Praha 4 nově zahájila rozsáhlou prevenci i ve školkách

Intenzivní preventivní péči se v Praze 4 budou nově věnovat kromě základních škol i školy mateřské. Do preventivních programů věnujících se od záškoláctví po kyberšikanu investovala městská část za tři roky přes tři miliony korun.

Částku 1,2 milionu korun investuje letos Praha 4 do důležitých preventivních programů pro děti i jejich pedagogy. Programy komplexně rozvíjí především základní školy, včetně práce školních metodiků prevence. Nyní se podle radního městské části pro školství Jaroslava Mítha přidaly i školy mateřské. 

„Nově jsme se začali intenzivně zabývat komplexní primární prevencí také u předškoláků. Vedení školek vytipovalo své koordinátory, kteří se budou této problematice věnovat. Uvolnili jsme finance na jejich proškolení ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a na první programy prevence pro předškolní děti,“ potvrdil Jaroslav Míth a dodal: „Úkolem radnice v oblasti školství totiž dnes není už jen zajištění kvalitní výuky či prostředí škol a školek. Je to také prevence, která přispívá k udržení našich dětí v bezpečí. Proto jsme během posledních 3 let vložili do rozvoje preventivních programů na 3,5 milionu korun.“

Nejdůležitější a také nejtěžší je primární prevence přímo v třídních kolektivech, kterou na základních školách mají na starosti právě metodici prevence a ochotní pedagogové. Ti zde působí proti negativním jevům, jako jsou záškoláctví, šikana a kyberšikana, rasismus či různé dětské závislosti. „Pravidelně se k této oblasti se zástupci škol na radnici setkáváme, koordinujeme postup a sdílíme informace a zkušenosti. Je to mravenčí a delikátní práce, je potřeba získávat důvěru dětí, aby se se svými problémy metodistům svěřili. Musí poznat jednotlivce, aby dokázali ohrožení dětí včas rozpoznat a pracovat na citlivém vyřešení,“ popisuje primární prevenci na školách radní Míth, který jako ekonom sám školákům chodí přednášet na téma finanční gramotnosti.

Městská část věnuje finance na adaptační výjezdy šestých ročníků, přispívá na projekty, na které si školy píší granty, či financuje řadu preventivních programů.  Mezi ně patří například „Nekuřátka“ pro 3., 4. třídy na téma kouření, „Tráva“ pro 6., 7. třídy na téma marihuana, „Alkohol“ pro 8., 9. třídy na téma alkoholu či projekt „Jsi nula“ pro šesťáky na téma šikany a kyberšikany.

Děti se také účastní preventivních dopravních akcí a soutěží mladých cyklistů. V současné době dokončujeme dětského dopravního hřiště do ZŠ Plamínkové, kde bude praktická výuka bezpečnosti školáků v dopravním provozu pokračovat už od letošního září,“ informovala předsedkyně Bezpečnostního výboru Lucie Michková.

Učí se, jak na ozbrojeného útočníka

K prevenci v oblasti zajištění bezpečí dětí patří i péče o bezpečnost samotnou. V loňském roce se například konaly pro ředitele, preventisty a pedagogy škol a školek semináře Policie ČR na téma „Ozbrojený útočník ve škole“ a školení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“. Zástupci škol využily také nabídku Krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy a zúčastnili se kurzů přípravy obyvatel k obraně státu.

„Všechny školy už mají zajištěné zamykání vstupu do budov v době vyučování i přestávek. Na některých školách hlídají vstup také vrátní, recepce nebo školníci. Další využívají kontroly pomocí vstupní čipové karty, kamerových bezpečnostních systémů. Mateřské školy zřídily videotelefony u vchodových dveří,“ informovala Lucie Michková h s tím, že městská část také kontinuálně spolupracuje s městskou policií a strážníci pravidelně hlídají u škol nejfrekventovanější přechody pro chodce.

Praha 4 nově zahájila rozsáhlou prevenci i ve školkáchPraha 4 nově zahájila rozsáhlou prevenci i ve školkáchPraha 4 nově zahájila rozsáhlou prevenci i ve školkách
Zveřejněno: 09.04.2018 – tiskový referent Roman Rogner
Vytisknout