Praha 4 ráda ocenila nelehkou práci školních preventistů

Praha 4 ráda ocenila nelehkou práci školních preventistů
Drogy, rasismus, záškoláctví i sexuální zneužívání. Od celé řady patologických jevů, které se dnes ve společnosti vyskytují, se snaží uchránit děti školní preventisté. Za náročnou práci na školách v Praze 4 jim tento týden předal ocenění radní městské části pro školství a mládež Jaroslav Míth, kterého doprovodila předsedkyně Výboru pro bezpečnost Lucie Michková (oba ODS).

Praha 4 ráda ocenila nelehkou práci školních preventistů Pedagogy, kteří se na základních školách snaží uchránit školáky před drogami, zachytit první známky šikany či závislosti na počítačových hrách a dětem pomoci, ocenila v tomto týdnu Praha 4. Pětadvaceti školním preventistům a dalším čtyřem desítkám spolupracujících pedagogů slavnostně poděkoval a předal odměny radní pro školství a mládež Jaroslav Míth.
„Práce školních preventistů je náročná, často nevděčná a na první pohled neviditelná, mnohdy přesahuje rámec pracovních povinností. Je však nesmírně potřebná a hodná ocenění,“ uvedl Jaroslav Míth.

Metodik prevence sociálně patologických jevů
se zaměřujeme na minimalizaci šikanování a násilí ve školách, včetně kyberšikany, na efektivním řešení kriminality, záškoláctví, užívání drog, hráčství, sexuální zneužívání dětí a mnoho dalších problémů. Snaží se rozpoznat syndrom týraného dítěte a dětem pomoci. Řeší s dětmi projevy rasismu, ale třeba i patologický vliv náboženských sekt a podobně.

Praha 4 ráda ocenila nelehkou práci školních preventistů Oceněným pedagogům byly rozdány odměny ve formě dárkových poukázek v celkové výši 199 500 korun, což je 9500 korun na každou školu.

„Školní metodici prevence začali pracovat na základních školách postupně již od roku 2005. Jsou to zejména pedagogové, v některých případech tuto funkci vykonává i školní psycholog. Spolupracují s odborem školství radnice městské části, s pedagogicko- psychologickou poradnou, neziskovými organizacemi, které připravují pro školy preventivní programy,“ informoval radní Míth.

V současné době působí na školách Prahy 4 jako školní preventisté dvacet žen a pět mužů. „Vzhledem k tomu, že jsou to zaměstnanci školy, vybírá vhodnou osobu z pedagogického sboru vždy její ředitel. V naší městské části není dnes už školy, která by metodika prevence neměla a v některých zařízeních jsou i dva,“ podotkl radní pro školství.

Foto: Zdeněk Kříž
Praha 4 ráda ocenila nelehkou práci školních preventistů Praha 4 ráda ocenila nelehkou práci školních preventistů Praha 4 ráda ocenila nelehkou práci školních preventistů Praha 4 ráda ocenila nelehkou práci školních preventistůZveřejněno: 18.01.2018 – Vít Drbal
Vytisknout