Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
*    
 
*  


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: pronájem bytu (Lucie Hunkařová 22.02.2017 13:54) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,chci se zeptat,zda najdu někde výběr volných bytů k pronájmu.Mám na P 4 trv.bydliště,líbí se mi tu,jen mi končí nájemní smlouva,tak se obrácím na úřad,zda by mi s tímhle problémem nepomohl,popř.něco nenabídl.Moc děkuji Lucie H.
  • Odpověď: (Bronislava Prokopová, ved. odd. hospodaření s byty 22.2.2017 20:05)

   Dobrý den paní Hunkařová,
   k otázce pronájmu obecního bytu sděluji, že městská část Praha 4 má v platnosti Závazný postup při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4”, který stanovuje možnosti pronájmu.

   Dle tohoto „Závazného postupu“, jsou uvolněné byty pronajímány formou zveřejněného záměru občanům ČR, a to většinou bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je vždy po dobu cca 20-ti dnů zveřejněno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, včetně požadovaného minimálního nájemného za 1m2/měsíc, kde jsou také zveřejňovány výsledky řízení, týkající se pronájmu bytů. Aktuální nabídka bytů je k dispozici i v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 4, v ul. Antala Staška 2059/80b, dále v ul. Hlavní 1402/141, nám. Hrdinů 1634, v ul. Branická 44, K Libuši 7, Novodvorská 151, a v ul. Poláčkova 1976, Praha 4.

   Zmíněné informace je možné získat též  na Internetu, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, elektronická úřední deska, oblast – úřední deska – vyvěšení, kategorie - pronájem bytů, kde jsou uvedeny veškeré informace, týkající se velikosti bytu, minimální výše nájemného, výše finanční jistoty, termín prohlídky bytu, způsob přihlášení, formulář přihlášky …).

   O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4, podle způsobu vyhlášení záměru, zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídky nájemného za 1m2/měsíc. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: byty pronajímané formou zveřejněného záměru (Ladka 02.02.2017 20:46) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, je částka nabídnutého nájmu konečná, nebo se jedná pouze o nájemné za první měsíc. Děkuji
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 3.2.2017 13:50)

   Dobrý den,
   nabídnuté nájemné za 1m2/měsíc v rámci pronájmu bytů formou zveřejněného záměru je sjednané nájemné, které nájemce hradí po dobu nájmu v této pevné sjednané částce, nikoliv jen první měsíc nájemního vztahu.

   S pozdravem

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Odhlaseni trvaleho pobytu (Jana Brown 25.01.2017 22:04) – Privatizace a bytová politika
  potrebuji odhlasit trvaly pobyt v byte na Sporilove, Praha 4. Jak na to? Je nejaky formular, ktery bych mela vyplnit? Dekuji za odpoved
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 26.1.2017 10:47)

   Dobrý den,
   „odhlásit“ si trvalý pobyt nelze. Jakmile se přihlásíte k trvalému pobytu (TP) v místě Vašeho nového bydliště, stará adresa TP automaticky zaniká. Pokud se nemáte kam přihlásit k trvalému pobytu, je možné Vám trvalý pobyt zrušit, nicméně toto probíhá ve správním řízení, o jehož zahájení musí požádat oprávněná osoba (vlastník, nájemce, apod.).

   Bližší informace naleznete na našich stránkách (viz odkaz 1) nebo se případně můžete obrátit na naše právní oddělení, kde Vám rádi poradí jak postupovat (viz odkaz 2).

   ODKAZ 1 - http://www.praha4.cz/Uredni-zruseni-mista-trvaleho-pobytu.html


   ODKAZ 2 - http://www.praha4.cz/Oddeleni-pravni


   S pozdravem


   Ing. Martin Anděra
   vedoucí odboru správních agend

 • Otázka: koupě bytu (Jiří Březina 09.01.2017 10:41) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  mám nájemní smlouvu na byt v Praze 4 Podolí Podolská 242/18 mohu ještě tento byt koupit? Všechny byty v tomto domě byly prodány až na výše uvedený
  • Odpověď: (Bronislava Prokopová, ved. odd. hospodaření s byty 9.1.2017 16:07)

   Vážený pane Březino,
   již v roce 2009 Vám byla zaslána nabídka na odkoupení bytové jednotky č. 242/18 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na zastavěném popř. i souvisejícím pozemku, kterou jste však neakceptoval.

   Dopisem zástupce starosty, Mgr. Zichy, ze dne 18. 5. 2015 jste byl upozorněn na poslední příležitost získat byt do svého vlastnictví,  s tím, že je písemné vyjádření k nabídce nutné doručit nejpozději do 60ti dnů od doručení uvedeného dopisu.  Vzhledem k tomu, že jste na tuto nabídku z roku 2015 rovněž nereagoval a prodej bytových jednotek v rámci 4c) vlny privatizace byl již ukončen, zůstávají neprodané pronajaté bytové jednotky v majetku městské části Praha 4 a nelze již realizovat jejich prodej nájemcům.

   S pozdravem

   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Prodej bytu v osobním vlastnictví (Jarmila Radová 03.01.2017 17:17) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, budu prodávat byt v osobním vlastní, ale pozemek je majetkem MČ Praha 4. Je mojí povinností nejdříve tento byt nabídnout k odprodeji MČ a teprve po odmítnutí jednat event. RK?
  • Odpověď: (vedoucí oddělení PR Petra Handlová, (handlova) 4.1.2017 15:27)

   Vážená paní Radová,
   k Vašemu dotazu sdělujeme, že ustanovení § 3056 odst. 1 NOZ, týkající se předkupního práva vlastníka stavby a vlastníka pozemku, se nevztahuje na vlastnictví jednotky v bytovém domě. Vlastník pozemku, městská část Praha 4, tedy nemá předkupní právo k Vámi prodávané jednotce ve Vašem osobním vlastnictví. Uvedené vyplývá z Výkladového stanoviska č. 19 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice předkupního práva u bytových jednotek v NOZ.

   S pozdravem

   Radovan VAŠEK
   vedoucí odboru obecního majetku

 • Otázka: Prodej (Denisa 21.12.2016 0:44) – Privatizace a bytová politika
  Chtela bych se zeptat jesli muzu koupit byt na splatky uvas dekuji
  • Odpověď: (Bronislava Prokopová, ved. odd. hospodaření s byty 21.12.2016 10:23)
   Vážená paní,

   prodej bytových jednotek z majetku městské části Praha 4 se řídí zásadami schválenými Zastupitelstvem MČ Praha 4.

   Zájemce, který uzavřel kupní smlouvu na koupi bytové jednotky, je povinen nejpozději do 90ti dnů po jejím podpisu uhradit kupní cenu v plné výši, tedy nikoliv na splátky a před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

   V případě rozhodnutí o prodeji bytových jednotek městská část Praha 4 zveřejňuje záměry prodeje volných bytových jednotek. Informace o zveřejněných záměrech je možné získat rovněž na úřední desce Úřadu včetně elektronické úřední desky – www.praha4.cz – úřední deska – oblast vyvěšení – kategorie - prodej bytu, kde jsou zveřejňovány záměry prodeje, včetně zásad a formuláře přihlášky, tedy i informace o platebních podmínkách.

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová

   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Prodej/pronájem parcel (Ondřej 18.10.2016 17:42) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den,
  chtěli bychom se zeptat zda jsou parcely 1020/2, 1020/3, 1020/4 (Obec Praha 5547782, Katastrální území Michle 727750) k prodeji (je-li to možné tak i uvést cenu v čase a místě obvyklou, aktuální k 1.10.2016 za metr čtverečný)případně k pronájmu. S přáteli máme kompletní návrh projektu co z těchto na sebe navazujících parcel vytvořit. V současné chvíli místo chátrá (schází se zde bezdomovci a drogově závislí), již minimálně 5 let (dle místního obyvatele již 10 let), což je dle našeho názoru, lidově řečeno, škoda. Dle našeho názoru je i v zájmu města využít potenciálu místa pro širokou veřejnost. Místo bohužel každým rokem ztrácí na hodnotě a budoucí využitelnosti (zhoršující se statika, např.). Na budově je zaevidováno, že objekt spadá pod 4. Majetkovou.
  Děkujeme Vám předem za odpověď a Váš názor k tomuto tématu.
  • Odpověď: (Veronika Kunz, vedoucí odd. obchodních aktivit 19.10.2016 9:20)
   Dobrý den,

   dotčené nemovitosti jsou v majetku hlavního města Prahy a jsou svěřeny do správy městské části Praha 4. O prodeji těchto nemovitostí nebylo rozhodnuto.

   O problému MČ Praha 4 ví, a proto jsou již podniknuty kroky k zajištění nemovitostí s tím, že s největší pravděpodobností dojde k demolici staveb a pozemky budou využity k rozšíření stávající zeleně.

   S pozdravem,

   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit OOM ÚMČ Praha 4 
 • Otázka: Startovací byt (Novotná 16.09.2016 10:54) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, zůstala jsem s dítkem (3 roky) sama a bez bydlení, kde a jak je možné zažádat o startovací byt? Je veliký problém, že mám TP na Pze 4 teprve rok a 2 měsíce?
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 19.9.2016 18:56)

   Dobrý den,
   dle platného Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 jsou startovací byty určeny pro manžele, příp. nesezdané partnery s dítětem a rodiče samoživitele k zajištění bytové situace na začátku společného soužití a zároveň alespoň jeden z manželů, partnerů nebo rodič samoživitel je ve věku 18 - 35 let. Žadatel musí být v době podání žádosti přihlášen k trvalému pobytu na území městské části Praha 4 a další podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu na území MČ Praha 4 minimálně 2 roky.

   Všechny žádosti jsou před losováním posuzovány věcně příslušnou komisí a výjimky ze Závazného postupu nejsou možné.

   Další možností pronájmu bytu na naší městské části Praha 4 je pronájem bytu formou zveřejněného záměru, zpravidla bez podmínky trvalého bydliště na území MČ Praha 4. O pronájmu rozhoduje Rada městské části Praha 4 podle záměru zveřejněného na úřední desce, a to s přihlédnutím k výši nabídnutého nájemného za 1 m2/měsíc. Oznámení o uvolněných obecních bytech, určených k pronájmu, je po dobu nejméně 20 dnů vyvěšeno na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, kde jsou také rovněž zveřejňovány výsledky předchozích záměrů pronájmu bytů. Informace je možné získat též na internetových stránkách, adresa: www.praha4.cz (úřední deska, pronájem bytů).

   Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme také v úřední dny, a to v pondělí od 8 do 18 hodin, ve středu od 8 do 18 hodin nebo ve čtvrtek od 8 do 10 hodin, přímo na odboru obecního majetku, oddělení hospodaření s byty (3. patro) v budově Úřadu městské části Praha 4 (Antala Staška 2059/80b, Praha 4).

   S pozdravem


   Ing. Hana Šurovská
   referent oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Trvalý pobyt a privatizace (M.Opršalová 03.09.2016 20:09) – Privatizace a bytová politika
  Stačí při vyřizování trvalého bydliště nájemní smlouva mého přítele,který půjde na úřad se mnou?Půjde dům 408/4vNuslích do privatizace?Máme obavy,ať nám nový majitel nezvýší příliš nájem nebo nás nevyhodí bez varování. Děkuji.
  • Odpověď: (tiskový referent David Polák, 5.9.2016 18:00)

   Dobrý den,
   dům Na Zámecké 408/4, Praha 4 – Nusle, není zařazen do privatizace bytového fondu. Ve věci vyřízení trvalého pobytu je nutné kontaktovat odbor správních agend (odkaz - http://www.praha4.cz/Odbor-spravnich-agend-OSA).

   S pozdravem


   Bronislava Prokopová
   vedoucí oddělení hospodaření s byty

 • Otázka: Trvalý pobyt v nebytovém prostoru (Lucie Svobodová 25.08.2016 10:45) – Privatizace a bytová politika
  Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli je možné zřídit si trvalý pobyt v prostoru, který je zapsán na katastru takto: Způsob využití: jiný nebytový prostor. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Veronika Kunz, vedoucí odd. obchodních aktivit 25.8.2016 14:01)
   Dobrý den,
   bohužel do nebytových prostor není možné se přihlásit k trvalému pobytu. Objekt musí být označen jako objekt určený k bydlení.
   S pozdravem,
   Bc. Veronika Kunz
   vedoucí oddělení obchodních aktivit OOM ÚMČ Praha 4


Vytisknout