Přijďte připomínkovat podobu budoucí zástavby na místě Michelských pekáren

Vlastník areálu Michelských pekáren, společnost Skanska Reality a.s., připravuje návrh budoucí zástavby. Díky dohodě mezi vlastníkem a městskou částí o participaci veřejnosti mohou občané ovlivnit developerský projekt již při jeho přípravě. Proto proběhne 21. září 2017 od 17.30 hodin v základní škole Na Líše 16 již druhé veřejné plánovací setkání. Občané budou  moci nahlédnout do kuchyně architektů a připomínkovat varianty architektonicko-urbanistického řešení ještě ve velmi pracovní podobě, dokud není rozhodnuto, kterým směrem se v projektu vydat.

Architekti z atelieru Jestico + Whiles varianty zpracovali na podkladě výstupů z prvního veřejného plánovacího setkání z května 2017. Liší se v řešení podoby centrálního veřejného prostranství, pěších cest, uspořádání a výšky domů, šířky prostoru u ulice Pekárenská, v podobě zeleně a rozmístění služeb. Některé nápady ve variantách jdou kombinovat. Je tedy ještě hodně co ovlivnit.

Přijďte uplatnit své připomínky: Co na jednotlivých variantách vnímáte jako pozitivní, co jako problematické a jak hodnotíte zapracování požadavků z prvního setkání. Architekti k připomínkám z veřejného setkání obdrží ještě hodnocení pracovních variant od městské části, od Skanska Reality a od Institutu plánování a rozvoje Hl. m. Prahy. Na jejich podkladě vytvoří již jen jednu, finální variantu návrhu, ve které se pokusí skloubit pozitiva jednotlivých variant a vyřešit problémy.

Zveřejněno: 06.09.2017 – vedoucí oddělení PR Petra Handlová,
Vytisknout