Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Privatizace bytu (Mia 02.10.2019 20:57) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den ráda bych se zeptala kdy bude možná privatizace bytů na ulici Krčská 971/54 Praha 4?
  Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Vít Drbal (drbal) 03.10.2019 11:49)
   Dobrý den,
   privatizace bytového fondu ve vlastnictví městské části Praha 4 je již ukončena a městská část Praha 4 zatím neuvažuje o zařazení dalších domů a bytů do privatizace bytového fondu, tedy ani domu na adrese Krčská 971/54, Praha 4 – Krč, který i nadále zůstává zařazen do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.
   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví.
   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.
   S pozdravem
   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit
   OOM ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Prodej bytu (Eva Vlčková 20.08.2019 15:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobry den,
  chtela bych se toto formou zeptat, zda je mozne odkoupit byt na Praze 4,ulice Laskova, ve kterem bydli ma teta Iveta Höschlova a je v nem nahlasena trvalym pobytem. Jedna se o byt 3+1.
  Dekuji za odpoved,
  Vlcova Eva
  • Odpověď: (webmaster Roman Rogner 27.08.2019 9:31)
   Dobrý den,

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že domy v ulici Láskova, k.ú. Chodov nejsou v majetku MČ Praha 4. Tímto Vám doporučujeme obrátit se na věcně příslušnou městskou část, tj. MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Seznam pronajimatelu bytu (Martin 21.07.2019 11:56) – Privatizace a bytová politika
  Dobry den,
  chci se zeptat zda je nekde dostupny seznam pronajimatelu mestskych bytu v m.c. Praha 4.
  Dekuju.
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 25.07.2019 18:32)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu sděluji, žádný seznam pronajímatelů bytů ve vlastnictví MČ Praha 4 není k dispozici, neboť pronajímatelem těchto bytů je městská část Praha 4.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
    
 • Otázka: byty s pečovatelskou službou (Pavel Kinier 22.08.2018 13:08) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  Chtěl bych se zeptat na ceny bytů s pečovatelskou službou a jestli je nutné využívat pečovatelskou službu, když sem opatrovníkem své nemocné přítelkyně, mam invalidní důchod adokážu se o svou partnerku postarat sám ve všech směrech. Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 22.08.2018 18:19)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu ve věci výše nájemného v bytech v domech s pečovatelskou službou a využívání pečovatelských služeb sdělujeme, že byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny pro občany, kteří dovršili věku 60 let anebo mladší (např. invalidní důchodci) na základě posouzení zdravotního stavu obvodním lékařem za podmínky uzavření „Smlouvy o odběru pečovatelských služeb“ s  Ústavem sociálních služeb Praha 4. Tyto byty jsou v domech v ul. Branická 65/46, nebo Branická 43/55, Praha 4 - Braník, dále pak v ul. Marie Cibulkové 626/4, Praha 4 - Nusle a v ul. Podolská 208/31, Praha 4 - Podolí. Nájemné je stanoveno ve výši  60 Kč/m2/měsíc. Podmínkou pro pronájem bytu v DPS je trvalý pobyt na městské části Praha 4 minimálně 2 roky před podáním žádosti.
    
   K bytům v domě s pečovatelskou službou Branická 65/46, Praha 4 lze uzavřít nájemní smlouvu i s jinou osobou, tj. s takovou, která není příjemcem pečovatelské služby, ale je poživatelem starobního důchodu ve věku min. 65 let s minimálním měsíčním příjmem 6.000,- Kč, za podmínky, že žadatel, popř. člen budoucí domácnosti nemá vlastnické, spoluvlastnické nebo věcné právo k užívání jiného bytu nebo domu, ani není společníkem nebo členem právnické osoby, kde vlastnictví obchodního či družstevního podílu je spojeno s právem užívat byt. Nájemné je v případě, že nejsou odebírány pečovatelské služby, stanoveno ve výši  135 Kč/m2/měsíc.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: privatizace bytov, Pikrtova 1316/11 (Alena Jakubovova 09.08.2018 12:13) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý děn ráda bych se zeptala kdy bude možná privatizace bytů na ulici Pikrtova 1316/11, Praha 4
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 09.08.2018 13:56)
   Dobrý den,
    
   privatizace bytového fondu ve vlastnictví městské části Praha 4, je již ukončena a městská část Praha 4 zatím neuvažuje o zařazení dalších domů a bytů do privatizace bytového fondu, tedy ani domu na adrese Pikrtova 1316/11, Praha 4 – Nusle, který i nadále zůstává zařazen do seznamu domů, které budou ponechány v majetku městské části Praha 4.
   K uvedenému dotazu uvádím, že nájemci Vámi užívaného bytu jste se stali na základě zveřejněného záměru pronájmu bytu, kde bylo jednoznačně deklarováno, že dům ani byt není určen k privatizaci.
    
   Zároveň si Vás dovoluji informovat, že městská část Praha 4 jako územní samosprávný celek ve své samostatné působnosti hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen hlavním městem Prahou. Hospodaření s byty a bytovými domy patří do této samostatné působnosti obce a řídí se zákony a obecně právními předpisy a je tedy na rozhodnutí orgánů obce, zda jí svěřený majetek prodá či zda si jej ponechá ve vlastnictví. 
   V případě, že by v budoucnu došlo k rozšíření seznamu domů určených k prodeji, budou oprávnění nájemci bytů v předmětném domě o této skutečnosti informováni.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Pronajem bytu (Marcela 18.07.2018 16:44) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den , mám trvalý pobyt na Praze 4 , mám problém sehnat pronájem bytu,je možné u vás zažádat a vše je k tomu potřeba ?
  Problém je většinou se psem a přihlášením k trvalému pobytu , ceně
  Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 18.07.2018 17:45)
   Dobrý den,
    
   odboru obecního majetku ÚMČ Praha 4 byl postoupen Váš dotaz ohledně pronájmu bytu z majetku MČ Praha 4.
    
   K Vaší žádosti o nájem bytu z majetku městské části Praha 4, sděluji, že evidence žádostí o byt byla zrušena v roce 1996 a od tohoto roku má městská část Praha 4 v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m.Prahy svěřených městské části Praha 4”,  který stanovuje možnosti pronájmu.   
    
   Dle tohoto „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4.   Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, dále v ul. Hlavní 1402/141, nám. Hrdinů 1634, v ul. Branická 44, K Libuši 7, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4.  Zmíněné informace je možné získat též na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …). O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc.
    
   V případě uzavření nájemní smlouvy k bytu z majetku městské části Praha 4, je následně možné se na adrese bytu přihlásit k trvalému pobytu.
    
   Dále Vás informuji, že dle platného občanského zákoníku nájemce má právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: nájemní smlouva (Ivana 14.05.2018 9:26) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mi stačí k přihlášení trvalému bydlení nájemní smlouva, která byla vytvořena dnem nastěhování, ale prodlužuje se dle zákona, bez dodatku ve smlouvě. Tím myslím, že nájemní smlouvu jsme podepsali 2.6.2014. Stále bydlíme v pronájmu v tom samém bytě, ale bez prodloužené smlouvy. Máme smlouvu na dobu určitou. A dále nájemní smlouva je na manžela, mohu si v tomto bytě dát trvalé bydliště? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 23.05.2018 11:40)
   Dobrý den,

   pokud jste v roce 2014 uzavřeli nájemní smlouvu na dobu určitou a nemáte k ní žádný dodatek o prodloužení, není již s největší pravděpodobností platná. Píšete, že se smlouva prodlužuje „ze zákona“, nicméně takovou variantu upravuje pouze ustanovení §2285 Občanského zákoníku:

   § 2285
   Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let…
    
   Jak je z výše uvedeného patrné, nájem by pokračoval maximálně dva roky po uplynutí lhůty, ne kterou byl sjednán, záleží tedy na tom, do kdy tato lhůta byla. Pokud byl nájem v roce 2014 sjednán pouze na rok, skončil tedy nejpozději v roce 2017.
   Pokud je nájemní smlouva psaná na manžela, můžete se na ní přihlásit i Vy, jelikož máte společné nájemní právo manželů.
    
   V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na naši informační linku: 261 192 659.
    
   S pozdravem a přáním příjemného dne
    
   Ing. Martin Anděra
   Vedoucí odboru správních agend
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Pronájem městských bytů (Tereza Müllerová 03.05.2018 13:48) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zdali jaký byl záměr a důvod zrušit pronájem městských bytů v ulici Roztylské náměstí v druhém kole.

  O byt jsme žádali, dokonce jsme byli jedinými žadateli, kteří splnili podmínky, ale přesto byl nakonec záměr zrušen.

  Případně, jestli se dá proti tomuto vyjádření odvolat. Děkuji Müllerovi
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 14.05.2018 15:41)
   Vážená paní Müllerová,
    
   proti rozhodnutí Rady městské části Praha 4 v tomto případě není odvolání možné, neboť se nejedná o správní řízení, ale o rozhodnutí kolektivního orgánu z pozice pronajímatele bytu. Možnost nevybrat žádnou nabídku a záměr pronájmu zrušit je vždy předem avizována již ve zveřejněném záměru, konkrétně ve výhradě na straně č. 3 dokumentu s názvem „Podmínky záměru pronajmout volné byty a způsob podání nabídky“, který je součástí zveřejnění. Všichni zájemci jsou tedy před podáním nabídky o této variantě výsledku nabídkového řízení předem informováni a mají možnost se s touto výhradou seznámit a vzít ji na vědomí.

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty
   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Pronájem bytu (Jiří Kolman 09.12.2017 20:56) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,

  pokoušel jsem se dle návodu zde uvedeného najít byty k pronájmu ale zmiňovaná kategorie ve formuláři neexistuje - viz přiložený obrázek. Co to znamená? Jak se tedy mohu dozvědět, jestli a kdy se připravují byty do pronájmu? Děkuji Jiří Kolman
  • Odpověď: (tiskový referent Roman Rogner 11.12.2017 12:35)
   Dobrý den,
    
   k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že „kategorie pronájem bytů“ není aktivní, a to z důvodu, že v současné době městské část Praha 4 nemá zveřejněn žádný byt k pronájmu formou zveřejněného záměru.

   „Kategorie pronájem bytů“ bude zaktivována po té, co bude na úřední desce Úřadu zveřejněn záměr pronájmu bytů, předpokládaný termín zveřejnění volných bytů k pronájmu je leden 2018.

   ÚMČ Praha 4
 • Otázka: Prodej bytu (Michaela Dostalova 26.09.2017 10:24) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, dne 05.06.2017 píšete, že probíhá doprodej jednotek, které jsou v domech zařazených do privatizace nebo do prodeje po jednotkách. Je možné se ještě tohoto doprodeje zúčastnit a jak? Plánuje se nějaký další odprodej bytů obálkovou metodou?

  S pozdravem,

  Michaela Dostalová
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, 26.09.2017 11:55)
   Dobrý den,

   ve věci doprodeje jednotek si dovolujeme informovat, že v případě rozhodnutí o prodeji volných bytových jednotek v majetku městské části Praha 4 je postupováno dle Zásad prodeje volných (nepronajatých) bytových jednotek, v domech zařazených do prodeje po jednotkách spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na zastavěném (případně souvisejícím/přilehlém) pozemku, které jsou v majetku MČ Praha 4, a to formou přímého prodeje dle zveřejněného záměru, které schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 4 dne 18. 2. 2011 pod číslem usnesení 3Z-5/2011.
    
   Městská část Praha 4 v souladu s § 36, odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  platném znění záměry prodeje volných bytových jednotek zveřejňuje na úřední desce.
   Informace o zveřejněných záměrech je možné získat na úřední desce Úřadu – www.praha4.cz – úřední deska – elektronická úřední deska – prodej bytu, kde jsou zveřejňovány záměry prodeje, včetně požadované minimální kupní ceny, zásad a formuláře přihlášky, popř. www.praha4.cz - Realitní inzerce městské části Praha 4 – byty.
    
   V současné době je zveřejněn prodej bytových jednotek pod pořadovým číslem záměru 20/2017 - 26/2017.
    
   S pozdravem
    
   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty


Vytisknout