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, zda se chystá/uvažuje o prodeji bytových jednotek na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4. Děkuji. Sedláčková
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 15.5.2017 15:32)

   Dobrý den,
   k uvedenému dotazu sděluji, že  Obvodní zastupitelstvo Praha 4 na svém 20. zasedání dne 23. 9. 1998 usnesením č. 20Z-43/1998 schválilo seznam obytných domů a příslušných pozemků určených k prodeji v jednotlivých vlnách privatizace bytového fondu. Prodej těchto domů probíhal průběžně a dům na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4 – Nusle, nebyl určen k prodeji v rámci některé vlny privatizace.

   K uvedenému dotazu je možné v současné době konstatovat, že soubor domů určených k privatizaci nebyl o další domy doplněn a tedy dům na adrese Viktorinova 1151/3, Praha 4 – Nusle nadále zůstává zařazen do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.

   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví.

   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji po jednotkách, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: žádost o obecní byt (Jana Nešporová 03.05.2017 18:01) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jakým způsobem je možné podat žádost o obecní byt. Jsem trvale hlášena na Praze 4,jsem pěstounka samoživitelka s 13ti letou vnučkou.Bydlíme v pronájmu,ale pán chce byt ve kterém bydlíme tak do jednoho roku prodat.Vzhledem k tomu,že na tento byt nemám finance, budu nucena sehnat bydlení jinde a raději bych do obecního s dobou neurčitou. Děkuji za Vaši odpověď. Nešporová
  • Odpověď: (Bronislava Prokopová, ved. odd. hospodaření s byty 6.5.2017 10:10)

   Dobrý den,
   k otázce pronájmu obecního bytu Vás informujeme, že městská část Praha 4 má v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu.

   Dle tohoto „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4.  Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, dále v ul. Hlavní 1402/141, nám. Hrdinů 1634, v ul. Branická 44, K Libuši 7, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4.  Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc.

   Dále sděluji, že městská část Praha 4 s ohledem na svou geografickou polohu na území Prahy nemá možnost realizovat novou výstavbu bytů a disponuje tedy pouze starou zástavbou a uvolněné byty v těchto domech pronajímá po zajištění jejich funkčnosti nákladem pronajímatele.

   Pokud by Vás systém pronájmu obecních bytů MČ Praha 4 touto formou blíže zajímal a chtěla byste způsobu dobře porozumět,  máte možnost se s ním seznámit. Stačí si domluvit návštěvu odboru obecního majetku, nebo se dostavit v úřední době (pondělí a středa od 8,00 do 18,00 hodin, čtvrtek od 8,00 do 10,00 hodin) na oddělení hospodaření s byty odboru obecního majetku Úřadu městské části Praha 4, 3. patro, č. dveří 3.24, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč, kde Vám zodpovíme Vaše další případné dotazy.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: prodej bytových jednotek (Malý 26.04.2017 13:32) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, kde na webu MČ najdu seznam a popis bytovýcch jednotek, které MČ prodává? Díky.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.4.2017 14:40)

   Dobrý den,
   v této věci si dovolujeme informovat, že v případě, rozhodnutí o prodeji volných bytových jednotek v majetku městské části Praha 4 je postupováno dle Zásad prodeje volných (nepronajatých) bytových jednotek, v domech zařazených do prodeje po jednotkách spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném (případně souvisejícím/přilehlém) pozemku, které jsou v majetku MČ Praha 4, a to formou přímého prodeje dle zveřejněného záměru, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4 dne 18. 2. 2011 pod číslem usnesení 3Z-5/2011.

   Městská část Praha 4 v souladu s § 36, odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, platném znění záměry prodeje volných bytových jednotek zveřejňuje na úřední desce.

   Informace o zveřejněných záměrech je možné získat na Úřední desce (viz odkaz 1) nebo na Realitní inzerci městské části Praha 4 (viz odkaz 2).

   ODKAZ 1 – http://cztedeskaext.praha4.cz/eDeska/

   ODKAZ 2 – http://reality.praha4.cz/default.aspx

   S pozdravem

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Pronájem startovacího bytu (Vébrová Šárka 25.04.2017 20:20) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda mám tento rok možnost jako budoucí matka samoživitelka podat si žádost o pronájem startovacího bytu na Praze 4. Trvalé bydliště mám v Praze v Modřanech, ale budu měnit.
  Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.4.2017 11:20)

   Dobrý den,
   dle platného Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 jsou startovací byty určeny pro manžele, příp. nesezdané partnery s dítětem a rodiče samoživitele k zajištění bytové situace na začátku společného soužití a zároveň alespoň jeden z manželů, partnerů nebo rodič samoživitel je ve věku 18 - 35 let. Alespoň jeden z partnerů musí být v době podání žádosti přihlášen k trvalému pobytu na území MČ Praha 4 minimálně 2 roky. Doba nájmu bytu bude sjednána na dobu určitou, a to vždy na 1 rok s opakovaným automatickým prodloužením, maximálně na 4 roky.

   PO zveřejnění záměru pronájmu startovacích bytů, budou všechny doručené žádosti předloženy věcně příslušné komisi, která osvědčí jejich zařazení v seznamu uchazečů o nájem startovacího bytu. Výběr budoucích nájemců konkrétního bytu a náhradníků se provádí losováním za dozoru členů komise. O nájmu startovacího bytu rozhoduje vždy Rada MČ Praha 4 na doporučení věcně příslušné komise Rady MČ Praha 4.

   Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 v úplném znění je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 4 – viz odkaz.

   ODKAZ - http://www.praha4.cz/Pronajem-startovacich-bytu.html

   S pozdravem

   Bronislava Prokopová

   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Privatizace bytu Na Zámecké 6, Praha 4 (Richard 30.03.2017 10:40) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda je v plánu v nejbližší době privatizace bytových jednotek v domě Na Zámecké 6? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 30.3.2017 13:07)

   Dobrý den,
   k uvedenému dotazu sděluji, že  Obvodní zastupitelstvo Praha 4 na svém 20. zasedání dne 23. 9. 1998 usnesením č. 20Z-43/1998 schválilo seznam obytných domů a příslušných pozemků určených k prodeji v jednotlivých vlnách privatizace bytového fondu. Dům na adrese Na Zámecké 409/6, Praha 4 – Nusle, nebyl určen k prodeji v rámci některé vlny privatizace. Privatizace bytového fondu ve vlastnictví městské části Praha 4, je již ukončena a městská část Praha 4 již neuvažuje o zařazení dalších domu a bytů do privatizace bytového fondu, tedy ani domu na adrese Na Zámecké 409/6, Praha 4 – Nusle.

   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví.

   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: pronájem bytu (Lucie Hunkařová 22.02.2017 13:54) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,chci se zeptat,zda najdu někde výběr volných bytů k pronájmu.Mám na P 4 trv.bydliště,líbí se mi tu,jen mi končí nájemní smlouva,tak se obrácím na úřad,zda by mi s tímhle problémem nepomohl,popř.něco nenabídl.Moc děkuji Lucie H.
  • Odpověď: (Bronislava Prokopová, ved. odd. hospodaření s byty 22.2.2017 20:05)

   Dobrý den paní Hunkařová,
   k otázce pronájmu obecního bytu sděluji, že městská část Praha 4 má v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu.

   Dle tohoto „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru občanům ČR, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, dále v ul. Hlavní 1402/141, nám. Hrdinů 1634, v ul. Branická 44, K Libuši 7, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4.

   Zmíněné informace je možné získat též  na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …).

   O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: byty pronajímané formou zveřejněného záměru (Ladka 02.02.2017 20:46) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, je částka nabídnutého nájmu konečná, nebo se jedná pouze o nájemné za první měsíc. Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 3.2.2017 13:50)

   Dobrý den,
   nabídnuté nájemné za 1m2/měsíc v rámci pronájmu bytů formou zveřejněného záměru je sjednané nájemné, které nájemce hradí po dobu nájmu v této pevné sjednané částce, nikoliv jen první měsíc nájemního vztahu.

   S pozdravem

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Odhlaseni trvaleho pobytu (Jana Brown 25.01.2017 22:04) – Privatizace a bytová politika
  potrebuji odhlasit trvaly pobyt v byte na Sporilove, Praha 4. Jak na to? Je nejaky formular, ktery bych mela vyplnit? Dekuji za odpoved
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.1.2017 10:47)

   Dobrý den,
   „odhlásit“ si trvalý pobyt nelze. Jakmile se přihlásíte k trvalému pobytu (TP) v místě Vašeho nového bydliště, stará adresa TP automaticky zaniká. Pokud se nemáte kam přihlásit k trvalému pobytu, je možné Vám trvalý pobyt zrušit, nicméně toto probíhá ve správním řízení, o jehož zahájení musí požádat oprávněná osoba (vlastník, nájemce, apod.).

   Bližší informace naleznete na našich stránkách (viz odkaz 1) nebo se případně můžete obrátit na naše právní oddělení, kde Vám rádi poradí jak postupovat (viz odkaz 2).

   ODKAZ 1 - http://www.praha4.cz/Uredni-zruseni-mista-trvaleho-pobytu.html


   ODKAZ 2 - http://www.praha4.cz/Oddeleni-pravni


   S pozdravem


   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agendVytisknout