Praha 4 zvýšila počet míst v mateřských školách

Praha 4 má ve svých mateřských školách celkem 3.639 míst pro děti předškolního věku. Od 1. února 2016 přibylo 56 míst díky rozšíření mateřské školy Němčická. Městská část investovala do stavby, vybavení nového stravovacího provozu a mobiliáře více než 12 milionů korun.

„V Praze 4 průběžně sledujeme nárůst počtu dětí a nabídku míst v mateřských školách upravujeme průběžně a s předstihem“ uvedl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS).

Vnitřními úpravami nebytového objektu v Němčické ulici byly zřízeny dvě nové třídy mateřské školy včetně odpovídajícího zázemí pro děti a personál školky. Jedná se o jídelní výtah, dvě přípravny a dvě výdejny jídel, sklad hraček, šatny, sociální zařízení dětí a zaměstnanců, sborovnu, učebnu angličtiny a keramickou dílnu). Nový pavilon byl kompletně vybaven nábytkem a mobiliářem.

Součástí stavebních prací v areálu mateřské školy bylo rovněž oplocení, zpevnění plochy u vstupu, rekonstrukce venkovní terasy s předsazenými schodišti a osazení nového zahradního domku. Pro navýšení kapacity bylo nutné zajistit dovybavení dosavadního gastroprovozu.
Zveřejněno: 04.02.2016 – tiskový referent David Polák
Vytisknout